PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/campus-vejle-optimerer-drift-og-vedligehold-23779
ad

Campus Vejle optimerer drift og vedligehold

Pressemeddelelse juni 20, 2017 FM BIM BIM Equity Campus Vejle Drift og vedligehold

Indførelsen af BIM-baseret Facility Management sparer ressourcer og optimerer drift og vedligehold på Campus Vejle.

Campus Vejle FM01

Med 2.300 elever og 300 ansatte er Campus Vejle en af landets største erhvervsskoler, der udbyder en bred vifte af ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og kursusaktiviteter.

Campus Service-enheden på Campus Vejle er blandt andet ansvarlig for, at bygningerne på campusområdet har den fornødne kvalitet til de studerende med hensyn til funktionalitet, indeklima og er ligeledes ansvarlig for space management. Som et led i effektiviseringen af deres drift og vedligehold er Campus Vejle gået over til BIM-baseret Facility Management. Efter blot få måneder med aktiv brug af ArchiFM.net, der er et BIM-baseret Facility management-system, kan de allerede høste de første fordele i form af et bedre overblik over deres ejendomsportefølje, øgede muligheder for at styre planlagt vedligehold og optimeret arealudnyttelse samt et mere præcist overblik over de faktiske driftsomkostninger. Alt sammen sparer tid, ressourcer og økonomi for uddannelsesinstitutionen.

Digitalisering skaber overblik
Første skridt mod 100% BIM-baseret drift og vedligehold var digitaliseringen af bygningerne på campusområdet. BIM Equity har digitaliseret samtlige 26.500 m² og udviklet BIM-modeller, som efterfølgende er lagt ind i ArchiFM.net. Kommunikationen mellem de to systemer medfører blandt andet, at drift og vedligehold styres digitalt og ud fra de faktiske, eksisterende forhold.

”Det digitale overblik er afgørende for effektiviteten af BIM-baseret drift og vedligehold. Mange uddannelsesinstitutioner mangler et præcist og opdateret overblik over deres bygningsmasse, hvilket i sagens natur giver en række udfordringer. Det BIM-materiale vi har leveret er et solidt fundament for optimering af Campus Vejles Facility Management. Når vi opbygger BIM-modellen på stedet, samtidig med at BIM-specialister løbende vurderer kvaliteten og tager stilling til detaljeringsniveauet, tilføjer vi konstant værdifulde informationer i modellen”, fortæller Nis Boile Christensen, FM-rådgiver hos BIM Equity.

Hurtige effektiviseringsgevinster
Campus Vejles serviceenhed har taget ArchiFM.net i brug inden for drift og vedligehold, Space Management og udlejning. Da de blev fortrolige med systemet opsagde de deres eksisterende helpdesk og satser i stedet på deres egen udviklede helpdesk, der skaber sammenhæng mellem deres intranet og ArchiFM.net. Alle servicemedarbejdere er udstyrede med tablets med mobile arbejdssedler, hvilket har resulteret i nedsættelse af tidsoverskridelser på vedligeholdsopgaver. Aktuelt arbejder Campus Service på yderligere at effektivisere og optimere work-flowet i ArchiFM.net.

”Det har været en lærerig rejse, og vi kan allerede se effekterne af at anvende BIM-baseret drift og vedligehold. Jeg er sikker på, at gevinsten kun bliver større, når hele afdelingen tager FM-systemet til sig og vi for alvor får optimeret vores procedurer”,forudser Ole Kempf, bygningsforvalter Campus Vejle.

 

Kontakter


Nis Boile Christensen

Ansvarlig for digitalisering og FM, Cand.Scient.Techn. i Bygningsinformatik
BIM Equity A/S
[email protected]******** Vis...
2893****** Vis...

Emner


FM BIM BIM Equity Campus Vejle Drift og vedligehold
ad