PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/der-er-tilfredshed-i-ingeni%C3%B8rfirmaet-dominia-som-netop-har-fremlagt-et-flot-%C3%A5rsregnskab-27434

Der er tilfredshed i ingeniørfirmaet DOMINIA, som netop har fremlagt et flot årsregnskab

Pressemeddelelse april 26, 2023 Rådgivning Rådgivende arkitekter og ingeniører Byggebranche Årsregnskab Alment byggeri

Forklaringen på det positive resultat skal ifølge adm. direktør Morten Stahlschmidt findes i en udvidelse af markedssegmenter samt en intens udvikling af virksomhedens interne processer.

Dominia MortenStalschmidt 3 MarieLouiseMunkegaard bred

Omsætningen har over de seneste år været stødt stigende i det rådgivende ingeniørfirma DOMINIA. De seneste årsregnskabers resultater har også fortalt en historie om, at der har været udfordringer med driftsomkostninger, som gik den forkerte vej. Den tendens er vendt med det nye årsregnskab.

Adm. direktør Morten Stahlschmidt forklarer: ”DOMINIA har været igennem en forandringstid fra en mindre ”familiestørrelse” virksomhed med fokus inden for det almene og kommunale byggeri til en større virksomhed med flere markedssegmenter. Nu kan vi se, at vi begynder at høste frugterne af alt vores udviklingsarbejde, og det er vi rigtig stolte over.”

Specialiserede discipliner til nye markeder

DOMINIA har gennem de sidste år arbejdet fokuseret på at udvikle tilstedeværelsen i flere markedssegmenter, så aktiviteterne fordeles i følgende kundegrupper: almene boligselskaber, strategisk partnerskab (TRUST), Kommuner (primært skoler og daginstitutioner), professionelle private aktører (erhverv og boliger) samt totalentreprenører.

Erfaringen fra det almene tager virksomheden med sig ind i de øvrige markeder:

”Fra det almene er vi specialiseret i noget af det allersværeste: at bygge attraktive, gode og sunde byggerier indenfor et stramt budget. Den disciplin kan det private og totalentreprenører se en stor fordel i, og vi har efterhånden oparbejdet nogle gode samarbejder med private bygherrer, der ønsker kvalitet for færre kroner” fortæller Morten Stahlschmidt.

Færre spildprocesser, flere solide projekter

For at kunne agere i en ny branchevirkelighed har DOMINIA arbejdet intensivt på at udvikle sine interne processer og værktøjer. Målet er projektleverancer til aftalt tid, budget og kvalitet i en sund, effektiv drift med god kontraktstyring.

”Vores fokus i året har været – og er stadig – at udvikle samarbejde og kvalitet via en høj forståelse for projektets processer og faglige forudsætninger allerede på et tidligt stade. Vi har store forventninger til, at det kan nedbringe spildprocesser og bidrage til at skabe solide projekter, og herved gøre os mere attraktive for vores samarbejdspartnere”, fortæller Morten Stahlschmidt.

Årets resultat efter skat udgør 5.389.474 mod -54.734 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende.

Kontakter


Emner


Rådgivning Rådgivende arkitekter og ingeniører Byggebranche Årsregnskab Alment byggeri