PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/coaching-fra-teori-til-succes-i-praksis-17943
ad

Coaching - Fra teori til succes i praksis

Pressemeddelelse april 8, 2014 Coaching HR Ledelse Probana Ifp

Coaching kan frigøre udviklingspotentialer og præstationer

Coaching kan frigøre udviklingspotentialer og præstationer  

Populærdefinitionen på coaching handler om, hvordan coaching er at træde ind i en neutral og faciliterende hjælperolle, hvor man etablerer et fortroligt og magtfrit rum. Igennem samtaler, arbejder man sammen mod at frigøre fokuspersonens iboende ressourcer og udviklingspotentialer. Samtalerne tager udgangspunkt i emner der optager personen lige nu og her. I coaching verdenen er spørgsmålet svaret. Det vil sige, der er fokus på, hvad der bliver spurgt om, og hvordan spørgsmålet stilles frem for hvad det konkrete svar er. Der findes intet rigtigt svar. Coaching er som nævnt bygget på en grundantagelse om, at et hvert individ rummer et iboende potentiale, der kan vækkes og skabe positiv udvikling. Det er derfor en af hovedpointerne indenfor coaching-tankegangen, at man frem for at fokusere på individets præstationer bør fokusere på dets potentiale, hvorved coaching adskiller sig fra de fleste eksisterende vurderingssystemer, der netop kategoriserer og vurderer individer ud fra det, de har præsteret. En kategorisering som ofte kan være yderst vanskeligt at slippe fri af igen. Derudover forsøger coaching også at adskille sig fra undervisning og instruktion, ved at disse i høj udstrækning består af envejskommunikation og indebærer et ulige magtforhold, hvor man indenfor coaching forsøger at skabe et magtfrit rum.

Coaching i organisationer  

Coaching kommer som begreb og værktøj fra sportsverdenen, hvor man med succes prøvede at skabe bedre resultater ved at fokusere på idrætsudøverens egen oplevelse af, hvad der fungerede godt samt vedkommendes egne ideer til, hvordan præstationen kan blive bedre. Siden da har coaching begrebet blandt andet spredt sig til organisationerne, hvor det er blevet så populært at enhver virksomhed over en hvis størrelse alle har enten en coach tilknyttet eller anvender coachingbaseret ledelse. Derfor er der også mange ledere der tager på eller bliver sendt på coaching kurser, seminarer og uddannelser for netop at lære mere om begrebet. Der opstår dog tit det problem, når lederen kommer hjem fra et kursus eller uddannelse at denne har svært ved at implementere de teoretiske lærte coaching færdigheder i deres organisatoriske hverdag. Som leder kan man opleve vanskeligheder ved at omsætte den grundlæggende definition af coachrollen, coachstilen og coachtilgangen til ledelsespraksis. Alt det man har fået lært på en uddannelse eller kursus, bliver pludselig abstrakt videnskab i forhold til at skulle hive det ned på et praktisk og konkret plan, der kan tilpasses den enkeltes afdeling. Det kan f.eks. være svært at finde fokus for sin coaching, finde sin egen personlige måde at coache på og få tilpasset coaching værktøjerne til de enkelte. For at komme dette problem til livs kan det være gavnfuldt at, i stedet for at anskue coaching som et tidsbegrænset forløb, så at anskue coaching som et værktøj med fokus på kontinuerlighed og som man tager med sig i sin daglige kommunikation og ledelse af sine medarbejdere.

Den store Coaching konference - i Århus og København 

Når Institut for Personaleudvikling inviterer dig og dit netværk til den helt nye Coaching konference, vil der netop være fokus på at ruste dig til at kunne tilpasse teorien og værktøjerne til din praktiske organisatoriske hverdag. Og der vil være fokus på at individualisere teorien til praksis. Konferencen kan på den måde betragtes som værende en værktøjskasse med viden og inspiration, der kan tages i brug, når krav til omstillingsparathed og fleksibilitet skal håndteres. Værktøjerne har flere forskellige anvendelsesmuligheder, der skal være afklarende i forhold til at skabe en større forståelse af virksomheden samt den enkelte medarbejder.

Læs mere her! 

Emner


Coaching HR Ledelse Probana Ifp
ad