PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/digital-energy-hub-vil-digitalisere-energisektoren-i-danmark-og-inviterer-nu-til-kick-off-i-ai-huset-vejle-27022

Digital Energy Hub vil digitalisere energisektoren i Danmark og inviterer nu til kick off i AI-Huset, Vejle

Pressemeddelelse marts 22, 2022 Digitalisering Energi og tech INNOVATION Bæredygtig energi Digital Energy Hub Industriens fond Digital revolution Kickoff Den grønne omstilling Datadreven innovation Digital energisektor

Nu kan man som SMV eller iværksætter inden for Tech og energi få hjælp til at udvikle nye digitale løsninger, der kan accelerere den grønne omstilling i energisektoren. Torsdag den 21. april afholdes kick off, hvor alle interesserede virksomheder og organisationer er inviteret med.

Billede 3
AI Innovation House i Vejle, hvor Kick off af Digital Energy Hub afholdes

Danmark er allerede langt fremme i brugen af grøn energi, men digitalisering af energisektoren bliver afgørende for den grønne omstilling. Sektoren lider i dag af stor mangel på digitale innovative virksomheder, og det er et problem i bestræbelserne på at nå 2030 målsætningen om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser. Datadrevne løsninger kan sikre at danskernes forbrug reguleres efter behov og at elnettet forbliver stabilt i omstillingen fra fossil til vedvarende energi.

Derfor er Industriens Fond gået sammen med en række stærke partnere, Center Denmark, Energy Cluster Denmark, DigitalLead, SDU, DTU, AU, AAU samt Innovation Centre Denmark Silicon Valley, om at skabe Digital Energy Hub, der over de næste tre år med et samlet budget på 33 millioner, skal fremtidssikre Danmarks energiteknologiske styrkeposition, ved at løfte de digitale kompetencer inden for bl.a. kunstig intelligens og Machine Learning.

Målet er at sikre udviklingen af fremtidens succesvirksomheder indenfor energiteknologi. Det kommer til at ske gennem facilitering af nye tværfaglige samarbejder og innovationssprint for SMV’er og store virksomheder, som vil fremme udviklingen af konkurrencedygtige, digitale virksomheder som driver innovation på tværs af de forskellige sektorer og styrker udviklingen af ny teknologi. Herunder dataintelligente løsninger, serviceplatforme og nye forretningsmodeller.

Digital Energy Hub giver adgang til data og forskningsmiljøer

Vi har i Center Denmark etableret en digital infrastruktur, der kan understøtte energisektoren i den grønne omstilling, og vi har indsamlet store mængder data fra fjernvarme, vand og el fra både produktion og forbrug. Med etableringen af Digital Energy Hub, kan vi for alvor bringe data i spil hos SMV’er og større virksomheder i nye løsninger. For at data kan skabe værdi, skal de ud at leve i nye kommercielle forretningsmodeller og teknologier, de skal overføres til virksomheder, så de kan understøtte udviklingen af løsninger til den grønne omstilling i energisektoren.”, siger Søren Skov Bording, CEO, Center Denmark.

Center Denmark vil løbende udbygge dataplatformen med flere datakilder, som indsamles med fuld detaljegrad, så de nemt kan korreleres med andre relevante datakilder som BBR, markedsdata og vejrdata osv. hvorefter datasættene anonymiseres og stilles til rådighed.

Data gør det ikke alene, hvorfor de tekniske universiteter og strategiske partnere EWII og HOFOR stiller forsknings- og testmiljøer til rådighed for de deltagene virksomheder. Hubben vil opbygge et stærkt iværksætter- og erhvervsmiljø der kan bringe data i spil i udviklingen af grønne digitale forretningsmodeller, der skal gøre Danmarks energisektor til den mest bæredygtige i verden.

Kick off event i AI Innovation house, Vejle

Torsdag den 21. april 2022 vil det første event af flere løbe af stablen. Her kan alle interesserede virksomheder og organisationer deltage gratis. Partnerne i Digital Energy Hub understreger, at det er vigtigt at både store energiselskaber, iværksættere og Tech virksomheder vil være med for at lykkes. Håbet er at få mange af virksomhederne inden for Tech og energi med helt fra start. Kick off seminaret har til formål at bygge relationer og skabe inspiration til datadreven innovation.

Seminaret vil indlede med tankerne og ambitionerne bag hubben, samt en introduktion til partnerne, efterfulgt af pitch fremført af de strategiske partnere (Energinet, EWII m.fl.), afslutningsvis vil deltagerne få et indblik i processerne omkring innovationssprints samt teknologioverførslen fra forskning til agentbaseret simulering af økosystemet.

Kontakter


Anders Brandtoft

Kommunikationschef
Industriens Fond
ab@in**************** Vis...
31122*** Vis...

Søren Skov Bording

Direktør for Center Denmark
Center Denmark
soren***************** Vis...
23 40****** Vis...

Glenda Napier

CEO
Energy Cluster Denmark
gna@e*************** Vis...
42149*** Vis...

Bo Nørregaard

Professor
Syddansk Universitet
bnj@m********** Vis...
29125*** Vis...

Cathja Windbæk Lind

Advisor
Innovation Centre Denmark Silicon Valley
catli******* Vis...
+1 (6************ Vis...

Emner


Digitalisering Energi og tech INNOVATION Bæredygtig energi Digital Energy Hub Industriens fond Digital revolution Kickoff Den grønne omstilling Datadreven innovation Digital energisektor
Billede 1
Søren Skov Bording, CEO, Center Denmark
Hent | 14,96 MB | 5343 x 8011 | .jpg

Billede 2
Quantum-salen i AI Innovation House, Vejle, hvor Kick off af Digital Energy Hub afholdes
Hent | 5,94 MB | 2309 x 3464 | .jpg

Billede 3
AI Innovation House i Vejle, hvor Kick off af Digital Energy Hub afholdes
Hent | 7,87 MB | 2553 x 3830 | .jpg

Zip og hent alle filer