PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/digitalisering-%C3%B8ger-brandsikkerheden-i-h%C3%B8rsholm-kommune-27582

Digitalisering øger brandsikkerheden i Hørsholm Kommune

Pressemeddelelse maj 29, 2024 Hørsholm Kommune Fm3DKV Brandsikkerhed DKV Bygningsreglement

Skærpede lovkrav omkring brandsikringsudstyr og brandsikkerhedsaktiviteter medfører mange nye opgaver og dokumentationskrav. For at leve op til de nye regler digitaliserer Hørsholm Kommune deres brandsikringsarbejde med en ny webplatform.

HørsholmDKV 01
Projektgruppe og brandkoordinatorer i Hørsholm Kommune: Benjamin Redsted Uhlemann, René Ottosen og Dennis Mogensen foran brandstationen hos Nordsjællands Brandvæsen.

Et større nationalt fokus på brandsikkerhed betyder, at sikkerheds- og dokumentationskravene for drift, kontrol og vedligehold (DKV) af brandudstyr og brandsikkerhedsforhold i bygninger er skærpet indenfor den seneste årrække.

Brandsikkerhed er et centralt fokusområde for Hørsholm Kommune. Men da det både omfangsmæssigt og administrativt er krævende at leve op til de nye lovkrav, iværksatte kommunen en undersøgelse af, hvordan de mest effektivt kan overholde den nye lovgivning – samtidig med at brandsikkerheden på de kommunale ejendomme øges.

Digitalisering giver overblik

En kommunal arbejdsgruppe og tre ildsjæle fra Center for By og Miljø i Hørsholm Kommune bestående af Benjamin Redsted Uhlemann, René Ottosen og Dennis Mogensen undersøgte markedet for digitale værktøjer til at opfylde de nye lovkrav og valgte at afprøve fm3DKV. De har netop gennemført et pilotprojekt, hvor de har testet og implementeret webplatformen på blandt andet en skole, daginstitution, skøjtehal og idrætshal. Efter en vellykket testperiode har Hørsholm Kommune besluttet at anvende den digitale platform på alle kommunens mere end 60 ejendomme.

fm3DKV er en komplet DKV-webplatform, der skal sikre, at alle DKV-aktiviteter bliver gennemført og korrekt dokumenteret. Platformen fungerer som et kombineret styrings-, planlægnings- og ressourceværktøj, der skaber overblik over det lovpligtige brandsikkerhedsarbejde.

René Ottosen er projektleder i Center for By og Miljø i Hørsholm Kommune og begrunder beslutningen:”Da de nye regler trådte i kraft, virkede de uoverskuelige og øgede markant antallet af opgaver, der skulle løftes og dokumenteres. Med tiden er reglerne blevet mere præcise, ligesom vores pilotprojekt med webplatformen har givet os et overblik og en struktur, som vi manglede tidligere.”

Benjamin Redsted Uhlemann, projektleder i Center for By og Miljø i Hørsholm Kommune, supplerer:”Implementeringen af en ny digital platform kræver også en kommunikationsindsats og ikke mindst velvilje fra de berørte parter. Derfor har vi været ude at tale med de ansatte på de enkelte ejendomme, og i den forbindelse har det været positivt at opleve, hvordan alle, og ikke mindst de tekniske servicemedarbejdere, der primært skal anvende platformen, har været positive og interesserede i at lære den nye webplatform at kende. Vi er bekendt med at de øgede dokumentationskrav kan kræve ekstra ressourcer, særligt for de tekniske servicemedarbejdere, hvorfor det er vigtigt for os at bistå med et digitalt program, som understøtter dette arbejde mest effektivt.Overblikket har ligeledes hjulpet os med at identificere dele af de steder, hvor vi har et efterslæb, som vi er i fuld gang med at udbedre.”

Struktur giver øget brandsikkerhed

Carsten Jensen, der er myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen, hilser implementeringen af fm3DKV velkommen: ”Den løbende kontrol med de brandtekniske installationer, som lovmæssigt skal foretages, er helt afgørende for at sikre, at vi har kommunale bygninger med ordentlig brandsikkerhed. Derfor hilser jeg det også meget velkomment, når Hørsholm Kommune tager opgaven på sig og sætter kontroller og eftersyn i system på denne måde. Det er i sidste ende med til at øge vores fælles brandsikkerhed i de bygninger, som vi selv, vores børn, ældre og sårbare færdes i til daglig.”

Preben Gramstrup er indehaver af fm3DKV og glæder sig over Hørsholm Kommunes positive modtagelse af fm3DKV: ”I takt med at kravene til DKV-aktiviteterne øges, er det vigtigt med en komplet platform, der skaber overblik, sikrer en klar ansvarsfordeling og overholder de lovpligtige dokumentations­krav. Derfor glæder det mig, at Hørsholm Kommune efter pilotprojektet har valgt vores komplette digitale platform til at øge brandsikkerheden på alle deres ejendomme.”

Lokalt ansvar og øget digitalt samarbejde med beredskabet

Virksomheden har hjulpet Hørsholm Kommune med at facilitere, opsætte og tilpasse webplatformen til kommunens behov og ejendomsportefølje. Kommunen har valgt af uddelegere dele af ansvaret for brandsikkerheden til de lokale enheder, samtidig med at webplatformen giver kommunen det centrale overblik. I forbindelse med digitaliseringen af brandsikkerheden har Hørsholm Kommune derudover indgået et tættere samarbejde med beredskabet.

BILLEDTEKSTER

HørsholmDKV_01: Projektgruppe og brandkoordinatorer i Hørsholm Kommune: Benjamin Redsted Uhlemann, René Ottosen og Dennis Mogensen foran brandstationen hos Nordsjællands Brandvæsen.

HørsholmDKV_02: Trommen er et kulturhus i Hørsholm. Trommen, der ligger i samme byggeri som Hørsholm Bibliotek, er tegnet af arkitekt Knud Munk og blev indviet i 1988. Bygningen indeholder både ABA-anlæg, AVS-anlæg, ABDL-døre, flugtvej og panikbelysning mv.

Kontakter


Benjamin Redsted Uhlemann

Projektleder Center for By og Miljø
Hørsholm Kommune
beu71************* Vis...
2485**** Vis...

René Ottosen

Projektleder Center for By og Miljø
Hørsholm Kommune
reo25************* Vis...
3154**** Vis...

Emner


Hørsholm Kommune Fm3DKV Brandsikkerhed DKV Bygningsreglement


HørsholmDKV 01
Projektgruppe og brandkoordinatorer i Hørsholm Kommune: Benjamin Redsted Uhlemann, René Ottosen og Dennis Mogensen foran brandstationen hos Nordsjællands Brandvæsen.
Hent | 0,6 MB | 1800 x 2400 | .jpg

HørsholmDKV 02
Trommen er et kulturhus i Hørsholm. Trommen, der ligger i samme byggeri som Hørsholm Bibliotek, er tegnet af arkitekt Knud Munk og blev indviet i 1988. Bygningen indeholder både ABA-anlæg, AVS-anlæg, ABDL-døre, flugtvej og panikbelysning mv.
Hent | 0,43 MB | 1800 x 2400 | .jpg

Zip og hent alle filer