PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/e-learning-er-blevet-et-afg%C3%B8rende-element-i-virksomhedernes-kompetencestrategier-22850
ad

E-learning er blevet et afgørende element i virksomhedernes kompetencestrategier

Pressemeddelelse august 17, 2016 Vækst Viden Efteruddannelse Mini MBA Probana Business School

E-learning er blevet et afgørende element i virksomhedernes kompetencestrategier. Flere virksomheder bruger i stigende grad e-learning til at efteruddanne deres ledere på flere niveauer. Dette med god grund. Det sikrer nemlig øget videndeling og styrker virksomhedernes reaktionsevne – agilitet – i en tid, hvor det globale marked bevæger sig hurtigt. Samfundet oplever vækst og hastig udvikling.

Der skal arbejdes meget, hurtigt og klogt for, at danske virksomheder kan følge udviklingen. Efterspørgslen på nye, skarpe kompetencer stiger og som en naturlig reaktion heraf, bliver der stillet flere krav til medarbejderne. Udfordringen er, at mange virksomheder ikke har tid til den nødvendige efteruddannelse. Mest af alt fordi uddannelsen ofte kræver tid på skolebænken og derfor tid væk fra virksomheden. Læs med på http://www.minimba.dk.  

Fuld frihed til unik viden
Hos Probana har vi dagligt kontakt til rigtig mange virksomheder, der ikke har tid eller ressourcer til at løfte deres ledere med en Mini-MBA. Ofte hører vi forklaringen, at de frygter stagnation, tabte ordrer og ledelsesmæssige ”huller” ved at sende medarbejderne ud af huset på uddannelse. Samtidig ved disse virksomheder, at behovet for netop at løfte deres ledere via unikke uddannelsesmuligheder er helt afgørende for den videre drift og fremdrift. Det sætter mange virksomheder i en frustrerende situation. Ny viden og fremtidssikrende værktøjer er vigtige. Læs med på http://www.minimba.dk

Vi har derfor udviklet en særlig løsning, der fjerner fokus fra skolebænken over på den enkelte virksomheds konkrete behov. Løsningen er en nøje udviklet platform for e-learning, der gør det muligt at hente den nyeste viden, effektive værktøjer og inspiration uden at deltage på fastsatte kursusdage. Vores e-learning platform er udviklet og videreudviklet på baggrund af mere end 20 års uddannelse af ledere. Undervisningsmaterialet er let at gå til, giver et godt overblik over pensum og hjælper med at holde fokus og sikre, at målene for hvert modul nås. Læs med på http://www.minimba.dk

Når Probanas e-learning platform er blevet så populær, er det fordi vi har udviklet det sammen med vores deltagere. Vi kender de danske virksomheder. Vi ved, hvor vigtigt det er at udvikle og tilbyde en uddannelsesform, der nøje passer til virksomhedernes hverdag. I samarbejde med virksomhederne har vi kunne afdække de gældende behov og derved udvikle et effektivt system, der sikrer den rigtige balance mellem kompetenceudviklingen og virksomhedens behov. Siden 2001 har flere end 45.000 danske ledere gennemført minimum en e-learning-uddannelse hos Probana. Samtlige deltagere har løbende evalueret vores e-learningssystem, hvilket sikrer et helt igennem opdateret system. Læs med på http://www.minimba.dk

Vores e-learning har læring og viden i fokus. Undervisningen tager derfor ikke afsæt i ufokuseret videostreaming eller støjende animationer, men derimod en professionel, faglig undervisning, der henvender sig til seriøse erhvervsledere. Læs med på http://www.minimba.dk

E-learningens positive effekt
Der er et stort potentiale forbundet med at anvende e-learning til uddannelse og kompetenceudvikling. Og det er ikke kun Probanas erfaring. En større undersøgelse foretaget af Rambøll Management for Videnskabsministeriet understøtter også den positive effekt. Læs med på http://www.minimba.dk

Undersøgelsen peger på, at virksomheder ved anvendelse af e-learning kan opnå en positiv effektivisering af deres uddannelsesaktiviteter og produktivitet. Blandt andet kan virksomhederne opnå en øget fleksibilitet og besparelse af ressourcer i virksomhedens kompetenceudvikling og en større synkronisering af uddannelse hos større grupper. Samtidig kan e-learning bidrage med at styrke virksomhedens reaktionsevne og produktivitet. Læs med på http://www.minimba.dk.

E-learning sikrer blandt andet global agilitet – og global handlekraft. Hos de danske virksomheder fremstår e-learning som en mere og mere kritisk forudsætning for den globale virksomheds organisatoriske og kommercielle agilitet – og ikke mindst, når der snakkes om omstillingsparathed. E-learningens fleksible og effektive adgang til undervisning gør det muligt for virksomhederne at udvikle lederne og medarbejderne i tæt løb med udviklingen. De hurtigt tilegnede skarpe kompetencer øger virksomhedens reaktionsevne; f.eks. i forbindelse med tidskritiske lanceringer af nye produkter. Læs med på http://www.minimba.dk

Vi tager ledere alvorligt
Samtidig er viden via e-learning også en prisvenlig måde at udvikle medarbejdernes kompetencer på. Særligt når det drejer sig om store grupper af medarbejdere, der har behov for efteruddannelse. E-learning gør det muligt for virksomhederne at synkronisere kompetenceudviklingen over for eksempelvis store geografiske og organisatoriske spredte grupper. Virksomhederne kan herved på en nem og økonomisk fordelagtig måde sikre et bredt og fælles kompetenceløft i virksomheden. Læs med på http://www.minimba.dk

Hos Probana har vi valgt denne undervisningsform, fordi vi tager lederne og virksomhedernes hverdag alvorligt. Vi anerkender et hurtigt skiftende og konkurrencepræget marked og en hverdag i danske virksomheder, der er travl og uforudsigelig. Derfor skal undervisningen kunne foregå, når det passer den enkelte leder. Ikke når det passer alle mulige andre. Læs med på http://www.minimba.dk

Probanas Mini-MBA består af seks moduler: Personaleledelse & psykologi, Forandringsledelse, Forretningsudvikling og strategi, Værdiskabende ledelse, Resultatorienteret ledelse og Udviklende ledelse. Læs med på http://www.minimba.dk.

Kontakter


Emner


Vækst Viden Efteruddannelse Mini MBA Probana Business School
ad