PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/den-europ%C3%A6iske-pvc-industri-forpligter-sig-til-at-genanvende-900-000-tons-pvc-om-%C3%A5ret-i-2025-24786

Den europæiske PVC-industri forpligter sig til at genanvende 900.000 tons PVC om året i 2025

Pressemeddelelse september 11, 2018 PVC Cirkulær økonomi Plast Grøn omstilling Genanvendelse

VinylPlus® sikrer PVC’ens plads i den cirkulære økonomi

Pvc genanvendelse vinylplus plast.png

Siden 2000 har Vimeo: VinylPlus, den europæiske PVC-industris frivillige program for bæredygtig udvikling, været en pioner i den cirkulære økonomi. Senest har VinylPlus svaret på Europa-Kommissionens ønske om såkaldte “pledges” for at øge plastgenanvendelsen ved at forpligte sig til at genanvende mindst 900.000 tons PVC/år i 2025. Dette udgør en betydelig del af Kommissionens målsætning om, at plastindustrien i Europa skal genanvende mindst 10 millioner tons plast per år i 2025. Næste mål for VinylPlus er genanvendelse af mindst 1.000.000 tons PVC/år i 2030.

Brigitte Dero, direktør for VinylPlus og de europæiske PVC-råvareproducenters organisation ECVM udtaler: “I næsten 20 år har VinylPlus arbejdet for en bæredygtig udvikling af PVC. Fordi vores program samler hele værdikæden – PVC-råvareproducenter, producenter af tilsætningsstoffer, plast- og genanvendelsesvirksomheder – har vi hurtigt kunnet imødekomme Kommissionens ønske om frivillige “pledges” fra plastindustrien. Vi hilser dette initiativ velkomment, hvilket understreger fremsynetheden i at etablere det frivillige program VinylPlus.”

Mere end 4,2 tons PVC genanvendt siden 2000

VinylPlus’ succes med at samle hele PVC-værdikæden i Europa har skabt resultater, eksempelvis genanvendelse af mere end 4,2 millioner tons PVC siden 2000.

PVC er lavet af salt og olie/naturgas og er et af det mest anvendte plasttyper i verden. Det bruges i en lang række af de produkter, som er nødvendige for at få hverdagen til at fungere, fx vand- og kloakrør, vinduer, vinylgulve, kabler og medicinsk udstyr.

Uafhængig auditering sikrer fremdrift

Klare mål og uafhængig verificering er altafgørende for VinylPlus’ succes. Derfor auditeres genanvendelsesmængder af tredjepart og præsenteres for VinylPlus’ monitoreringkomité, som består af repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, forbrugerorganisationer, fagforeninger, universiteter og industri.

VinylPlus har opnået anerkendelse fra en lang række interessenter. Se fx hvad Martina Dlabajová, medlem af Europa-Parlementet, siger om programmet i videoen:

https://vimeo.com/274440471

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
[email protected]***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


PVC Cirkulær økonomi Plast Grøn omstilling Genanvendelse