PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/digital-energirenovering-i-fokus-ved-de-digitale-dage-p%C3%A5-ucn-11576
ad

Digital energirenovering i fokus ved "De Digitale Dage på UCN"

Pressemeddelelse januar 31, 2011 Byggeri

100 studerende fra byggeuddannelserne i Nordjylland skal i landets største digitale eksperimentarium over tre dage totalprojektere energirenovering af boligbebyggelse og skole i Frederikshavn

Styregruppen for "De Digitale Dage for UCN"
Fra venstre bageste række: Kim Knudsen Tech College Aalborg, René Martin Larsen UCN Teknologi & Business, John Midtgaard Jensen UCN Teknologi & Business, Jesper Skovsgaard EUC Nord (yderst til højre).Fra venstre i forreste række: Mogens Fiil Christensen Aalborg Universitet, Kjeld Svidt Aalborg Universitet, Søren Sti Andersen UCN Teknologi & Business, Charlotte Heigaard Jensen UCN Teknologi & Business og Scott Chase Aalborg Universitet.

- Årets fokus bliver energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, ligesom vi sætter digitale krav og merværdi i fokus ved et særligt bygherrebord.

Det er Bruno Larsen studieleder på Teknologi & Byggeri på UCN i Aalborg der stiller skarpt på årets udgave af ”De Digitale Dage på UCN” – et bredt samarbejde, der i et uforpligtende forum samler hele byggeriets værdikæde om at udvikle Det Digitale Byggeri gennem udvikling af konkrete cases, workshops og foredrag samt videndeling.

- Vi samler det seneste års digitale udvikling med erfaringerne fra sidste års digitale arrangement på UCN i tre hektiske digitale dage, hvor studerende fra hele byggeriets værdikæde forestår digital totalprojektering af to projekter med  energirenovering af en traditionel boligbebyggelse og nyindretning af uddannelsescampus i en eksisterende skole.

Bruno Larsen pointerer, at det overordnede mål er at bane vejen for et tæt, tværgående samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde med henblik på at skabe bedre byggerier og optimeret byggeøkonomi - en økonomi, han anslår kan optimeres med op til 25 procent ved fuld implementering af Det Digitale Byggeri i alle byggeriets led.

Et isbjerg

- Men Dertil kommer massive gevinster i relation til drift, miljø og ressourceforbrug, ligesom digitalisering af byggeriet udgør den eneste farbare vej frem mod vugge-til-vugge-koncepter, der kan sikre total genanvendelse af alle materialer i et byggeri, fortsætter René Martin Larsen, Centerchef for Byggeri & Business på UCN og tovholder på ”De Digitale Dage på UCN”

René Martin Larsen ser De Digitale Dage på UCN som fremtidens danske eksperimentarium for digitalt byggeri, hvor man løbende kan teste værktøjer og arbejdsmetoder på tværs af byggeriets værdikæde, og han tegner billedet af Det Digitale Byggeri som et isbjerg med strategiske, taktiske og operationelle udfordringer.

 - Vi kan højst se ti procent af udfordringerne i form af krav, software og træning samt strategiske krav om blandt andet produktudvikling af varer og ydelser, krav om etablering af nye samarbejdsformer og netværk samt udvikling af styrket BIM-forståelse.

- De øvrige 90 procent består af usynlige strategiske og taktiske udfordringer til eksempelvis BIM-management og BIM-koordinering, ekstern og intern kommunikation, udvikling af processer samt rekruttering og videregående software træning, konstaterer René Martin Larsen og konkluderer, at den store udfordring i Det Digitale Byggeri er at gøre det usynlige synligt og det komplicerede simpelt.

- Det er ikke nødvendigvis svært, men det kræver bevidsthed og vilje til at gå nye veje. Det handler om samarbejde og videndeling, og det står klart, at selv hvis man befinder sig på rette spor, bliver man kørt over, hvis man ikke bevæger sig. 

Massiv interesse

Tovholderen for ”De Digitale Dage på UCN” tilføjer i øvrigt, at interessen for at deltage i årets arrangement er betydeligt og pointerer, at planlægningen gennemføres i tæt sparring med byggeriets virksomheder og Bygherreforeningen, der med Peter Hauch i spidsen støtter projektet med viden og sparring.

- Både virksomheder og bygherrer står i kø for at give deres besyv med, og det endelige program vil - udover den konkrete projektering af skole og boliger i det digitale eksperimentarium – være målrettet byggeriets behov og mulighederne for at flette små og store virksomheder i nye målrettede samarbejder om konkret udvikling, der rækker helt ud til tastaturet på den enkelte byggeplads.

- Vi vil være katalysator for konkret digitalt samarbejde på alle niveauer fra praktisk anvendelse af de digitale redskaber til højprofileret og videnskabelig videreudvikling af hele det digitale univers, fastslår René Martin Larsen og lægger til, at mere end 100 studerende fra syv forskellige uddannelser deltager med støtte fra 25 undervisere, der repræsenterer hele byggeriets værdikæde som specialister på hver deres fagområde.

- På den måde signalerer vi bredden i Det Digitale Byggeri og behovet for nye tværgående samarbejder, fortæller René Martin Larsen og slår sluttelig fast, at samtlige deltagende uddannelser i fortsættelse af sidste års arrangement har sat turbo på de digitale discipliner og det tværgående samarbejde uddannelserne imellem.

- Derved er De Digitale Dage på UCN blevet en samlende hjørnesten i det Det Digitale Byggeri, og der er blandt de studerende skabt en solid platform for tværgående, respektfuldt samarbejde mellem alle fagene.

