PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/boligk%C3%B8bere-f%C3%A5r-bedre-juridisk-sikkerhed-21835
Annonce: håndværkerhjælp

Boligkøbere får bedre juridisk sikkerhed

Pressemeddelelse oktober 23, 2015 Hus og Have Advokat Boligmarked Bolig

Købere af bolig, har behov for uvildig rådgivning som aldrig før

Lovens formål
Den 1. januar 2015 trådte den nye ejendomsmæglerlov Lov om formidling af fast ejendom mv. i kraft. Ændringerne er foretaget med det formål at forenkle og overskueliggøre en ejendomshandel og samtidig at skabe mere konkurrence. Med den nye lov er det samtidig gjort helt klart, at ejendomsmægleren ikke har en rådgivende rolle over for køber, men alene over for sælger. Dette betyder, at det nu er endnu mere tilrådeligt end tidligere, at køber søger rådgivning andetsteds, eksempelvis hos en advokat.

Formidlingsaftalen
Formidlingsaftalen er den aftale, der indgås mellem sælger og ejendomsmægler i forbindelse med et ejendomssalg. Den indeholder alle de vilkår, der skal gælde for ejendomsformidlingen, som bl.a. informationer om ejendomsmæglerens salær. Inden den nye lovs ikrafttræden var der mange flere krav til formidlingsaftalens indhold, end det er tilfældet efter ændringerne. Således skal det eksempelvis ikke længere fremgå af formidlingsaftalen, om mægleren har eventuelle aftaler med realkreditinstitutter og lignende; dette skal blot stå på ejendomsmæglerens hjemmeside. Mæglerens salær skal heller ikke specificeres så detaljeret som tidligere, da formidlingsaftalen nu alene skal indeholde mæglerens endelige salær eller beregningsmetoden herfor.

Tidligere løb en formidlingsaftale maksimalt seks måneder med mulighed for en forlængelse på tre måneder. Efter lovændringen kan en formidlingsaftale løbe ubegrænset.

Forenkling af salgsopstillingen og forbud mod finansieringsrådgivning
Med den nye lov skal ejendomsmægleren alene angive en ejendoms kontantpris og ejerudgifter. Ejerudgifterne er de faste udgifter, der knytter sig til ejendommen i form af ejendomsskatter, renovation, fællesudgifter, forsikringer mv. Formålet er at forenkle og overskueliggøre salgsopstillingen.

Ejendomsmægleren har fortsat mulighed for at opstille brutto- og nettoudgifter, som det var praksis tidligere, men dog efter en standardiseret metode til finansieringsberegning. Derimod er det nu ikke længere tilladt ejendomsmæglere at fremsætte egentlige finansieringsforslag og forslag til lånemuligheder til køberen. Det er herefter op til køberen selv at søge rådgivning hos sin bank eller andetsteds. For som køber at sikre sig det mest fordelagtige lån med de mindste omkostninger, må man derfor afdække markedet og sætte sig ind i sine muligheder.

Åbent udbud
Efter den nye ejendomsmæglerlov er det nu lovligt for ejendomsmæglere at sælge en ejendom på auktionslignende vilkår. De bydende købere må herefter gerne kende hinandens bud, hvilket ikke tidligere var tilladt. Efter de ældre regler skulle budrunder være lukkede, således at der ikke var kendskab til andre indkomne bud.

Deltager man som køber i en sådan åben og auktionslignende budrunde, er det særlig vigtigt at være finansieringsmæssigt velforberedt inden, så man ved, hvad man kan disponere over.

Berigtigelse af handlen
Når en ejendomsmægler har formidlet salget af en bolig, må han efter de nye regler ikke længere også stå for berigtigelse af handlen. Det er herefter køber selv, der skal sørge for tinglysning af skødet mv. Også til dette formål vil man som køber oftest kunne have fordel af at alliere sig med en advokat.

Tilknyttet ejendomsmægler
Det er nu et krav, at der altid er tilknyttet en bestemt ejendomsmægler til en ejendomshandel, mens tilknytning til alene en ejendomsmæglerbutik ikke længere er tilstrækkeligt. Med denne nye regel er man som køber eller sælger i en ejendomshandel altid sikker på, at en person kan drages til ansvar, hvis personen selv eller dennes ansatte begår en ansvarspådragende fejl. Det betyder helt konkret, at ejendomsmægleren kan indbringes for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Køber har behov for uvildig rådgivning

Efter indførelsen af den nye ejendomsmæglerlov er det nu helt klart, at ejedomsmægleren udelukkende er sælgers mand. Som en konsekvens heraf ser vi en klart stigende tendens til, at køber vælger at få rådgivning fra en uvildig advokat, der udelukkende varetager købers interesser, frem for at stå alene med bolighandlen.

For at overskueliggøre ejendomshandlens forløb og klæde købere bedre på, har vi derfor udarbejdet en ny hjemmeside med fokus på de omstændigheder, en køber bør være særligt opmærksom på.
Her har vi bl.a. lavet en ordbog med forklaring på mere end 30 forskellige fagudtryk og guides til områder, der oftest skaber spørgsmål.

Den nye informationsportal hedder Boligadvokater.info

Emner


Hus og Have Advokat Boligmarked Bolig
Annonce: håndværkerhjælp