PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/covid-19-vi-kan-ikke-g%C3%B8re-folk-raske-men-vi-kan-hj%C3%A6lpe-med-at-mindske-smittespredning-26223

COVID-19: Vi kan ikke gøre folk raske, men vi kan hjælpe med at mindske smittespredning

Pressemeddelelse marts 16, 2020

Hos ALFA INSTRUMENTS forhandler vi danske ozongeneratorer ved navn OZZI. Generatorerne kan sættes ind i kampen med at mindske smittespredning med Coronavirus.

Ozzi Ozongenerator mod coronavirus

OZZITM stilles i et rum, hvor der er risiko for smittespredning, rummet forlades og lukkes. Generatoren bruger luftens ilt til at danne ozon, og den blæser ozonen ud i rummet, hvor ozonen spreder sig og angriber bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer så rummet desinficeres. I tilfælde af COVID-19 er ozonbehandling et supplement til rengøring. Ozonbehandlingen må ikke stå i stedet for myndighedernes vejledning for nedbringelse af smittefare. Efter endt behandling med ozon skal rummet luftes grundigt ud, til der ikke mere lugter af ozon.

OZZITM er en serie af 5 små mobile ozongeneratorer, det er en ”plug and play” løsning, som er nem at anvende såvel i hjemmet, på arbejdspladsen som i institutionen. OZZITM er et miljøvenligt og effektivt supplement til den almindelige rengøring.

Se mere på www.alfainstruments.dk

Kontakter


Emner


COVID-19 Corona Corona-virus Ozonbehandling Ozon Smittespredning