pressport logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/drejebog-for-bygherrer-4899

Drejebog for bygherrer

Pressemeddelelse

Samarbejde og langsigtet planlægning er kodeord, når ejendommen skal moderniseres, lyder budskabet i ny håndbog fra Velfærdsministeriet, der i samarbejde med Pålsson Arkitekter giver gode råd til bygherrer om bygningsfornyelse og -vedligehold.Drejebog for bygherrer: Rationel bygningsfornyelse - metoder og muligheder.


Det er titlen på en ny håndbog fra Velfærdsministeriet, der i samarbejde med den grafiske tegnestue Jens V. Nielsen, ejendomselskabet Privatbo og Pålsson Arkitekter A/S samler erfaringerne fra en stribe vellykkede byfornyelses-projekter i råd og vejledning til bygherrer i moderniseringstanker.


- I drejebogen har vi samlet de seneste års erfaringer fra en række konkrete byfornyelsesprojekter, konstaterer drejebogens forfatter arkitekt Karsten Pålsson
og tilføjer, at drejebogen kommer både små og store bygherrer i møde som et
redskab til langsigtet, rationel og helhedsorienteret planlægning af vedligehold
og fornyelse af ejendomme.


-  Vi beskriver alle faser af fornyelse og istandsættelse overalt i ejendommen,
ligesom vi præsenterer udførlige tjeklister, skitser, fotos og idekataloger samt redskaber til udvikling af en langsigtet helhedsplan for fornyelse, drift og
vedligehold.


Karsten Pålsson understreger, at det er vigtigt at samtænke fornyelse, drift
og vedligehold, han pointerer, at et helhedsperspektiv på femten  til tyve år
ofte er realistisk i forhold de krævede investeringer, og fortsætter:


- Tidshorisonten må naturligvis sættes i forhold til behov og størrelse af investeringen, men med for kort sigt risikerer vi at tingene spænder ben for hinanden. I værste fald må tidligere forbedringer brydes ned for at få plads til nye, og i drejebogen anbefaler vi et perspektiv på femten til tyve år.


Karsten Pålsson understreger videre vigtigheden af, at helhedsplanen bliver til
i samarbejde med beboerne:


- Beboerne bør være i fokus gennem hele processen, og i drejebogen anbefaler vi kraftigt alle bygherrer til at tage beboerne med på råd både for at afdække beboernes ønsker, behov og fremtidige boligplaner, men også for at styrke beboernes medejerskab til helhedsplanen og ansvar overfor bebyggelsen, siger Karsten Pålsson og opsummerer:


- Har man beboerne med som aktive deltagere i processen, en realistisk tidshorisont på femten til tyve år, en fornuftig rækkefølge og et dybgående overblik over hvilke forbedringer, der bør foretages samtidig og hvilke, der bør foretages i etaper, er der store gevinster at hente - både økonomisk i form af bedre udnyttelse af ressourcerne og menneskeligt i form af øget trivsel og boligkomfort.Kontakter


Karsten Pålsson

Arkitekt
Pålsson Arkitekter a/s
kp@paalsson.dk
38 19 77 03
http://www.paalsson.dk

Nøgleord


Byggeri