PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/det-er-altid-tid-til-at-l%C3%A6re-17068
ad

Det er altid tid til at lære

Pressemeddelelse november 7, 2013

Lad ikke dit ego stå i vejen for lysten til at lære. Succesfulde ledere er altid åbne for at tilegne sig ny viden fordi de ved, at der altid er noget de ikke har opdaget endnu. Er du ekspert på et felt så søg efter andre områder hvortil du kan overføre og bruge din viden. Når du møder gamle udfordringer kan du med fordel anvende den studerendes tilgang til problemet. Stil spørgsmål og afprøv nye løsningsmetoder.

Morten1

Livslang læring markedsføres politisk som en mulig styrkelse af Danmarks konkurrencekraft. Regeringen bestræber sig på, at Danmark også i fremtiden skal være et af verdens rigeste lande, og mener, at en øget satsning på initiativer som livslang læring, innovation, bæredygtighed og medborgerskab kan medvirke til dette. Konkret skal satsningen gennemføres ved at implementere, praktisere og opprioritere de nævnte faktorer i uddannelsessystemet og arbejdssektoren. Således er læring ligeledes et redskab i kampen om at bevare den danske konkurrencedygtighed og det danske uddannelsesniveau.

Ambitionen for livslang læring er også øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet, således at alle, såvel veluddannede som uuddannede, vil kunne skifte til nyt arbejde og nye arbejdsformer, når tiden byder det. Hos PROBANA Business School oplever vi at de danske virksomheder vil have deres medarbejdere opkvalificeret i forhold til deres arbejde. De skal være forandringsparate for at møde den globaliserede verdens krav. Innovation skal være med til at sikre vækst og arbejdskraft på et globalt marked, hvor danske virksomheder ellers kan have svært ved at konkurrere med østeuropæiske og asiatiske lande om at være de billigste producenter. At være forandringsparat og innovativ forudsætter læring.

Det er altid tid til at lære noget nyt.

Kontakter


Zip og hent alle filer
ad