PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/danske-landskabsarkitekter-opretter-fagdommerpanel-23265

Danske Landskabsarkitekter opretter fagdommerpanel

Pressemeddelelse december 15, 2016 Fagdommer Landskabsarkitektur Danske Landskabsarkitekter

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter landskabsarkitekturfaglige dommere opretter Danske Landskabsarkitekter et fagdommerpanel.

Åsteder 01

Danske Landskabsarkitekter får løbende henvendelser fra private bygherrer, ejendomsudviklere og offentlige organisationer om fagdommere. I sommer besluttede bestyrelsen at oprette et fagdommerpanel, der fokuserer på landskabsfaglige emner. Hen over efteråret har bestyrelsesmedlemmer gennemgået ansøgninger fra interesserede landskabsarkitekter MDL, og Danske Landskabsarkitekter opretter nu et fagdommerpanel.

15 fagdommere
Danske landskabsarkitekters fagdommerpanel består af 15 kompetente fagdommere. Alle de udvalgte fagdommere har som minimum fem års relevant erhvervserfaring og er aktivt udøvende inden for rådgivning, forvaltning, planlægning, forskning og formidling i en række af landets landskabsarkitektvirksomheder, offentlige organisationer eller uddannelsesinstitutioner. For at sikre klienterne relevant rådgivning i forhold til fagspecifikke projekter er de 15 fagdommere inddelt i fem overordnede kategorier afhængigt af deres kompetencer. De fem kategorier er 1) Kulturarv og transformation, 2) Klimatilpasning, bæredygtighed og tekniske anlæg, 3) Analyse, programmering og proces 4) Byrums- og landskabsdesign og 5) Strategisk planlægning.  

Tværfaglighed resulterer i bedre projekter
I takt med at byggeriets parter i stigende grad fokuserer på tværfagligt samarbejde, er det relevant at inddrage landskabsarkitekter i dommerpaneler allerede i konkurrencefaserne. Hermed sikrer man helhedsorienterede løsninger, hvor landskabsarkitekturen også kommer til at spille en vigtig rolle.

Lillan S. Thomsen er sekretariatsleder af Danske Landskabsarkitekter og glæder sig over, at foreningen nu kan imødekomme de mange henvendelser om fagdommere:  

”I takt med at byggerier bliver mere og mere komplekse, byrumsprojekter både er klimaløsninger og udviklingstiltag, skoler åbner sig mod omverdenen og private virksomheder og boligforeninger stiller byrum til rådighed for offentligheden, er landskabsarkitekturen muligvis mere relevant end nogensinde før. Da dette sker samtidig med at byggeriets parter i stigende grad fokuserer på tværfaglighed og tidlig inddragelse af forskellige af rådgivere, udførende og brugere, glæder jeg mig over, at Danske Landskabsarkitekter nu kan stille kompetente fagdommere til rådighed.”    

Danske Landskabsarkitekter forventer at indgå en række strategiske samarbejdsaftaler med byggeriets parter. Fremover kan interesserede bygherrer, udviklere og konkurrencearrangører henvende sig til Danske Landskabsarkitekter, der vil udpege relevante fagdommere til de konkrete opgaver.

FAKTA DANSKE LANDSKABSARKITEKTER
Danske Landskabsarkitekter (DL) er en interesseforening med indflydelse i en række faglige organisationer, ministerier og græsrodsforeninger. DL deltager aktivt i den politiske debat, hvor vi arbejder på at synliggøre landskabsarkitekters arbejde. Foreningens medlemmer udfylder forskelligartede stillinger; kommunalt eller i staten, projekterende eller i drift og forvaltning. Arbejdspladserne er bl.a. på tegnestuer, i forvaltninger, på kirkegårde, i boligselskaber og inden for undervisning eller forskning. DL samarbejder med bl.a. Landskabsarkitekternes Forening under JA, Danske Arkitektvirksomheder, Park- og Naturforvalterne, Forbundet Arkitekter og Designere, Danske Anlægsgartnere, Akademisk Arkitektforening, Dansk Byplanlaboratorium og Dansk Center for Lys.

BILLEDTEKST
Åsteder 01:Åsteder langs Kolding Å. Ejer: Kolding Kommune. Arkitekter og rådgivere: Kristine Jensens Tegnestue, Rambøll Byudvikling & Landskab, D-sign Tegnestuen. Vinder af Kolding Kommunes Arkitekturpris 2016. (Foto: Rita Larsen / Kolding Kommune)


Kontakter


Jakob Sandell Sørensen

Landskabsarkitekt MDL MAA
Bestyrelsesmedlem Danske Landskabsarkitekter
jss@s*********** Vis...
29911**** Vis...

Emner


Fagdommer Landskabsarkitektur Danske Landskabsarkitekter