PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/det-sociale-omr%C3%A5de-er-%C3%A9t-stort-sk%C3%B8nmaleri-19853
ad

”Det sociale område er ét stort skønmaleri”

Pressemeddelelse februar 23, 2015 Skønmaleri Udsat Værested Socialt udsat

Årsrapport fra Landsforeningen af VæreSteder afslører, at politikeres og embedsværkets beskrivelse af det sociale område er et skønmaleri, der har meget lidt med virkeligheden at gøre.

”Umiddelbart får man det indtryk, at der føres flere penge til satspuljen, at narkodødsfaldene rasler ned, at der ydes stor hjælp i forbindelse med digitaliseringen, at reformer af f.eks. førtidspension og kontanthjælp gavner de svage, kort sagt: At hjemløse, misbrugere, psykisk syge og andre socialt udsatte får bedre tilbud og vilkår. Det er et særdeles belejligt billede for alle parter, men det har desværre bare intet med virkeligheden at gøre”. Sådan lyder den kontante melding fra sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder, Cliff Kaltoft.  

I årsrapporten gennemgår LVS en række aktuelle spørgsmål i forhold til det sociale område.

På baggrund af aktindsigt i de narkotikarelaterede dødsfald i perioden 2007, 2009-2012, dykker LVS bl.a. ned i dødsårsagerne og konkluderer på den baggrund, at de officielle opgørelser er behæftet med så store usikkerheder og egentlige fejl, at de ikke egner sig som grundlag for hverken politikudvikling, tilrettelæggelse af forebyggende indsatser eller effektmåling af samme.

LVS peger bl.a. på, at politiet er inkonsekvent i indberetningen, at det officielle antal narkotikarelaterede ulykkesdødsfald i 2011 er påviseligt forkert, at bemærkelsesværdigt få narkodødsfald er sket i de postnumre, hvor landets store sygehuse ligger, at oplagte dødsårsager som kræft, hiv og hepatitis praktisk talt er fraværende i opgørelserne, og at det reelle antal narkodødsfald dermed lige så vel kunne være dobbelt så højt.

”Vi er bekymrede for, om mange af de narkotikarelaterede dødsfald ikke registreres som sådanne, men i stedet ender i eksempelvis sygdoms-, ulykkes- og selvmordsstatistikkerne, bl.a. fordi de alt for sjældent obduceres, og fordi der mangler retningslinjer for indberetningen. Hvis det er tilfældet, er det ikke alene dybt problematisk for alle, der arbejder med forebyggende indsatser. Det er også et demokratisk problem, for politikere og embedsfolk bruger jo disse opgørelser, når de skal indrette fremtidens samfund”, siger Cliff Kaltoft.

LVS har ligeledes, i mangel på tilstrækkelige opgørelser på området, nærstuderet kommunale kernekonti og Satspuljens tildelinger til projekter rettet mod socialt udsatte voksne. Kommunernes regnskaber afslører en reduktion i tildelingerne til gode forebyggende tilbud som væresteder og støtte- og kontaktpersonordninger på henholdsvis 30 og ca. 50 % siden 2010. Og hvad satspuljen angår, ser billedet endnu ringere ud, da projektbevillingerne er mere end halveret siden 2010.

”Flere bliver presset ud i udsathed, der kommer flere hjemløse, flere med bundløs gæld, og på centrale parametre som misbrug, sindslidelser og somatisk sygdom er udviklingen gået i stå. Alligevel har dette område gang på gang stået først for, når man har skullet spare. Nu må det stoppe”, siger Cliff Kaltoft og fortsætter:

”Vi er udmærket klar over, at vi ikke bliver populære af disse udmeldinger, og Socialministeren inviterer os næppe til kaffe som det allerførste. Men nogen skal jo fortælle den virkelige historie”.

LVS’ årsrapport for 2014 kan læses på www.vaeresteder.dk.

Kontakter


Morten Blume Laursen

Kommunikationskonsulent
Landsforeningen af VæreSteder
morte********* Vis...
29117*** Vis...

Emner


Skønmaleri Udsat Værested Socialt udsat


ad