PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/covid-19-sindnet-dk-ruster-op-mod-social-isolation-blandt-psykisk-s%C3%A5rbare-26269
ad

COVID-19: Sindnet.dk ruster op mod social isolation blandt psykisk sårbare

Pressemeddelelse april 30, 2020 COVID-19 Corona Sindnet Psykisk syge Psykisk sårbare Sindslidende Psykiatri Psykiatrisk Hospital Socialt udsatte Psykiatribrugere Indlæggelse Psykisk Sygdom Peer-to-peer

Online netværket Sindnet.dk blæser til kamp mod ensomhed - frygter voldsom stigning i indlæggelser på psykiatriske afdelinger efter corona-krisen

Sindnet logo

Mens psykiatere og organisationer frygter en voldsom stigning i indlæggelser på psykiatriske afdelinger, når corona-krisen klinger af, går Sindnet.dk – med hjælp fra VELLIV Foreningen og TrygFonden - til kamp mod ensomhed og forværring af psykiske problemer under nedlukningen af Danmark.

Sindnet.dk er Danmarks største og ældste døgnåbne online peer-to-peer forum for psykisk sårbare over hele landet på tværs af diagnose, køn og alder. Hjemmesiden, der har hjemsted i Aarhus og over 20 år på bagen, og er startet og drevet af nuværende og tidligere psykiatribrugere, består bl.a. af chatfunktion, debatforum, info om psykisk sygdom og en brevkasse, der er redigeret af en frivillig socialrådgiver og psykolog.

Under nedlukningen af samfundet pga. corona-epidemien har mange psykisk sårbare ikke ønsket at være til besvær, samtidig med at de frygter en indlæggelse uden besøg af pårørende og med minimal kontakt til medpatienter og personale og meget få aktiviteter på afdelingen kombineret med angst for corona-smitte. På samme tid er deres vante væresteder lukket, og bostøtten er måske reduceret til et ugentligt opkald. Rigtig mange oplever en opblussen af deres psykiske vanskeligheder pga. social isolation og angst for sygdom og fremtiden generelt.

Corona-krisen har medført øget interesse for Sindnet.dk og understreget behovet for trygge online fællesskaber for psykisk sårbare, og de bevilgede midler fra TrygFondens Akutpulje og VELLIV Foreningen er en stor hjælp i bestræbelserne på at afhjælpe og forebygge forværring af psykisk sårbarhed i en vanskelig tid.

Alle, der oplever psykisk sårbarhed, uanset diagnose, er velkomne på Sindnet.dk.

Kontakter


Emner


COVID-19 Corona Sindnet Psykisk syge Psykisk sårbare Sindslidende Psykiatri Psykiatrisk Hospital Socialt udsatte Psykiatribrugere Indlæggelse Psykisk Sygdom Peer-to-peer
ad