PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/dystre-udsigter-for-socialt-udsatte-14769
ad

Dystre udsigter for socialt udsatte

Pressemeddelelse december 19, 2012 Samfund

Årsrapport for udsatteområdet 2012 tegner et billede af et område præget af store kommunale besparelser

LVS (Landsforeningen af VæreSteder) og SVID (Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark) udgiver for andet år i træk en årsrapport for udsatteområdet. Rapporten tegner et billede af et område, som er præget af recession. Den centrale del i årsrapporten er holdningsundersøgelsen, hvor socialt udsatte på landets væresteder forholder sig til eget liv og samfundet omkring dem.

Stoltheden over at være dansker er faldet markant blandt socialt udsatte. Betydningen af nedskæringerne på området kommer til udtryk ved, at værestedsbrugerne ser mere dystert på udsigten til at kunne klare sig selv, og de forudser større behov for hjælp fra kommunen fremover. Dette medvirker til, at socialt udsattes stolthed over at være dansker er svundet gennem det seneste år.

Responsgrundlaget er på mere end 700 personer, og der tegner sig et meget tydeligt billede af, hvilke problemstillinger socialt udsatte står over for. Hele 29,2 % af respondenterne har været anbragt uden for hjemmet under deres opvækst. Det er et foruroligende højt tal, der giver anledning til at kigge på, hvor indsatsen er fejlet.

Økonomi er et af de største problemer for socialt udsatte. Den største drøm er at blive gældfri, og økonomi angives som det største problem. I årsrapporten reflekterer vi over, hvilken betydning og konsekvenser fattigdom har for socialt udsatte mennesker, og vi undersøger, hvordan fattigdommen blandt danskere generelt stiger. En grundig analyse af satspuljens udvikling dokumenterer desuden, at indsatsen for socialt udsatte falder, og at der snarere er tale om en afvikling af satspuljen.

LVS og SVID har sammen udgivet Årsrapport 2012 – Kladden til en ny forståelse. Mere end 700 fra LVS’ væresteder og Blå Kors’ væresteder har indsendt besvarelser til holdningsundersøgelsen. Rapporten udsendes til landets væresteder og indgår som et vigtigt pejlemærke for, hvor og hvordan vi kan målrette indsatsen.

Årsrapporten og holdningsundersøgelsen kan ses på www.vaeresteder.dk

Kontakter


Emner


Samfund
ad