PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/crowdfunding-kan-give-misbrugsramte-b%C3%B8rnefamilier-et-bedre-liv-26084
Annonce: håndværkerhjælp

Crowdfunding kan give misbrugsramte børnefamilier et bedre liv

Pressemeddelelse oktober 28, 2019 Misbrug Børnefamilier Afhængighed Crowdfunding Stofmisbrug Alkohol Angst

Pårørendeorganisation vil skabe det første værested for familier med alkohol- eller stofmisbrug inde på livet.

Foreningen Pårørende Netværket MP vil skabe det første værested for familier med alkohol- eller stofmisbrug inde på livet.

Tusindvis af danske børn vokser op i familier, der lider under den ene eller begge forældres misbrug af alkohol eller stoffer. Alligevel findes der forsvindende få tilbud til børn eller voksne pårørende af misbrugere. Det skal et nyt værested drevet med frivillig arbejdskraft råde bod på.

”I misbrugsramte familier er de pårørende reelt alene om at håndtere problemerne og de mange svigt, der er en virelig trist del af deres liv. Men der skal i virkeligheden ikke meget til, før de får lidt mere tryghed og støtte i hverdagen,” forklarer Silvia Meyer, bestyrelsesformand i Misbrugsportalens Pårørende Netværk.

Derfor søger foreningen nu at etablere Danmarks første værested for misbrugsramte børnefamilier og pårørende. Foreningen søger støtte til etablering af værestedet gennem crowdfunding af initiativet fra private og pårørende samt gennem traditionel søgning af fonde og legater.

”Værestedet skal ligge i Storkøbenhavn, have åbent året rundt og give afsæt for frivillig støtte, opbygning af nye og positive relationer samt sunde vaner i fællesskab med andre familier og frivillige,” siger initiativtageren Silvia Meyer.

Den traditionelle landsdækkende fundraising til cancer formål er netop afsluttet og hun fortæller "Jeg anerkender så meget at der indsamles til nye metoder til at bekæmpe denne sygdom, for er selv ramt af kræft og endda sygemeldt pga.denne. Men denne målgruppe er så overset og har forsvindende få tilbud i landet, at jeg selv mener initiativet er ligeså støtteværdigt."

Med initiativet skal familier med børn opnå en øget livsglæde og have adgang til støtte, samvær og hjælp året året rundt. Et sådan tilbud findes ikke i dag.

Kampagnen varer 50 dage og har til formål at rejse mindst 350.000 kr. i form af støtte og bidrag som ubeskåret går til initiativets rammer og frivillighed.

”Når vi vores mål, vil det være muligt at etablere de fysiske rammer for ”Kærestedet”, som er navnet på det kommende værested,” siger Silvia Meyer. Der er stort behov for værestedet, da pårørende til nærtstående med misbrug har svært ved at finde støtte i traditionelle initiativer, der etableres på privat eller offentligt initiativ.

”De falder uden for de nuværende tilbud og har ingen steder at gå hen. Hos Misbrugsportalen har vi gennem syv år arbejdet målrettet med at etablere ferieophold og pårørendegrupper for misbrugsramte familier – og vi har konstateret, hvor hårdt det rammer hele familien, når en forælder eller et stort barn får et misbrug,” konstaterer Silvia Meyer.

”Det giver ofte de pårørende sociale og sundhedsmæssige problemer, som de står helt alene om at håndtere. Her vil vi gerne række en hånd, og etableringen af Kærestedet bliver et af de hidtil vigtigste skridt i vores indsatsen,” siger hun.

Bag kampagnen står en række modige og ærlige pårørende – blandt andet Marie Brixtofte, den anmelderroste forfatter til 'Kun Når Det Regner' – og man kan høre nogle af deres historier og motivation for at deltage på fundraisersiden: www.kortlink.dk/2398v

Kampagnen starter mandag aften kl.21.00 og man kan også følge med på Misbrugsportalens Facebookside https://www.facebook.com/misbrugsportalen

For mere information, kontakt

Bestyrelsen, Pårørende Netværket Misbrugsportalen

[email protected]

Tlf. 71992919

Kontakter


Emner


Misbrug Børnefamilier Afhængighed Crowdfunding Stofmisbrug Alkohol Angst
Annonce: håndværkerhjælp