PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/dansk-mini-mba-har-p%C3%A5-alle-rede-k%C3%A6mpe-suksess-i-norge-18155
ad

Dansk Mini MBA - har på alle rede kæmpe suksess i Norge

Pressemeddelelse maj 23, 2014 Mini MBA Norge Probana Probana Business School

I følge World Economic Forum får både USA og Europa bruk for 70 millioner talenter innen 2030 hvis de skal opprettholde deres status. Desverre blir mange HR-avdelinger nedprioritert fordi økonomi og marketing oppfattes som mer verdiskapende.

Shutterstock 81556762

I noen  tilfeller kanskje selvforskyldt fordi HR-avdelingene har oppfattet deres rolle som administrerende fremfor talentutviklende. Det er en problemstilling norske virksomheter og næringslivsledere er nødt til å forholde seg til hvis de skal klare å oppnå resultater i fremtiden.

Hos Probana Business School tilbyr vi et Mini MBA-forløp som er tilpasset de norske næringslivslederes travle hverdag. Basert på e-learning  gjennom 10 måneder gir utdannelsen deg innsikt i blant annet strategi, organisering, ledelse og markedsforståelse. Utdannelsen har det klare mål å styrke deg i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhet verdi gjennom ditt kompetanseløft.

Utdannelsen er for deg som ønsker større innsikt i de vesentligste management-områder som strategi, organisering, ledelsesinformasjon og markedsforståelse. Samtidig lærer du å beherske og integrere denne innsikten i din hverdag. Utdannelsen er utarbeidet i tett samarbeid med både den akademiske verden og næringslivet hvor utbyttet er en utdannelse som legger vekt på faglig kvalitet og praktisk innsikt.

Vår Mini MBA- utdannelse er basert på e-learning. Ved påmelding mottar du brukernavn og passord som du kan logge inn på din utdannelsesplattform med. Her finnes pensum, øvelser, oppgaver og dialogforum (mulighet for sparring med øvrige kursdeltakere), som du alltid har adgang til. Når toppen av norsk næringsliv møtes med Skandinavias beste undervisere på Probanas kursdager er det i høy grad lagt opp til kritisk tenking, utfordring av teorier og å skaffe seg et profesjonelt nettverk.

Emner


Mini MBA Norge Probana Probana Business School
ad