PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/cityringen-er-k%C3%B8benhavns-st%C3%B8rste-projekt-for-rensning-af-forurenet-jord-og-grundvand-26082

Cityringen er Københavns største projekt for rensning af forurenet jord og grundvand

Pressemeddelelse oktober 29, 2019 Miljø Jord Metro Forurening København Byggeri Anlæg Rådgivende arkitekter og ingeniører

Sortedams Sø i København er et af de steder, hvor der er blevet gravet ud og renset op i forbindelse med metroen. I alt er der fjernet 1,2 mio. tons forurenet jord under anlægsarbejdet med Cityringet, hvilket er historisk for København.

Den nye metrolinje er ikke bare det største og måske mest betydningsfulde anlægsarbejde, siden Christian 4. anlagde voldene. Projektet har også haft positiv indflydelse på kvaliteten af jorden og grundvandet i de berørte områder. Det skyldes de krav, der er til fjernelse og rensning af forurenet jord og grundvand i forbindelse med anlægsprojektet. I alt er der blevet fjernet ca. 3,8 mio. tons jord, hvoraf ca. 1,2 mio. ton har været forurenet jord/tunnelmuck (udboret materiale, red.).

Mindre forurening af jord og grundvand

EKJ Rådgivende Ingeniører har som rådgiver til Copenhagen Metro Team (CMT) bl.a. stået for projektets miljørådgivning.

”Det er interessant, at dette projekt - udover at være et vigtigt infrastrukturprojekt - faktisk placerer sig som Københavns største oprensningsprojekt. Håndteringen af jord og grundvand i forbindelse med projektet har medført en væsentlig reduktion af forureningen i København. Desuden har vi i forundersøgelserne fået identificeret forureninger, som Københavns Kommune er gået videre med at få undersøgt og få placeret ansvaret for,” siger Christina Lindskov, afdelingsleder i EKJ’s Miljøafdeling og tilføjer:”Det unikke her i forhold til andre byggesager er, at stationerne ligger dybt nede i jorden, så der er gravet mange meter ned i kalken. Der har betydet, at vi har fået identificeret forureninger, som vi ikke vidste eksistererede,” siger hun.

Sortering af jord efter forureningsgrad

Ved udgravning til stationer og skakte har der været krav om såkaldt forklassificeringaf jorden. Det vil sige, at jorden skal sorteres efter forureningsgrad. Desuden har det nogle steder været nødvendigt at bortpumpe grundvand fra udgravningen. Hvis dette grundvand har vist sig at være forurenet, er det blevet renset gennem aktivt kulfilter, inden det er blevet ledt tilbage i grundvandszonen.

Tunnelboremaskinerne har desuden boret to rør af hver 15,5 km, og også her er tunnelmuck blevet sorteret efter forureningsgrad. Forurenet jord og muck er derefter blevet sendt til rensning eller godkendt opbevaring.

MILJØFAKTA

  • Bortgravet ca. 630.000 tons forurenet jord
  • Oprenset ca. 3 mio. m3 forurenet grundvand
  • Udboret 1,7 mio. tons muck

Vores ydelser på Cityrings-projektet omfatter:

  • Indhentning af ca. 1.200 myndighedstilladelser, gennemførsel af jord- og grundvandsundersøgelser, kontrol af grundvandsstrømninger, trafikomlægninger, registrering og overvågning af eksisterende bygninger og bygværker, sikkerhedsplaner for spor, planlægning og indretning af de 21 byggepladser samt specialistbistand vedrørende konstruktioner.
  • EKJ har desuden ydet specialistbistand til projektering af vægge, bund og dæk i metrostationerne, hvor der er store krav til vandtæthed og lang levetid på bygningsdelene.

Om EKJ:

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S er et velkonsolideret og uafhængigt rådgivningsfirma, der har eksisteret siden 1961 og ejes af EKJ Fonden og en gruppe medarbejdere. Firmaet har ca. 250 medarbejdere i København, Odense, Aalborg og Viborg med datterselskaber i Roskilde og Bulgarien. EKJ’S kompetencer spænder bredt fra traditionelle som specialiserede opgaver inden for byggeri og anlægsområdet med stærkt fokus på bæredygtige løsninger og høj faglighed i opgaveløsningen. Virksomheden yder rådgivning for kunder som bl.a. tæller DTU, SUND, Naturhistorisk Museum, Karen Blixens Plads, Sjællands Universitetshospital og det kommende hotel 24hours.

Læs mere på EKJ.dk

Kontakt os for kommentarer, fakta og billeder:

Louise Lykke, presse og kommunikation ■ M: 25 20 89 15 ■ [email protected]

Christina Lindskov, afdelingsleder og civilingeniør ■ Miljøafdelingen ■ M: 51 26 17 83 ■ [email protected]

Kontakter


Emner


Miljø Jord Metro Forurening København Byggeri Anlæg Rådgivende arkitekter og ingeniører