PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/boligprojekt-skyder-gang-i-udvikling-af-s%C3%B8nderborg-havn-11316
ad

Boligprojekt skyder gang i udvikling af Sønderborg Havn

Pressemeddelelse november 15, 2010 Byggeri

Havbo bliver det første boligprojekt, der opføres indenfor rammerne af Frank Gehrys masterplan for Sønderborg Havn. Boligprojektet på 1.600 m² + p-kælder indeholder 9 boliger, der er tegnet af JUUL | FROST Arkitekter, der ligeledes har lavet designguiden for havneområdet.

JUUL FROST Arkitekter HavboI

Over de kommende 10-15 år skal Sønderborgs forhenværende erhvervshavn transformeres til en ny, attraktiv og levende bydel. De 9 boliger opføres på arealet mellem Ewers Pakus og Christian d. Xs bro og bliver det første boligprojekt indenfor rammerne af Frank Gehrys masterplan, som JUUL | FROST Arkitekter har viderebearbejdet til en designguide.  

Området omkring Havbo er karakteriseret ved åbenhed mellem bygningerne. Dette sikrer, at de gamle Skipperhuse i den bagvedliggende Havbogade får plads og bevarer deres historiske tilknytning til vandet. Havbo bliver på én og samme tid en vigtig afslutning og indledning for det nye havneområde. Visionen med boligprojektet er at skabe en ny og moderne bygning med respekt for det eksisterende havnemiljø, såvel som for masterplanen for havnen i Sønderborg.

Med sit formsprog sætter Havbo scenen for de kommende bygninger i den nordlige del af havneområdet, der med tiden kommer til at omfatte Ewers Pakhus, Kulturhuset samt hotel- og kontorbyggeri. Med udgangspunkt i Rubiks Cube drejes bygningskroppen etagevis og som en del af drejningen indgår altanerne, som er skåret ud og ind i formen. Dette resulterer i en harmonisk bygningskrop, hvis hvide facader refererer til områdets maritime karakter. Facaderne åbnes i store vinduespartier, der skaber forbindelse mellem ude og inde. Alle boliger får optimal udnyttelse af udsigten og de tilknyttede udearealer samt et generøst lysindfald.

”Vi har lagt stor vægt på, at nybyggeriet både indrammer og understøtter pladsrum, opholdsarealer, havnepromenadens og Nørre Havnegades respektive forløb og anerkender Skipperhusenes betydning for havnenområdet.” fortæller Flemming Frost fra JUUL | FROST Arkitekter. ”Udearealerne bliver græsklædte flader, velplacerede træer og belægninger af granitmaterialer, overvejende chaussésten, der imødekommer Havbogades brolagte belægning og i det hele taget bidrager til at skabe en stemning, der er i balance og samklang med det historiske og  moderne miljø.”

Byggeplanerne bliver sendt i offentlig høring efter byrådets møde den 17. november, og i begyndelsen af december gennemgår JUUL | FROST Arkitekter projektet på et borgermøde. I slutningen af november bliver der rammet pæle ned som en nødvendig forberedelse til renoveringen af kajanlægget.

Kontakter


Flemming Frost

Arkitekt maa, indehaver
JUUL | FROST Arkitekter
ff@ju********** Vis...
+45 3********** Vis...

Emner


Byggeri
ad