PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/byens-rum-2-det-kendte-i-det-fremmede-8743
ad

Byens rum 2 - Det kendte i det fremmede

Pressemeddelelse januar 19, 2010 Byggeri

Kan Umberto Ecos tanker om det åbne værks poetik bruges som et strategisk redskab for byudvikling? Ifølge ”Byens rum 2 - Det kendte i det fremmede” er svaret et utvetydigt ja! Bogen er den seneste udgivelse under ”Byens rum som udviklingsstrategi”, der er forankret hos JUUL | FROST Arkitekter. Projektet er finansieret af Realdania.

Byens rum 1 forside

Det centrale omdrejningspunkt i Byens rum 2 – Det kendte i det fremmede er, at byens rum er katalysator for forandring - kulturelt, socialt og økonomisk. Det kræver nye optikker og planlægningsredskaber, der bliver udviklet i løbet af bogen. Byens rum 2 stiller skarpt på, hvordan tværfagligt baserede byrumsstrategier kan fremtidssikre byens rum og generere byliv. Bogenudvikler endvidere fem strategier, der alle fungerer som konkrete bud på drejebøger for byudvikling.

 ””Byens Rum 2 – det kendte i det fremmede” er udtryk for en reversibel proces. Vi genlæser kendte byteoretikere i relation til det offentlige rums potentialer, analyserer kendte steder og uddrager nye betydninger af deres tekster og de fysiske manifestationer. Innovativ byudvikling består ikke blot i at udvikle noget nyt helt fra bunden. Innovation er i lige så høj grad udtryk for at videreudvikle det allerede kendte.”fortæller Helle Juul, Arkitekt MAA, Ph.d., der er ansvarlig for udviklingsprojektet. Byens rum er byens sociale kit, og for at skabe en helhedsorienteret byudvikling har vi udviklet en ny tilgang, der går på tværs i fire niveauer by, rum, livsformning og krop. "Byens rum 2" fungerer som et operationelt værktøj, som sikrer, at man på et helheds- og brugerorienteret grundlag kan iværksætte initiativer, der udstikker rammerne for det gode byliv. Gennem bogen bevæger vi os fra tanker til handling”afslutter Helle Juul.  

Byens rum 2 – Det kendte i det fremmedeudkommer 28. januar 2010 på Arkitekturforlaget B. og lanceres ved en bogreception hos JUUL | FROST Arkitekter.Bogen koster 160.- kroner og kan købes via Arkitekturforlaget B (gilberthansen@b-arki.dk) og hos udvalgte boghandlere.

FAKTA
Byens rum 2 – Det kendte i det fremmedeer delt op i tre overordnede dele - Tanker, Cases og Strategiske redskaber. I Tanker genlæses blandt andet værker af Jane Jacobs, Kevin Lynch, Gilles Deleuze & Felix Guatarri, Pierre Bourdieu, Richard Sennett, Umberto Eco og Zygmunt Bauman. Deres tanker samles i en tværfaglig, byteoretisk tankefusion. Cases består blandt andet af analyser af Amsterdam Bijlmer ArenA, Jardin de la Torre de les Aigües i Barcelona samt Smithfield i Dublin, der sammen med bogens andre casestudier læses gennem et metodefilter med fire niveauer: by, rum, livsformning og krop. Hermed sikres, at udviklingsstrategierne for byens rum er helhedsorienterede og både fokuserer på de fysiske rammer såvel som brugerne. Gennem casestudierne udvikles 5 strategiske redskaber, Akupunktur, Parallelitet, Mnemoteknik, Område samt Performativitet, som konkrete værktøjer til fremtidssikring af byens rum.

Bogen er den seneste udgivelse under Byens rum som udviklingsstrategi - et tværfagligt udviklingsprojekt, der udvikler nye tilgange til, hvordan byens rum kan fungere som katalysatorer for byudvikling ved at fokusere på forandring og betydning som strategiske redskaber. Projektet er forankret hos JUUL | FROST Arkitekter ved Helle Juul, arkitekt, ph.d., som projektleder og med Roskilde Universitets Center ved Lektor John Pløger som akademisk partner.

Byens rum som udviklingsstrategier finansieret af Realdania. Se mere på www.byensrum.dk eller www.juulfrost.dk

Kontakter


Helle Juul

Arkitekt maa, Ph.d., indehaver
JUUL | FROST Arkitekter
hj@ju********** Vis...
+45 3********** Vis...

Emner


Byggeri
ad