PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/de-st%C3%B8rste-virksomheder-satser-p%C3%A5-videndeling-11002

De største virksomheder satser på videndeling

Pressemeddelelse september 6, 2010 Uddannelse

Videndeling og implementeringen heraf er blevet et must for mange virksomheder. Dette skyldes, at mange organisationer er dybt afhængige af den viden, som medarbejderne sidder inde med.

Aktivkurser

80 % af virksomhedens viden er ekspertviden

Selvom det kan være krævende processer, viser mange undersøgelser signifikante fordele ved at gennemføre denne udviklingsproces i en organisation. Eksempelvis anslår den amerikanske Delphi Group at under 20 % af de fleste organisationers viden er dokumenteret i dag. De resterende mere end 80 % udgøres af ekspertviden, der kun findes i den enkelte medarbejders hoved. At kunne gøre denne viden mere eksplicit, så andre medarbejdere kan få del i den, er derfor essentielt, hvis virksomheden ikke skal miste værdifuld erfaring, når/hvis denne medarbejder stopper.

Selvom en organisation investerer stort i videndeling, vil det ikke få den fulde effekt, hvis ikke kulturen i organisationen opfordrer til videndeling. Det indbefatter blandt andet, at det for den enkelte medarbejder giver mening og er udbytterigt at dele sin viden. Eksempelvis kan det modarbejde videndelingsinitiativet, hvis medarbejderne honoreres efter individuelle kvalifikationer og resultater. Derudover skal der selvfølgelig være mulighed for at videndele, hvilket både indbefatter at der afsættes tid og rum – enten fysisk eller teknologisk - hertil.

Fra ledelsens side er det derfor vigtigt at optimere de organisatoriske rammer med henblik på videndeling. Fra medarbejderne kræver implementering af en videndelingskultur et positivt og engageret ønske om videndeling.

Aktiv Kurser / Probana tilbyder en unik HR-konsulent uddannelse, der blandt andet fokuserer på, hvordan man opnår fantastiske resultater med videndeling.

Uddannelsen er baseret på e-learning, hvilket giver Dem mulighed for at læse, når De vil og kan, og desuden kræver det kun en internetadgang, før De har adgang til hele uddannelsesplatformen med pensum, cases og dialogforum. Uddannelsen er inddelt i seks moduler, der hvert afsluttes med en kursusdag på hotel, hvor en erfaren underviser vil relatere teorien til praksis. Denne model bifaldes af deltagerne og viser fantastiske resultater, der på ingen måde kan sammenlignes med korte en- eller to-dags kurser.

Aktiv Kurser / Probana er blandt landets førende uddannelsesudbydere indenfor ledelse, HR og arbejdsmiljø. Uddannelserne er udarbejdet sammen med landets førende fagfolk, eksperter og anerkendte undervisere fra de videregående uddannelser og erhvervslivet og indeholder den skarpeste viden og inspiration.

Hvis De er interesseret, kan De læse mere på www.probana.com/hrk.asp, hvor De også kan tilmelde Dem direkte. De er også velkommen til kontakte os på tfl. 45 76 58 58.

Emner


Uddannelse