PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/copenhagen-business-academy-s%C3%A6tter-p%C3%A5-skimmelsvamp-skemaet-23746

Copenhagen Business Academy sætter på skimmelsvamp skemaet

Pressemeddelelse juni 8, 2017 Uddannelse Niras Dansk miljøanalyse Miljøteknologi Skimmelsvamp Coppenhagen business academi

- Der er et stort behov for uddannelse af specialister til behandling af skimmelsvamp, konstaterer Martin Nerum fra Dansk Miljøanalyse, der over de næste to år sammen med Cphbusiness og Niras udvikler nyt kursus i prøvetagning, analyse og fortolkning af skimmelsvamp

Skimmelsvamp 1 kælder

- Gennem samarbejde med specialistvirksomheder opnår vi den nødvendige dybgående viden om virksomhedernes aktuelle og fremtidige krav til vores færdige kandidater, og vi ser samarbejdet som krumtap i vores udvikling af erhvervsrettede uddannelser, der på samme tid imødekommer markedets behov og giver vores studerende de bedste kort på hånden i konkurrencen om jobbene.

Sådan lyder det fra Maria Baunbæk, programleder ved Cphbusiness, som på baggrund af stor efterspørgsel i branchen nu sammen med Dansk Miljøanalyse og Niras sætter fokus på skimmelsvamp i uddannelsen til miljøteknolog.

Maria Baunbæk tilføjer, at de to virksomheder gennem deres deltagelse som repræsentanter i uddannelsesudvalget på miljøteknologuddannelsen bringer markedets og branchens uundværlige input med helt ind i uddannelsens maskinrum, og fortsætter:

- Det er således virksomhederne, der har påpeget behovet for at sætte skimmelsvamp på skemaet for kommende miljøteknologer, og efterfølgende har vores egne analyser har vist, at et dybt kendskab til skimmelsvamp og deraf afledte problematikker vil give vores studerende et solidt afsæt på jobmarkedet.

- På den baggrund har vi nu som led i et to-årigt udviklingsprojekt sammen med virksomhederne sat skimmelsvamp på skemaet for vores studerende miljøteknologer.

Afhjælper fremtidig mangel på arbejdskraft

- Vi oplever, at der er et stort, akut behov for øget kendskab til årsager og konsekvenser af skimmelsvamp.

- Derfor er vi selvfølgelig godt tilfredse med, at Cphbusiness følger vores anbefalinger og sætter skimmelsvamp på agendaen, ligesom vi glæder os til at være med i udviklingen af et professionelt undervisningsforløb, der både vil foregå i undervisningslokalet, i laboratoriet og ude i bygninger, fortsætter projektleder Ole Frederiksen fra Niras, mens markedschef Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse supplerer:

- Der er helt klart et stort og accelererende behov for uddannelse af specialister på området.

- Både ved nybyg og ved renovering af den eksisterende boligmasse er der en tendens til, at man gør bygningerne så tætte, at man uden korrekt rådgivning får problemer med indeklima og skimmelsvamp.

- I det lys er der ikke tvivl om, at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft, der har de nødvendige kompetencer til at varetage håndtering af skimmelsvamp gennem hele kæden fra prøvetagning over analyse til fortolkning af problemstillinger med relation til skimmelsvamp.

Et samfundsansvar

Martin Nerum Olsen ser i øvrigt samarbejdet mellem Dansk Miljøanalyse A/S og Cphbusiness som en naturlig forlængelse af firmaets formulerede mål om i relation til indeklima og skimmelsvamp at tage ansvar for at sprede og implementere den nyeste viden.

Han karakteriserer uddannelse af næste generation som del af virksomhedens samfundsansvar og pointerer, at praktikophold udgør en væsentlig del af virksomhedens DNA, ligesom uddannelse indgår centralt i strategien for virksomhedens udvikling.

- Målet er gennem uddannelse af næste generation både at bibringe vores praktikanter de nødvendige kompetencer til at sikre et generelt kompetenceløft i branchen som helhed og at sikre et kompetent rekrutteringsgrundlag for vores egen virksomhed, hvor vi i øvrigt ofte tilbyder vores praktikanter fast ansættelse i forlængelse af praktiktiden.

Rammetekst:

En sådan ansættelse er Marion Andersen et godt eksempel på.

Marion er uddannet miljøteknolog fra Cphbusiness og nyansat privatrådgiver i Dansk Miljøanalyse efter endt praktik i firmaet, og hun oplevede fra dag ét, at hun ikke var hentet ind for at gå til hånde.

- Fra det øjeblik, jeg kom ind ad døren som praktikant, fik jeg – efter en plan der rakte ud over min praktiktid og naturligvis med støtte og vejledning fra andre medarbejdere – selvstændigt ansvar for egne arbejdsopgaver, fortæller hun og karakteriserer praktikforløbet som en øjenåbner.

- Jeg ankom med gode kompetencer inden for prøvetagning og troede at ’det var det’, men jeg lærte hurtigt, at vejledning, prøvetagning, analyse og fortolkning er ligeværdige og gensidigt afhængige størrelser, siger Marion Andersen.

Billedtekst:

Som led i et toårigt udviklingsprojekt sætter Copenhagen Business Academy i samarbejde med branchen massivt fokus på at styrke fremtidens miljøteknologers kompetencer i relation til skimmelsvamp.

Yderligere oplysninger:

Maria Baunbæk, Cphbusiness: 36 15 47 30

Martin Nerum Olsen, Dansk Miljøanalyse A/S: 27 64 75 27

Ole Vinther Frederiksen, Niras: 29207486

Kontakter


Martin Nerum Olsen

Udviklings- og markedschef
Dansk Miljøanalyse A/S
mo@dm**** Vis...
+45 2******* Vis...

Emner


Uddannelse Niras Dansk miljøanalyse Miljøteknologi Skimmelsvamp Coppenhagen business academi