PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/effektivisering-af-virksomhedens-m%C3%B8debooking-24648
ad

Effektivisering af virksomhedens mødebooking

Pressemeddelelse juni 25, 2018 Mødebooking Mødebooking system Bookingsystem

For rigtig mange virksomheder gør det sig gældende, at der afholdes møder - ofte flere gange dagligt og flere møder på samme tid. Det er derfor nødvendigt at have et overblik over lokaler og hurtigt kunne booke dem.

Store som små virksomheder kan drage stor fordel af at have et interntmødebooking system. Et digitalt bookingsystem til møder, gør det muligt, at have alle lokaler, der kan anvendes til møder, placeret i ét samlet system. På denne måde har medarbejdere, der skal stå for mødebooking, det fulde overblik over, hvilke lokaler der er ledige og dermed risikerer man ikke, at et lokale eksempelvis bliver dobbelt booket, og der derfor er placeret to møder i det samme lokale, på samme tid. Med bookingsystemer er man således også sikret, at der ikke opstår tidsspild, når disse komplikationer skal løses - og alle parter kan dermed hurtigt komme videre.

Mange mødebooking systemer, kan også kobles op på de interne mailsystemer i virksomheden, og på den måde er virksomheden sikret, at alle involverede parter i en mødebooking, får besked om mødet - man skal således ikke sende yderligere besked rundt til mødedeltagerne.

Effektiv mødebooking

Med et bookingsystem vil det altså være muligt for virksomheden, at effektivisere arbejdet, da bookingen kan foretages i løbet af et kort øjeblik, og medarbejderen, der har stået for bookingen, kan derfor hurtigt komme videre med andet arbejde.

Der findes bookingsystemer, som kan være med til, yderligere at effektivisere virksomheden og ikke mindst den pågældende medarbejders arbejde. Dette skyldes at disse typer bookingsystemer, udover at booke lokaler og deltagere til mødet, også kan booke det, der ellers måtte høre sig til mødet - dette kunne eksempelvis være forplejning af deltagere eller hvad der ellers måtte være brug for til det pågældende møde, konference eller andet.

Med mange bookingsystemer, er det muligt, at skabe forskellige kategorier i systemet, således at det bliver muligt at booke lokaler, eksempelvis ud fra størrelse og deltagerantal, faciliteter tilgængelige i lokalet eller hvilken etage eller afdeling det drejer sig om.

Med denne funktion er det muligt for medarbejderen nemt og hurtigt, at booke det helt rette lokale, til det møde det drejer sig om.

Med et mødebooking system, hvor alt er samlet i ét og samme system, opnår virksomheden samtidig en større sikkerhed omkring, at der er de nødvendige faciliteter og den nødvendige forplejning eller hvad det måtte dreje sig om, tilstede i lokalet, ved mødets begyndelse. Dette er yderligere med til at sikre en effektiv arbejdsdag, da møder kan afvikles til tiden og uden komplikationer i forhold til lokalets indretning og hvad der ellers måtte være påkrævet til det enkelte møde - og dermed kan alle hurtigt komme videre med deres arbejde, når mødet er afsluttet.

Står din virksomhed overfor en implementering af et bookingsystem til møder, vil det altså være oplagt at lægge vægt på, hvordan det pågældende mødebooking system kan være med til, at effektivisere hverdagen i virksomheden, således at virksomheden kan drage størst mulig fordel af et bookingsystem.

Emner


Mødebooking Mødebooking system Bookingsystem


ad