PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/danskere-kan-undg%C3%A5-blindhed-18535
ad

Danskere kan undgå blindhed

Pressemeddelelse august 2, 2014 Diabetes Folkesundhed Optikere Samfundet Blindhed

Hvert eneste år bliver mindst 1000 danskere blinde. Godt halvdelen på grund af diabetes, som mange af dem ikke ved, at de har og derfor ikke har mulighed for at forebygge i tide. Skatteyderne kunne hvert år spare 750 mio. kroner alene på grund af udgifter til nyblinde på grund af diabetes. Hvis man anvendte de samme midler, som i dag anvendes på screening af diabetikere, på at lave screening med RetinaLyze af alle danskere f.eks. hvert andet år, ville sundhedssystemet kunne spare milliarder.

Frontpageimage2

Hvert eneste år bliver mindst 1000 danskere blinde. Godt halvdelen på grund af diabetes, som mange af dem ikke ved, at de har og derfor ikke har mulighed for at forebygge i tide. Skatteydernekunne hvert år spare 750 mio. kroner alene på grund af udgifter til nyblinde på grund af diabetes. Hvis man anvendte de samme midler, som i dag anvendes på screening af diabetikere, på at lave screening med RetinaLyze af alle danskere f.eks. hvert andet år, ville sundhedssystemet kunne spare milliarder.

Med den fuldautomatiske Retinalyze screening kan optikere på ganske få minutter finde mulige diabetesforandringer på øjets nethinde. RetinaLyze er et dansk patent, og flere optikere har allerede taget den til sig efter Systemet nu siden november 2013 er direkte tilgængelig over nettet på www.retinalyze.net.  Fuldautomatisk screening for sukkersygeforandringer anvendes allerede i dag af det engelske sundhedssystem NHS i et lukket system. Siden RetinaLyze er blevet tilgængelig over nettet er det ideelt til massescreeninger over hele verden. RetinaLyze er på vej til at redde synet på diabetikere i hele verden. I første omgang Kina, Mexico, USA og Spanien.

”Det er en kæmpe tikkende bombe under vores sundhedssystem, at 200.000 danskere har diabetes uden at vide det, da mange af følgevirkningerne kunne forebygges. Som eksempelvis det at blive blind. Udover at ved diabetes er det dyreste for samfundet omkostningerne ved følgesygdomme, er der selvfølgelig også store menneskelige tab forbundet med at få diabetes og blive blind for den enkelte” fortæller Robert Birch, CEO i RetinaLyze System A/S.

Bedre at teste øjnene før det er for sent
Når en dansker mister synet, koster det 1½ millioner kroner det første år og ½ million de efterfølgende år. Blandt andet har det stor betydning, at cirka halvdelen af nyblinde er i den arbejdsdygtige alder. 

35 % af alle diagnosticerede diabetikere har allerede diabetesforandringer på deres syn, når de får diagnosen. Og de kan ikke mærke, at deres syn er truet, før det er for sent.

RetinaLyze Testen kan laves af udvalgte optikere, og ser denne, at en patienten har tegn på sukkersygeforandringer, sendes klienten til en øjenlæge hurtigst muligt, så øjenlægen kan stille denendelige diagnose og lave en plan for både medicinsk og eventuel laserbehandling og dermed forhindre at personen bliver blind. 

Diabetes i Pandemisk vækst over hele jorden
I dag har 300.000 danskere diagnosen diabetes i 2025 forventes antallet at være dobbelt så stort. På verdensplan findes ca. 350 mio. diabetikere og ca. 300 mio. endnu ikke diagnosticerede diabetikere. Disse tal forventes at være fordoblet i 2030 ifølge WHO. Ifølge IAPB (International Agency for Preventable Blindness) er diabetes den største årsag til blindhed i verden og det kan undgås. Der findes simpelthen ikke øjenlæger nok til at adressere dette problem, hvorfor der er stor interesse for RetinaLyze over hele verden.

I lande som USA og Kina forventes antallet af diabetikere at vokse endnu mere eksplosivt. I USA overvejer flere forsikringsselskaber derfor at stille som krav, at deres kunder får lavet en screening for sukkersygeforandringer hvert år, så de opdager sygdommen i tide.
Følgesygdommene af diabetes anses i mange lande som den største trussel for sundhedssystemet og i flere lande bl.a. Kina er der planer om meget vidtgående screeninger for bl.a. diabetiske øjenforandringer. 

For yderligere oplysninger
Robert Birch: [email protected] eller 40 55 28 02

Links til foto etc.

http://retinalyze.net/contact/press/

Emner


Diabetes Folkesundhed Optikere Samfundet Blindhed
ad