PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/den-v%C3%A6rste-fejl-man-kan-beg%C3%A5-som-leder-er-ikke-at-overholde-indg%C3%A5ede-aftale-21965
ad

Den værste fejl, man kan begå som leder, er ikke at overholde indgåede aftale

Pressemeddelelse november 26, 2015 Efteruddannelse Ledelse Trivsel Mini MBA Videnskab Læring

På andenpladsen kommer at bagtale en medarbejder til andre ansatte og på tredjepladsen at krybe uden om ubehagelige beslutninger.

»Tillid er det centrale omdrejningspunkt for god ledelse.«

Ledelse i dag handler om at skabe tillid og troværdighed over for medarbejderne. Hvis man bryder aftaler eller bagtaler en medarbejder, mister man den tillid. Tillid og opmærksomhed for medarbejderes velbefindende er essentielle faktorer, hvis en leder ønsker loyalt personale. Læs mere her.

Medarbejdertillid kan blive til penge, og manglende tillid koster direkte på virksomhedens konkurrenceevne og resultater.

Hvis ledelsen arbejder målrettet med tillid og trivsel, kan man knække kurven for sygdomsfravær. Helt konkret skal man fjerne kontrol og vise respekt og anerkendelse. Det får den enkelte medarbejder til at yde sit ypperste, og det er til virksomheden fordel. Tillid og frihed er de vigtigste forudsætninger for trivsel og for reducering af sygefravær.

Tillid som virkemiddel er overset af mange danske erhvervsledere. Mange virksomheder spilder deres tid med målinger eksempelvis af antallet af computere og musemåtter pr. medarbejder, i stedet for at lade de enkelte afdelinger og de enkelte medarbejdere tage ansvaret for, hvilke ressourcer der er brug for. Krisen har medført gennemgribende ændringer i virksomhederne, hvor der er blevet skåret ind til benet - medarbejdere er blevet opsagt, produktionsomkostningerne nedbragt og alle virksomhedens tal er blevet gennemgået med en tættekam for at reducere omkostninger. 

'Det, man skal gøre, er at give medarbejderne en ide og en retning for deres arbejde og så fæste lid til, at åbenhed, gensidig tillid og lederens personlige eksempel får det bedste frem i folk' - Citat af Professor at the Department of Management at the Aarhus School of Business - En åben, ærlig og klar kommunikation øger tilliden til lederen og skaber større arbejdsglæde og produktivitet. Det fremgår af en undersøgelse, som Dansk Industri har udført blandt 1.066 ledere - Læs mereher.

Der er en økonomisk gevinst til virksomheder, hvis de anerkender betydningen af tillid, mener professor og forfatter Keld Jensen. Han har de seneste år arbejdet på at sætte pris på følelsen - Læs mere her - Tillid er oftest noget, der hører det private til. Vi har tillid til koner, børn, ægtemænd og - ofte - vores bankrådgivere. Forfatter og professor Keld Jensen mener, at det er på tide, at vi får tilliden mere ind i vores professionelle virke.

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. Læs mere her.

Medarbejdere skaber bedre resultater, når de oplever retfærdighed og respekt og involveres i virksomhedens beslutninger, viser forskning i social kapital.

Når medarbejderne har det godt i en virksomhed, vil det kunne ses på bundlinjen. Medarbejdere, der har det dårligt på arbejdspladsen, er ofte mere syge end deres kollegaer, og hvis en arbejdsplads er dårlig, vil der ofte være en høj personaleomsætning.

En virksomhed, som er kendetegnet ved en stor social kapital, har et stort fællesskab blandt medarbejderne, og der er en stor vilje til at opnå resultater i fællesskab. Professorer opfordrer private og offentlige danske virksomheder til at benytte sig af det forspring på området, vi har i forhold til andre lande. Der er meget stor interesse for social kapital i både private og offentlige virksomheder, fordi det er en måde at samarbejde på, som gør, at man bliver bedre i stand til at løse sine kerneopgaver.

Ledere har stor indflydelse på virksomhedens sociale kapital. Mange ledere overvejer, hvordan de kan øge virksomhedens sociale kapital. For det er vejen til en arbejdsplads, hvor man arbejder godt og tillidsfuldt sammen, og medarbejderne kvitterer derfor med større tilfredshed, mindre stress og lavere sygefravær. Og det giver i sidste ende bonus på bundlinjen.

PROBANAs Mini MBA sætter i denne tid fokus på HR & ledelse, herunder Social Kapital. Her undervises lederne i forskellige værktøjer og den nyeste viden, således at de klædes på til at tage ansvar for og påvirke virksomhedens sociale kapital.

PROBANAs kendte Mini MBA har tiltrukket flere end 7000 danske direktører, -ledere & - personaleansvarlige fra landets største private- & offentlige virksomheder. En række af landets topledere bruger vedvarende uddannelsen som inspirationskilde. Der starter hold hver måned både i København, Ålborg, Odense, Vejle og i Århus. Du kan stadig nå at komme med, ring og hør nærmere på telefon # 45 76 58 58 eller tilmeld dig/jer direkte her: http://www.probana.com/dip.asp.

