PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/boligekspert-afskaf-valuarvurderingen-p%C3%A5-andelsboliger-13159
ad

Boligekspert: Afskaf valuarvurderingen på andelsboliger

Pressemeddelelse marts 13, 2012 Erhverv

Andelsboliger bør ikke værdisættes ud fra de omstridte valuarvurderinger men i stedet på baggrund af en ejendomsvurdering uden et prisloft, som man kender det fra ejerboligmarkedet. Så kontant er meldingen fra førende boligekspert.

Andelsportal

En andelsbolig værdisættes enten ud fra den offentlige vurdering, anskaffelsesprisen eller valuarvurderingen. Den sidste metode, valuarvurderingen, foretages af en valuar, der sætter den pris på boligen, som han eller hun finder rimelig og realistisk.

De seneste år under den finansielle krise har valuarvurderingen være udskældt, fordi det i flere tilfælde har vist sig, at valuarens vurdering har været sat for højt, hvilket har medført økonomiske tab for flere andelsboligforeninger.

Afskaf valuarvurderingen
På denne baggrund er der spået tvivl om, hvorvidt valuarvurderingen er en reel måde at værdisætte en andelsboligforening på, og ifølge Morten Skak, boligekspert fra SDU (Syddansk Universitetscenter), er valuarvurderingen ikke et brugbart instrument til værdiansættelsen.

”Fra politisk side bør man afskaffe valuarvurderingerne, fordi man indimellem kan stille spørgsmålstegn ved, om valuarvurderingerne er troværdige, hvilket nogle vurderinger har vist sig ikke at være. For høje valuarvurderinger er ikke godt, fordi andelshaverne tror på dem, og det er ikke holdbart,” lyder meldingen fra Morten Skak til Andelsportal.dk.

Skal handles til markedspriserne
En af de store ting, der adskiller andelsboligmarkedet med ejerboligmarkedet, er maksimalprisen. Ifølge den har enhver andelsbolig en maksimalpris, som boligen ikke kan handles over, men i stedet bør boligerne handles til den aktuelle markedspris.

”Efter min opfattelse bør andelsboliger handles til markedspriserne. