PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/danske-landskabsarkitekter-s%C3%A6tter-fokus-p%C3%A5-cirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi-26308
Annonce: håndværkerhjælp

Danske Landskabsarkitekter sætter fokus på cirkulær økonomi

Pressemeddelelse juni 12, 2020 Cirkulær økonomi Danske Landskabsarkitekter Byggeri Grøn genstart Post-Covid Landskabsarkitektur

25. juni udgiver Danske Landskabsarkitekter ”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen” ― en eksempelsamling, der viser, hvordan landskabsarkitekter via genanvendelse og cirkulært design bidrager til den grønne omstilling og minimerer de negative konsekvenser af klimaforandringerne.

DL CØ 01

Landskabsarkitekturen er som udgangspunkt grøn. Ikke desto mindre kan landskabsarkitekturen gøres endnu mere miljøvenlig og ressourcebevidst ved at indarbejde principperne for cirkulær økonomi i projekterne. Derfor har Danske Landskabsarkitekters Udvalg for Cirkulær Økonomi gennem de seneste to år afholdt workshops, indsamlet eksempler og formidlet, hvordan genanvendelse og optimeret ressourceudnyttelse kan gøre landskabsarkitekturen endnu mere bæredygtig.

Ny eksempelsamling om cirkulær økonomi
Resultaterne er samlet i publikationen ”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen”, der udkommer digitalt d. 25. juni. Ideen er, at udgivelsen skal inspirere landsarkitekter, bygherrer og andre aktører i byggeriets værdikæde til, hvordan de kan indarbejde cirkulære principper i landskabsarkitekturen.

En vigtig del af udvalgets arbejde har været at udvikle en operationel ramme, der viser, hvordan teorierne bag cirkulær økonomi kan anvendes i en landskabsarkitektonisk praksis. Resultatet er fire overordnede principper for, hvordan landskabsarkitekturen kan gøres cirkulær, hvorefter en række projekter læses ud fra de udviklede principper. Eksemplerne er

”Christiansborg Områdesikring” af GHB Landskabsarkitekter, Sweco, ÅF Consult og Steen Høyer. Bygherrer er Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen. Vinder af Dansk Landskabspris 2019.

”Fremtidens Gårdhave” af BOGL Landskabsarkitekter, Lendager Group & SlothMøller A/S med Københavns Kommune som bygherre.

”Andreas Steenbergs Plads” af SLA, DAI med Horsens Kommune og Andelsboligforeningen Beringsgaard som bygherrer med støtte fra Realdania.

”Ålebækken Ruinpark” af Rambøll landskabsarkitekter, Sweco A/S, Rambøll. Entreprenør på jord er NCC Danmark A/S med Lyngby-Taarbæk Forsyning som bygherre.

Idéen er, at eksempelsamlingen løbende opdateres med nye eksempler på landskabsprojekter, der indarbejder principperne for cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi er en del af den grønne omstilling
Martin Hedevang Andersen MDL er koordinator i Danske Landskabsarkitekters Udvalg for Cirkulær Økonomi og ser et stort potentiale for indarbejdelsen af de cirkulære principper i landskabsarkitekturen.

”Corona-nedlukningen har med tydelighed vist, at grønne frirum, rekreative arealer og udendørs mødesteder har en positiv indflydelse på vores fysiske og ikke mindst psykiske velvære. Derudover hænger den aktuelle interesse for grøn genstart naturligt sammen med principperne for cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse, ressourceoptimering og mindre CO2-udslip,” fortæller Martin Hedevang Andersen, der er bestyrelsesmedlem i Danske Landskabsarkitekter og partner i og indehaver af Out of Office Architecture.

Arrangement d. 25. juni 
Udgivelsen fejres med et arrangement, der løber af stablen torsdag d. 25. juni mellem klokken 16 og 17. Arrangement er gratis og åbent for alle, da udvalget ønsker, at arbejdet med cirkulære principper i landskabsarkitekturen baseres på tværfaglighed. Til lanceringen præsenterer Danske Landskabsarkitekters Udvalg for Cirkulær Økonomi baggrunden for arbejdet, gennemgår eksemplerne fra publikation og kommer med bud på, hvordan cirkulære designprocesser kan blive en del af landskabsarkitekturen i fremtiden.

Deltagelse i arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Yderligere info og mulighed for tilmelding findes på Danske Landskabsarkitekters hjemmeside via dette link: https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/lancering-af-udvalget-cirkulaer-okonomis-eksempelsamling/

”Målet for arbejdet i Udvalget for Cirkulær Økonomi er at sætte fokus på, hvordan landskabsarkitekter kan bidrage yderligere til den grønne omstilling ved at udvikle endnu mere bæredygtig arkitektur med udgangspunkt i principperne for cirkulær økonomi. Det er en integreret del af vores arbejde at formidle gode cases, historier og vidensdeling af både potentialerne i og udfordringerne med at gøre den cirkulære økonomi til en del af landskabsarkitekturen. Den grønne omstilling er ikke blevet mindre aktuel i forbindelse med genstarten post-Corona. Vi håber derfor, at vi kan inspirere fagfæller, byggeriets parter og politikerne til at forfølge nye cirkulære principper i udviklingen af fremtidens landskabs- og byrum,”afslutter Martin Hedevang Andersen.

Dynamisk publikation
Udgivelsen er tænkt som en dynamisk publikation, der løbende opdateres med nye eksempler. Interesserede, der har eksempler på landskabsarkitektoniske projekter, som benytter cirkulære designprincipper, er velkomne til at rette henvendelse til Danske Landskabsarkitekter.

Danske Landskabsarkitekters Udvalg for Cirkulær Økonomi består af

  • Martin Hedevang Andersen, koordinator MDL, Out of Office Architecture, medlem af DLs bestyrelse
  • Jan Støvring, MDL, Københavns Universitet
  • Jakob Sandell Sørensen, MDL, Schønherr, medlem af DLs bestyrelse
  • Torben Møbjerg, MDL, GHB Landskabsarkitekter

BILLEDTEKSTER

DL CØ 01: ”Christiansborg Områdesikring” er ét af eksemplerne i ”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen”. Projekt af GHB Landskabsarkitekter, Sweco, ÅF Consult og Steen Høyer. Bygherrer: Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen. Foto: GHB Landskabsarkitekter A/S

DL CØ 02: ”Fremtidens Gårdhave” er ét af eksemplerne i ”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen”. Projekt af BOGL Landskabsarkitekter, Lendager Group & SlothMøller A/S. Bygherre: Københavns Kommune. Foto: BOGL/Lendager.

DL CØ 03: ”Andreas Steenbergs Plads” er ét af eksemplerne i ”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen”. Projekt af SLA og DAI. Bygherrer: Horsens Kommune og Andelsboligforeningen Beringsgaard med støtte fra Realdania. Foto: SLA/Magnus Klitten.

DL CØ 04: ”Ålebækken Ruinpark” er ét af eksemplerne i ”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen”. Projekt af Rambøll Landskabsarkitekter, Sweco A/S, Rambøll. Entreprenør – jord: NCC Danmark A/S Civil Engineering. Bygherre: Lyngby-Taarbæk Forsyning. Foto: Rambøll.

Kontakter


Martin Hedevang Andersen

Koordinator, bestyrelsesmedlem DL, partner og indehaver Out of Office Architecture
Out of Office Architecture
Marti******************** Vis...
2163**** Vis...

Emner


Cirkulær økonomi Danske Landskabsarkitekter Byggeri Grøn genstart Post-Covid Landskabsarkitektur
Annonce: håndværkerhjælp