PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/dshwood-a-s-lander-meget-tilfredsstillende-%C3%A5rsresultat-for-andet-%C3%A5r-i-tr%C3%A6k-26278

DSHwood A/S lander meget tilfredsstillende årsresultat for andet år i træk

Pressemeddelelse maj 4, 2020 Årsreaultat DSHwood Råtræ Løvtræ Nåletræ

I DSHwood ser vi positivt tilbage på regnskabsåret 2019, hvor det blev tydeligt, at vi nu høster resultaterne af de seneste to års strategiske tiltag. Resultatet lander for andet år i træk meget tilfredsstillende, med en bruttofortjeneste på 34.393 TDDK. Resultat før skat lander på 12.232 TDDK.

Læsning af bøgekævler

DSHwood er arbejder med alle områder inde for træhandel. Produkterne købes direkte i skoven og afsættes direkte til træindustrien eller den danske biomassesektor (varmeværker, m.v.)

Vores aktiviteter er koncentreret omkring de europæiske markeder i Tyskland, UK, Frankrig samt Skandinavien og Baltikum. Desuden er vi repræsenteret med egen organisation på det oversøiske marked i Fjernøsten. Hovedkontoret er beliggende i Erritsø ved Fredericia.

I hele koncernen har vi gennem året oplevet en positiv udvikling. Vi glæder os fortsat over vores tætte gode samarbejde med trofaste kunder og leverandører, og vi er samtidig stolte af at kunne konstatere en nettotilgang af nye kunder og leverandører.

De oversøiske salgsmarkeder var i det forgangne år præget af handelskonflikten mellem USA og Kina. Dette medførte generel usikkerhed hos kunderne. Men det er lykkedes at udnytte en række muligheder, som konflikten også har medført. De europæiske salgsmarkeder har alle været præget af de fortsatte konsekvenser af tørken i sommeren 2018. Vi ser fortsat store billeangreb i de centraleuropæiske nåletræsskove. Dette medfører et generelt overudbud på det europæiske marked for nåletræ. Heldigvis har der været gode afsætningsmuligheder til det oversøiske marked. I 2019 blev det samtidig tydeligt, at tørken har haft konsekvenser for især bøg, og vi kunne konstatere store angreb af slimflåd. Udbuddet af bøg var derfor begrænset, og efterspørgslen er fortsat god.

Et af fokusområderne i de seneste års turn-around har blandt andet været en gennemgribende analyse og justering af hele vores supply-chain. Den verdenspolitiske uro kræver en skarp risikostyring, og evnen til at kunne agere hurtigt er vigtigere end nogensinde. Hele vores risikostrategi er nu fuldt implementeret. Begge dele er vigtige årsager til det succesfulde resultat.

Corona-krisen har haft stor betydning for udviklingen i 1 kvt. 2020. Men vi er stærkt repræsenteret på salgsmarkederne, og forventer god efterspørgsel resten af 2020. Organisatorisk og markedsmæssigt står selskabet stærkere end nogensinde.

Emner


Årsreaultat DSHwood Råtræ Løvtræ Nåletræ