PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/bonusprogrammer-g%C3%B8r-en-forskel-24425

Bonusprogrammer gør en forskel

Pressemeddelelse april 4, 2018 Bonusprogrammer Incitamentsordninger

En større andel af det danske arbejdsmarked benytter incitamentsordninger og bonusprogrammer som en del af lønpakken.

Den første udgave af "Incentive Compensation Practices in Denmark 2018" indikerer, at brugen af bonusprogrammer er udbredt og gør en forskel. 63% af respondenterne bruger incitamentsordninger og 23% af de virksomheder som ikke benytter sådanne i dag, forventer at påbegynde dette inden for de næste 3 år. Undersøgelsen er den første af sin art herhjemme og er udarbejdet af Perceed, der på konsulentbasis rådgiver private og offentlige virksomheder om at skabe forretningsresultater gennem performance management og incitamentsordninger.

"35 danske virksomheder, heraf knap halvdelen med en omsætning på mere end 250 millioner kr. årligt, har besvaret vores undersøgelse. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede og viser nogle klare tendenser i retning af, at bonusprogrammer gør en forskel i virksomhederne. Således svarer hele 77 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, der benytter incitamentsordninger, at bonusprogrammer har gavnet indtjeningen," siger Thomas Pedersen, partner i Perceed.

"Mere end halvdelen af virksomhederne beregner dog ikke den fulde effekt af bonusprogrammerne. Det viser os, at virksomhederne ikke har tilstrækkelig indsigt i, om arbejdspræstationen og de tilhørende processer forbedrer virksomhedens samlede forretningsresultater. Et amerikansk studie viser, at virksomheder med effektive incitamentsordninger kan øge arbejdspræstationen med 22 pct. i gennemsnit," siger Thomas Pedersen.

Allan Hansen, professor (MSO) fra Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi:

"Incitamentsordninger er værktøjer, der skal bruges med omtanke. De kan medvirke til at øge effektiviteten og produktiviteten markant i en organisation, men det kan også gå galt og have den modsatte effekt. Ledelsens rolle er her helt central, fordi lederes dømmekraft ofte er afgørende for de evalueringer og målinger, der danner grundlag for resultataflønningen. Resultatkontrakter er ikke bare én ting. Mange forskellige designvalg er forbundet med udarbejdelsen af resultatkontrakter. Disse valg er afgørende for, at bonusprogrammer og incitamentsordninger bliver opfattet som retfærdige og dermed motiverende."

Allan Hansen peger på, at incitamentsprogrammer kun er gavnlige for en virksomhed, hvis den enkelte medarbejders mål er i harmoni med de mål, hele organisationen arbejder henimod.

Martin Stokbro, Perceed: ”Incitamentsordninger kan ikke stå alene. Det er afgørende, at de fungerer i samspil med en supporterende performance management kultur.”

Yderligere oplysninger om rapporten kan indhentes hos:

Thomas Pedersen, partner Perceed 2972 2807  - [email protected]

Martin Stokbro, partner Perceed 5078 9000 - [email protected]

Et resumé af rapporten findes på www.perceed.com

Kildehenvisning vedr. det amerikanske studie omtalt i pressemeddelelsen: Kilde: Incentives, Motivation and Workplace Performance: Research and Best Practices, Incentive Research Foundation (http://theirf.org/research/incentives-motivation-and-workplace-performance-research-and-best-practices/147/)

Emner


Bonusprogrammer Incitamentsordninger