PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/de-digitale-dage-tester-nye-cuneco-standarder-17658

De Digitale Dage tester nye Cuneco-standarder

Pressemeddelelse februar 6, 2014 Det digitale byggeri Ccs standarder Tech college aalborg Byggeri Digitalt byggeri Ucn teknologi & busines De digitale dage Bygherrerådgivere Alliance Aalborg universitet Cuneco Euc nord

- De Digitale dage udgør et unikt tværgående forum for kompetenceudvikling og test af byggeriets digitale redskaber, konstaterer projektdirektør Torben Klitgaard fra Cuneco, der går ind som ny alliancepartner i årets digitale dage

De Digitale Dage tester nye Cuneco-standarder
- Vi ser de studerende på byggeuddannelserne som en krumtap i udvikling og implementering af Det Digitale Byggeri, og vi glæder os til i et tæt samarbejde med De Digitale Dage at teste vores næsten færdigudviklede CCS-system, konstaterer projektdirektør Torben Klitgaard fra Cuneco.

- De studerende på De Digitale Dage er orienteret mod fællesskab og samarbejde på tværs af fagene, de mestrer de nye digitale teknologier på et højt niveau, og de har modet til som spydspidser at gå nye veje, når det gælder udviklingen af byggeriets digitale redskaber.

Det er projektdirektør Torben Klitgaard fra Cuneco, Center for produktivitet i byggeriet, der sætter ord på baggrunden for en ny strategisk alliance mellem Cuneco og De Digitale Dage – en alliance, der udmøntes i økonomisk støtte og et tæt samarbejde om test og videreudvikling af nye og næsten færdige CCS-systemer, når De Digitale Dage til april for femte gang slår dørene op til landets største digitale eksperimentarium på De Digitale Dage.

- Vi tror, at byggeriets digitale informationsspring grundlægges på byggeuddannelserne og ser dialogen med de studerende som en afgørende faktor for at øge effektivitet og produktivitet i byggeriet både i en dansk og global kontekst. På den baggrund er det naturligt, at vi som led i færdigudviklingen går ind i et tættere samarbejde med De Digitale Dage om at afprøve, teste og videreudvikle Cunecos Classification System, fastslår Cuneco’s projektdirektør.

Fælles information ”fra vugge til grav”

Torben Klitgaard karakteriserer CCS som et næsten færdigudviklet og funktionsdygtigt klassificeringssystem, der gennem definition og implementering af nye fælles standarder fungerer som en effektiv digital motorvej, der forbinder byggeriets mange forskellige aktører og værktøjer i et fælles sprog og fortsætter:

- Med CCS får vi et redskab til at håndtere informationer på en intelligent og proaktiv måde fra ”vugge til grav” i enhver byggesag. Dermed sikrer vi os mod fordyrende informationstab mellem alle byggeriets forskellige led hele vejen fra tegnebræt over projektering til udførelse, fremtidigdrift og vedligehold.

- Men derudover får vi med CCS blandt andet mulighed for i kombination med BIM-modellerne, at rykke afgørende viden frem i byggeprocessen, således at vi som led i en virtuel proces allerede på tegnebrættet kan forudse og forebygge mange af de problemer, som byggeriet i dag kæmper med.

- Derved giver CCS mulighed for optimering af den samlede byggeproces, ligesom den styrker bygherrers sikkerhed for, at det færdige byggeri lever op til forventningerne både når det gælder minimering af risici, overholdelse af budget, bygbarhed, tidsforbrug, brugervenlighed og fremtidig drift, konstaterer Cuneco’s projektdirektør og tilføjer sluttelig, at CCS omfatter en pakke af redskaber, der uden tunge investeringer kan implementeres i alle byggeriets led og i alle byggeriets eksisterende digitale værktøjer.

Rammetekst:

- Vi er klar med et næsten færdigudviklet og funktionsdygtigt CCS-system, der med et nyt fælles sprog baseret på fælles klassificering og standarder i version 1.0 binder alle byggeriets led sammen i en effektiv kæde, konstaterer projektdirektør Torben Klitgaard fra Cuneco, der - blandt andet i samarbejde med De Digitale Dage -efter tre års EU-støttet udviklingsarbejde nu tager hul på de afsluttende tests, inden den videre udvikling og vedligeholdelse ultimo 2014 videreføres af BIPS.

Rammetekst:

Cuneco – center for produktivitet i byggeriet – er et udviklingsprojekt, der frem til 2014 udvikler, afprøver og implementerer fælles standarder for bedre udveksling af data gennem alle byggeriets processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold. Standarderne skal være brugervenlige, it-egnede og tilstræbes i høj grad at være kompatible med både nationale og internationale standarder.

Cuneco drives under ledelse af foreningen bips i et partnersamarbejde med DTU/Aarhus universitet, byg- og driftsherrenetværket (repræsenteret ved Rudersdal Kommune), Dansk Standard og organisationsnetværket (FRI, DANSKE ARK, Dansk Byggeri, TEKNIQ, Bygherreforeningen og BAT-kartellet). cuneco finansieres med midler fra EU’s Regionalfond, Staten, Realdania og byggebranchens egenfinansiering.

Rammetekst:

De Digitale Dage, der i tæt samarbejde med virksomheder og byggeriets digitale frontløbere gennemføres som et tværgående samarbejde mellem Aalborg Universitet, University College Nordjylland, Tech College Aalborg og EUC Nord, slår – med international deltagelse i konkret restaurering af det nordjyske museum Kunsten - i dagene 9. 10. og 11. april dørene op for tre dages videndeling, workshops og digital afprøvning af byggeriets digitale metoder og arbejdsprocesser.

 

 

Billedtekst:

- Vi ser de studerende på byggeuddannelserne som en krumtap i udvikling og implementering af Det Digitale Byggeri, og vi glæder os til i et tæt samarbejde med De Digitale Dage at teste vores næsten færdigudviklede CCS-standarder, konstaterer projektdirektør Torben Klitgaard fra Cuneco.

Yderligere oplysninger:

 

Cuneco:

Projektdirektør Torben Klitgaard på telefon 61 20 46 90

De Digitale Dage:

Associated professor, Kjeld Svidt, Aalborg Universitet på telefon 99 40 85 46

Studieleder Bruno Larsen, UCN Teknologi & Business på telefon 72 69 15 00

Uddannelseschef Hans Ulrik Møller, EUC Nord på telefon 72 24 61 60

Forretningsudvikler Søren Christensen, Tech College Aalborg på telefon 72 50 51 84

Kontakter


Kjeld Svidt

Associated professor
Aalborg Universitet Byggeri&Anlæg
[email protected]********** Vis...
9940***** Vis...

Emner


Det digitale byggeri Ccs standarder Tech college aalborg Byggeri Digitalt byggeri Ucn teknologi & busines De digitale dage Bygherrerådgivere Alliance Aalborg universitet Cuneco Euc nord
De Digitale Dage tester nye Cuneco-standarder
- Vi ser de studerende på byggeuddannelserne som en krumtap i udvikling og implementering af Det Digitale Byggeri, og vi glæder os til i et tæt samarbejde med De Digitale Dage at teste vores næsten færdigudviklede CCS-system, konstaterer projektdirektør Torben Klitgaard fra Cuneco.
Hent | 1,7 MB | 1469 x 2203 | .jpg

Zip og hent alle filer