PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/de-danske-campister-ignoreres-af-trafikstyrelsen-16884

De danske campister ignoreres af Trafikstyrelsen

Pressemeddelelse oktober 8, 2013 Politik

Med henvisning til lov nr. 630 af 12. juni 2013 om ændring af færdselsloven, er Trafikstyrelsens bekendtgørelse 986 om betingelser for Tempo 100 busser på motorveje trådt i kraft den 10. august, 2013. Denne ændring omfatter danske og udenlandske busser, og Trafikstyrelsen tillader nu, at disse kan køre 100 km/t på de danske motorveje. Præcis ligesom i Tyskland.

Tempo 100
Tyske erfaringer viser at det på ingen måde går ud over trafiksikkerheden at lade rekrative køretøjer køre 100 km/t på motorveje.

Hvor står de danske campister i denne sag?
De danske campister og DCU* samt Camping Branchen er blevet ignoreret af Trafikstyrelsen, når det drejer sig om Tempo 100.

På trods af en hidtidig stor interesse og adskillige mislykkedes forsøg på at få indført Tempo 100 igennem årerne til gavn for de danske campister, var Camping Branchen af en eller anden årsag ikke med på høringslisten. Camping Branchen valgte alligevel at sende et høringssvar i håbet om, at de danske campister kunne blive medtaget i dette lovforslag. Det samme gjorde DCU*, som ligeledes gentagne gange og ganske for nylig har forsøgt at få Trafikministeren i tale – det hele uden held!

Gode tyske erfaringer
Tempo 100 for campingvogne, teltvogne samt autocampere over 3.500 kg. har igennem de seneste mange år været tilladt på de tyske motorveje. De første mange år var det på forsøgsbasis, men i januar 2011 blev ordningen gjort permanent af den tyske regering. Dette blev gjort på basis af data indsamlet over hele perioden, der viste, at rekreative køretøjer er de langt sikreste køretøjer på vejene. Dette selvfølgelig beregnet ud fra en procentmæssig sats.

Statistikken viser, at for hver 100.000 køretøjer er henholdsvis 839 personbiler – 224 autocampere og 30 campingvogne involveret i uheld med personskade. Hvis vi ser på dødsulykker, er tallet for 100.000 køretøjer henholdsvis 4,3 for personbiler – 1,2 for autocampere og 0,2 for campingvogne, altså markant lavere for både autocampere og campingvogne.**

Mange danske rekreative køretøjer har allerede en Tempo 100 godkendelse udstedt af danske synshaller på vegne af den tyske regering. Disse rekreative køretøjer kan, så snart de har passeret den dansk/tyske grænse, fuldt lovligt køre 100 km/t på de tyske motorveje.

Sikkerheden er i top
Formand for Camping Branchen, Lisbeth Rasmussen, udtaler: "Vi har erfaret, at Tempo 100, udover at være et stort ønske fra de danske campisters side, også er med til at øge trafiksikkerheden. Det vil medvirke til et ensartet trafikmønster, således at biler med anhængere, eller over 3.500 kg, bedre kan følge hastigheden og flowet på motorvejene. På denne måde undgår man mange af de hårde opbremsninger, hasarderede overhalinger og kødannelser med farlige situationer til følge".

Sikkerheden på rekreative køretøjer har de seneste år haft stort fokus fra producenternes side. Autocampere har f.eks. fået et lavere chassis, hvilket giver et lavere tyngdepunkt. ABS (anti blokerings system) & ESP (elektronisk stabilisering program) vinder også frem på autocampere og findes i dag som standard på flere modeller. Man skal heller ikke glemme, at autocampere er underlagt de samme regler som store personbiler. Det betyder f.eks., at der skal være sikkerhedsseler til alle passagerer, samt at alle passagerer skal være fastspændt under kørsel.

Campingvogne er også blevet meget sikrere at køre med. I dag kan man få ATC sikkerhedsprogram (Automatic Trailer Control) monteret på de fleste campingvogne. På flere og flere vogne leveres det endda med som standardudstyr. Desuden arbejdes der konstant på at forbedre campingvognenes aksler. De skal være sikre, give gode køreegenskaber og have høj bæreevne. Også campingvognenes dæk har i dag en meget stor bæreevne – faktisk overstiger bæreevnen oftest campingvognens totalvægt med mange hundrede kilo.

Lisbeth Rasmussen afslutter: "Der skal selvfølgelig være visse krav, der skal være opfyldt, inden at en Tempo 100 godkendelse kan gives. Her har den tyske stat rigtig god erfaring, så for nemheds skyld og for at ensarte reglerne i Europa, bør vi her i Danmark adoptere disse regler."

* DCU er forkortelse for Dansk Camping Union
* http://www.civd.de/caravaning/technik/national/strassenverkehrssicherheit/

Kontakter


Emner


Politik
Tempo 100
Hent | 0,14 MB | .pdf

Atc
Flere og flere campingvogne leveres i dag som standard med sikkerheds- og antislingerkobling.
Hent | 0,36 MB | 548 x 732 | .jpg

Elefantoverhalning
Mange af disse situationer vil kunne undgås fremover hvis rekreative køretøjer også får Tempo 100 godkendelse
Hent | 3,1 MB | 2000 x 3000 | .jpg

Kø
Disse situationer opstår ofte pga. overhalninger længere fremme af køretøjer der ikke må køre mere end 80 km/t på motorvejen.
Hent | 3,66 MB | 2000 x 3000 | .jpg

Overhalning med CV
Hvis rekreative køretøjer får Tempo 100 godkendelse i Danmark, vil trafikken flyde nemmere og mange farlige situationer vil undgåes.
Hent | 2,91 MB | 2000 x 3000 | .jpg

Undervogn
Undervogne bliver stærkere og stærkere
Hent | 2,67 MB | 2402 x 3000 | .jpg

Tempo 100
Tyske erfaringer viser at det på ingen måde går ud over trafiksikkerheden at lade rekrative køretøjer køre 100 km/t på motorveje.
Hent | 0,18 MB | 599 x 578 | .jpg

Zip og hent alle filer