PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/dansk-landskabsarkitekt-f%C3%A5r-n%C3%B8gleposition-i-ifla-europe-22340
ad

Dansk Landskabsarkitekt får nøgleposition i IFLA Europe

Pressemeddelelse marts 11, 2016 IFLA Danske Landskabsarkitekter Absolut landskab

Anja Boserup Qvist, landskabsarkitekt MDL og indehaver af Absolut Landskab, er udnævnt til generalsekretær i IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects Europe). IFLA er en international interesseforening af landskabsarkitekter, der arbejder for at styrke og synliggøre landskabsarkitektfaget på tværs af lande og kulturer.

Anja Boserup Qvist 01

IFLA Europe er den europæiske afdeling i IFLA (International Federation of Landscape Architects), der er en verdensomspændende sammenslutning af landskabsarkitekter. Når det gælder de helt store samfundsmæssige opgaver som klimatilpasning, bæredygtig planlægning og bevaring af uvurderlig natur og kulturarv er det vigtigt at samarbejde og udveksle viden på tværs af landegrænser. Medlemmerne i IFLA arbejder for at fremme landskabsarkitekturen som fag- og forskningsområde gennem vidensdeling, undervisning og formidling. Et særligt fokusområde er landskabsarkitektoniske initiativer, der imødekommer de klimatiske og demografiske forandringer, verdenssamfundet står overfor.    

Dansker bliver IFLA Europes nye generalsekretær
Anja Boserup Qvist har siden 2009 repræsenteret Danske Landskabsarkitekter i IFLA og ved IFLA Europe’s generalforsamling i Lisabon blev Anja valgt ind i bestyrelsen som generalsekretær (Secretary General). Anja vil de næste 2 år have en fremtrædende rolle i IFLA’s arbejde, hvor hun skal positionere landskabsarkitektfaget i forhold til beslutningstagere og samarbejdspartnere.

Anja Boserup Qvist uddyber, hvorfor hun er aktiv i IFLA Europe: ”Mit arbejde som repræsentant for Danske Landskabsarkitekter har tydeliggjort, hvor vigtig det er for landskabsarkitektfaget, at vi står sammen på tværs af lande, kulturer og traditioner. Vi landskabsarkitekter arbejder med de samme samfundsrelevante problematikker, og det kræver styrket sammenhold, bedre vidensdeling og samarbejde mellem uddannelserne, hvis vi skal have mere gennemslagskraft og indflydelse. Landskabsarkitekter pynter ikke bare med grønt – vi er med til at tænke i helheder, som løser klimatiske, sociale og økonomiske udfordringer, samtidig med at vi tænker æstetisk og med respekt for stedets natur og kulturhistorie. Vi er uddannet til at arbejde i tværfaglige teams og har en styrke i at kunne omsætte det til fysiske forbedringer som kommer både mennesker, dyr og planter til gavn”.

Internationalt samarbejde styrker landskabsfaget
Formand for Danske Landskabsarkitekter, Susanne Renée Grunkin, ser det internationale samarbejde som en oplagt mulighed for danske landskabsarkitekter til at dele erfaringer og blive inspireret af internationale kolleger. ”Over hele verden er landskabsfaget i rivende udvikling, og gennem det internationale samarbejde i IFLA kan landskabsarkitekter blive inspirerede til at skabe bæredygtige løsninger i deres hjemlande. Vi oplever, at dansk landskabsarkitektur nyder stor international anerkendelse, og med Anja Boserup Qvists udnævnelse kommer vi endnu længere ind mod kernen af centrale aktører indenfor landskabsfaget. Vi glæder os til at se, hvilken yderligere effekt udnævnelsen får”,fortæller Susanne Renée Grunkin.

Læs mere om medlemskab i IFLA her

Anja Boserup Qvist og Absolut Landskab – kort fortalt
Anja Boserup Qvist er uddannet landskabsarkitekt fra KU-Life i 2000. Hun har arbejdet på anerkendte tegnestuer i DK og Paris inden hun startede tegnestuen Absolut Landskab i 2008. Absolut Landskab arbejder i både stor og lille skala med landskabet og bruger landskabsanalysen som værktøj til at formidle et områdes kvaliteter og potentialer i forhold til fremtidig udvikling. Absolut Landskab arbejder hovedsagelig med kulturhistorieske steder, hvor en gentænkning af de fysiske rammer skal finde balancepunktet mellem respekten for stedets historie, nutidige krav og ønsker til fremtidig udvikling. Absolut Landskab er en netværksbaseret virksomhed, som sammensætter unikke teams med faste samarbejdspartnere fra projekt til projekt. 

For Vordingborg Kommune har tegnestuen udarbejdet Helhedsplan for Klintholmhavn, som i januar 2016 blev tildelt midler fra Realdania ”Stedet Tæller”. Derudover arbejder tegnestuen med udviklingsstrategier for Faxe Kommune i samarbejde med 2+1 og Manto. Tegnestuen har udarbejdet Helhedsplan for Springforbi som er et kulturhistorisk område ved Dyrehaven nord for Tårbæk. Planen er lavet for Naturstyrelsen, som ønskede en helhedsløsning, der indeholder kystbeskyttelse, klimatilpasning, synliggørelse af kulturhistorien og en redefinering af Staunings oprindelige Springforbi plan - projektet er lavet i samarbejde med BOGL. Derudover står tegnestuen bag helhedsplan for Glorup Gods. Fornyelse og renovering af historisk park, som er på den Danske Kulturkanon – projektet er lavet i samarbejde med Mist.

Læs mere om Absolut Landskab på www.absolutlandskab.dk

Læs mere om IFLA Europe på www. www.iflaeurope.eu   

FOTO: Anja Boserup Qvist af Anne Schaldemose

Kontakter


Anja Boserup Qvist

Landskabsarkitekt MDL, indehaver Absolut Landskab
Absolut Landskab
[email protected]****************** Vis...
5155**** Vis...

Susanne Renée Grunkin

Landskabsarkitekt MDL / Formand Danske Landskabsarkitekter
Danske Landskabsarkitekter
forma************************* Vis...
20 98****** Vis...

Emner


IFLA Danske Landskabsarkitekter Absolut landskab
ad