Der er fremdrift i samfundet og i virksomhederne; private som offentlige. Og skal fremdriften være langvarig, så skal selv dygtige ledere blive endnu dygtigere gennem unik inspiration, nye værktøjer og personlig udvikling. Probanas Mini-MBA er rustet til fremdriften. Lederuddannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også, at virksomheden følger med og kan klare de udfordringer, som hele tiden dukker op og stiller nye krav hele vejen ned og op gennem virksomheden og ud i alle led rundt om virksomheden. Mini-MBA’en er på den måde både en styrkelse af den enkelte leders karriere, men tilfører samtidigt virksomheden bedre resultater gennem lederens udvikling. Læs med på www.minimba.dk.

Det er altafgørende, at ledere bliver uddannet tidssvarende og kan bruge den nye viden og værktøjerne konkret i hverdagen allerede i løbet af uddannelsesforløbet. Hos Probana vægter vi dette højt, hvilket også afspejler sig i de moduler, der er en fast del af vores Mini-MBA. Her har vi både fokus på de ’hårde’ og de ’bløde’ ledelsesværktøjer, men også på, at de redskaber, vi underviser i, kan anvendes konkret i ledernes daglige ledelsesarbejde. Et eksempel er modulet Personaleledelse og psykologi, der både giver værktøjer til den daglige personaleledelse og udvikling, men også til kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling. Disse værktøjer er helt afgørende for at kunne håndtere al ledelse – herunder også de mere ’hårde’ discipliner som strategi og forretningsudvikling, der er et andet modul i Probanas Mini-MBA. Læs med på www.minimba.dk.

At have et travlt lederjob og samtidig få et aktivt privatliv til at hænge sammen kan være en udfordring for de fleste ledere. Og skal der tilmed en lederuddannelse oveni, kan det være svært at få enderne til at nå hinanden. Probana har derfor udviklet en helt særlig uddannelsesform, der primært består af en e-learning platform, hvor undervisningsmaterialet er let at gå til, det er let at få et overblik over pensum, der er hjælp til at holde fokus og dermed sikre, at uddannelsens mål nås. Den har vi udviklet, fordi vi tager ledernes og virksomhedernes hverdag alvorligt. Vi anerkender, at hverdagen er travl og uforudsigelig, og derfor skal undervisningen kunne foregå, når det passer den enkelte leder. Ikke når det passer os. Læs med på www.minimba.dk.
 
E-learning platformen kombinerer vi altid med tætpakkede kursusdage, hvor lederne både får et stærkt netværk med andre ledere, men også bliver undervist af nogle af landets mest kompetente undervisere. Dette krydrer vi med en række af særligt eksklusive gæsteindlæg i løbet af et Mini-MBA forløb. Her får lederne inspiration fra topchefer som Ole Gjessø Andersen, Henning Kruse Petersen, Lars Frederiksen, Peter Engberg Jensen og Asger Aamund, som alle er topledere med stor erfaring at dele ud af. Læs med på http://www.minimba.dk.

Den stærke platform, de konkrete redskaber og den kompetente undervisning har medført, at Probanas Mini-MBA nu er blevet anerkendt som en international lederuddannelse. Der er således hver måned ledere på Probanas Mini-MBA hold i København, Århus, Ålborg, Odense, Nuuk, Thorshavn, Oslo, Stavanger, Bergen, Stockholm, Malmø, Gøteborg, Helsinki, Berlin, Hamburg, Frankfurt, London og Dubai. Ved at tage en Mini-MBA bliver man derfor som leder del af et stærkt netværk. Ikke blot i Danmark, men internationalt. Og det er vigtigt. For i takt med globaliseringen stiger behovet for at kende både mennesker og mekanismer uden for landets grænser. Det sikrer Mini-MBA’en, ligesom lederuddannelsen sikrer, at den nuværende fremdrift i samfundet kommer endnu mere op i gear til glæde og gavn for os alle. Læs med på www.minimba.dk.


 ------------------------------------------------------------------------


PROBANA lader kunderne fortælle om succesen. I PROBANA er vi stolte af vores glade og tilfredse kunder. Vi er stolte af, at vi leverer præcis de uddannelser, der er behov for i en verden, der skriger på kompetencer. Derfor lader vi nu vores kunder fortælle om deres succesfulde erfaringer med PROBANAs uddannelser til andre travle og erfarne ledere, der ønsker et værdifuldt kompetenceløft gennem fokuserede uddannelsesforløb.
Vi har valgt at lade vores kunder fortælle om deres oplevelser - Se deres video-anbefalinger klik her. 

Kontakter


Emner


Efteruddannelse Ledelse Trivsel Mini MBA Videnskab Læring
ad