PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/danske-landskabsarkitekter-digitaliserer-90-%C3%A5rgange-af-magasinet-landskab-23364

Danske Landskabsarkitekter digitaliserer 90 årgange af Magasinet LANDSKAB

Pressemeddelelse januar 28, 2017 Arkitektur Byrum Digitalisering Bæredygtighed Landskab Byudvikling Landskabsarkitektur

Nu er digitale udgaver af Magasinet LANDSKAB tilgængelige på Danske Landskabsarkitekters hjemmeside. De repræsenterer en guldgrube af refleksioner over og tekster om landskabsarkitekturens udvikling og fungerer som et inspirationskatalog for fagets fortsatte indflydelse på vores alles dagligdag.

LANDSKAB Collage 1

Siden 1920 har landskabsarkitekter, akademikere, journalister og andre fagpersoner skrevet tusindvis af sider om landskabsarkitektur i Magasinet LANDSKAB. De mange numre af LANDSKAB (der oprindeligt hed Havekunst) indeholder en guldgruppe af viden og erfaringer, som danner udgangspunkt for hvordan landskabsarkitekter arbejder i dag. Foreningen Danske Landskabsarkitekter har nu digitaliseret og offentliggjort samtlige udgivelser fra 1920 til 2012 af Magasinet LANDSKAB.

En guldgrube af viden
Formand for Danske Landskabsarkitekter og faglig leder af landskab hos JJW Arkitekter, Susanne Renée Grunkin, glæder sig over at næsten 100 års landskabsfaglig viden og debat nu er offentligt tilgængeligt via foreningens hjemmeside.

”I dag spiller landskabsarkitekturen en afgørende samfundsmæssig rolle. Landskabsarkitekter tager vare på de udendørs offentlige rum. Vi bidrager til løsninger af komplekse udfordringer som klimaforandringer, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Vi byder ind med faglige holdninger, der kvalificerer politikere og andre beslutningstagere til at træffe de bedste beslutninger i forhold til vores natur, landskaber og byer. Vi arbejder på at sikre oplevelseskvaliteter, sundhedsfremmende og rekreative tiltag samt sociale rum og mødesteder i større og mindre byer i hele landet. Med den samfundsmæssige udvikling er landskabsarkitekturen muligvis mere relevant end nogensinde før, og Magasinet LANDSKAB indeholder nøglen til landskabsarkitekternes selvopfattelse, kulturhistorie og identitet. Jeg er glad for at al den viden nu bliver let tilgængelig og forhåbentligt inspirerer til fagets videreudvikling.”

Danske Landskabsarkitekter har samlet indholdsfortegnelser fra de forskellige årgange i en PDF, der gør det lettere at orientere sig i de mange tusinde sider og finde de relevante artikler. Derudover er det muligt at søge på nøgleord på tværs af årgangene.

Læs mere på www.landskabsarkitekter.dk 

Et flashback til 1920
På Danske Landskabsarkitekters hjemmeside bliver der med jævne mellemrum lagt fortællinger fra arkivet frem som appetitvækkere og inspirationstekster. At tiden, trods alt, var en anden i magasinets første årgang vidner daværende formand for anlægsgartnere, Valdemar Hansens, stemningsfyldte beskrivelse af Dansk Anlægsgartner- Havearkitektforening sommerudflugt anno 1920 om:

”Foreningens motorejende Medlemmer havde stillet Køretøjer til Raadighed. Der startedes Kl. 8 ½ i Hellerup, og Turen gik over Lyngby, gennem Nordsjællands smukke Skove og Hørsholm til Fredensborg, hvor der spistes medbragt Frokost, krydret med enkelte kolde Dramme. Herfra kørtes til Nøddebo, hvor man i Krohaven styrkede sig til den forestaaende Sejltur over Esrom Sø. Medens der ventedes paa Baadene, fordrev man Tiden paa forskellig Maade; en kendt Havearkitekt tilbragte det meste af Tiden med at gaa paa Hænder, en anden kendt Havearkitekt sleb sig en lille Skraber ved den stille Søbred, medens en ligesaa kendt Trædokter tog Livtag med en Overgartner, og atter andre trak sig tilbage til de dunkle Lysthuse i fortrolig Samtale indbyrdes og med Kroens Gæster, hvorfra de kun modstræbende lod sig løsrive, da Tiden for Sejlturen var inde.”

Danske Landskabsarkitekter takker fonde og frivillige
Digitalisering af LANDSKAB er gjort mulig takket være bidrag fra en række fonde. Danske Landskabsarkitekter takker Dreyers Fond, Boyes Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Dronning Margrethe & Prins Henriks Fond samt Havekulturfonden for deres økonomiske støtte. Udover hjælp fra fondene har redaktør for LANDSKAB Annemarie Lund samt en arbejdsgruppe af frivillige medlemmer lagt kræfter i projektet. 


BILLEDTEKSTER

LANDSKAB Collage 1: Collage af forsider af LANDSKAB / Layout Tine Gils, landskabsarkitekturstuderende og studentermedhjælp Danske Landskabsarkitekter.

LANDSKAB Collage 2: Collage af forsider af LANDSKAB / Layout Tine Gils, landskabsarkitekturstuderende og studentermedhjælp Danske Landskabsarkitekter.

LANDSKAB Collage Indhold: Collage af indhold af gamle numre af LANDSKAB /Layout Tine Gils, landskabsarkitekturstuderende og studentermedhjælp Danske Landskabsarkitekter.

LANDSKAB Rosenborg: I Marts Maaned (1920 red.) udskrev Indenrigsministeriet, Københavns Magistrat og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse en skandinavisk Konkurrence om Forslag til en Regulering og Istandsættelse af Rosenborg Have. Ved Indleveringsfristens Udløb d. 1. September var ialt indkommen 30 Forslag." Læs beskrivelsen af de tre projektforslag på s. 37 i HAVEKUNST, april 1920.

Kontakter


Martin Hedevang Andersen

Landskabsarkitekt MDL / Formand Danske Landskabsarkitekter
Danske Landskabsarkitekter
forma************************* Vis...
21637*** Vis...

Emner


Arkitektur Byrum Digitalisering Bæredygtighed Landskab Byudvikling Landskabsarkitektur