 

Rammetekst:

De Digitale Dage på UCN

De Digitale Dage på UCN er et samarbejde mellem Byggeri&Anlæg på Aalborg Universitet, Arkitektur Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet, Tech College–Construction College, Håndværksakademiet, EUC Nord, SmartCity.dk samt Byggeri&Business på University College Nordjylland.

Som led i samarbejdet gennemføres hvert år i april tre digitale dage, hvor studerende, virksomheder og digitale eksperter fra hele landet sætter udviklingen af Det Digitale Byggeri i fokus gennem digital løsning af konkrete byggecases, workshops, videnskabelige foredrag og videndeling.

Årets digitale dage løber af stablen fra den 13. til den 15. april.

Fakta om opgaverne :

Som led i De Digitale Dage på UCN vil 100 studerende fra syv uddannelser forestå digital totalprojektering af energirenovering af Hånbækskolen – opført i 1974 med 9332 kvadratmeter - og boligbebyggelsen Højbo – 30 tre-værelses lejligheder med i alt 2160 kvadratmeter opført i 1949 - for henholdsvis Frederikshavns Kommune og Frederikshavns Boligforening.

For begge projekter gælder bygherrens krav om, at der skal udvikles projekt for energirenovering, der baserer sig på en 0-energiløsning med løbende produktion af overskudsenergi.

Statement Kjeld Svidt:

”De Digitale Dage udgør en enestående mulighed for at skabe et fælles forum, hvor studerende som deltagere eller tilhørere kan opleve og orientere sig om perspektiver og udfordringer i fremtidens digitale modeller og kommunikationsformer i byggeriet – et forum hvor de studerende skoles i og oplever, at succesfuld projektering og udførelse af et byggeri kræver et tæt tværfagligt samarbejde mellem en række forskellige fag, samtidig med at de studerende får et mere dybgående indblik i digitale redskaber, som understøtter kommunikationen mellem fagenes forskellige modelverdener”

Kjeld Svidt, Aalborg Universitet – Byggeri og Anlæg

Statement

”Med afsæt i De Digitale Dage på UCN oplever vores studerende som byggepladsens håndværkere og digitale frontløbere, at de udgør et betydningsfuldt led i byggeriets digitale værdikæde – et praktisk orienteret led, der forvandler ingeniørens ideer og digitale tegninger til bygbare redskaber samtidig med at de udgør en krumtap i arbejdet med byggepladsens kvalitetssikring og kommunikation”.

Hans Ulrik Møller, uddannelseschef på Håndværksakademiet EUC Nord.

Billedtekst: 

Styregruppen for "De Digitale Dage for UCN":

Fra venstre bageste række: Kim Knudsen Tech College Aalborg, René Martin Larsen UCN Teknologi & Business, John Midtgaard Jensen UCN Teknologi & Business, Jesper Skovsgaard EUC Nord (yderst til højre).

Fra venstre i forreste række: Mogens Fiil Christensen Aalborg Universitet, Kjeld Svidt Aalborg Universitet, Søren Sti Andersen UCN Teknologi & Business, Charlotte Heigaard Jensen UCN Teknologi & Business og Scott Chase Aalborg Universitet.

Kontakter


Kjeld Svidt

Associated professor
Aalborg Universitet Byggeri&Anlæg
ks@ci********** Vis...
9940***** Vis...

Emner


Byggeri
Kjeld Svidt, Aalborg Universitet – Byggeri og Anlæg
Hent | 0,04 MB | 640 x 500 | .jpg

Bruno larsen studieleder UCN Teknologi og Business
Konstruktørerne indtager en nøglerolle i Det Digitale Byggeri, og studieleder Bruno Larsen, der som studieleder på UCN Teknologiu&Business sidste år stod fadder til "De Digitale Dage på UCN", gør klar til at byde velkommen til tre hektiske digitale dage fra den 13. til den 15 april.
Hent | 1,24 MB | 2337 x 1692 | .JPG

Styregruppen for "De Digitale Dage for UCN"
Fra venstre bageste række: Kim Knudsen Tech College Aalborg, René Martin Larsen UCN Teknologi & Business, John Midtgaard Jensen UCN Teknologi & Business, Jesper Skovsgaard EUC Nord (yderst til højre).Fra venstre i forreste række: Mogens Fiil Christensen Aalborg Universitet, Kjeld Svidt Aalborg Universitet, Søren Sti Andersen UCN Teknologi & Business, Charlotte Heigaard Jensen UCN Teknologi & Business og Scott Chase Aalborg Universitet.
Hent | 1,17 MB | 1044 x 1627 | .JPG

Hans Ulrik Møller, uddannelseschef på Håndværksakademiet EUC Nord
”Med afsæt i De Digitale Dage på UCN oplever vores studerende som byggepladsens håndværkere og digitale frontløbere, at de udgør et betydningsfuldt led i byggeriets digitale værdikæde – et praktisk orienteret led, der forvandler ingeniørens ideer og digitale tegninger til bygbare redskaber samtidig med at de udgør en krumtap i arbejdet med byggepladsens kvalitetssikring og kommunikation”.Hans Ulrik Møller, uddannelseschef på Håndværksakademiet EUC Nord
Hent | 0,72 MB | 1340 x 1095 | .jpg

René Martin Larsen, centerchef Byggeri&Business på UCN
Hent | 0,12 MB | 0 x 0 | .JPG

Zip og hent alle filer
ad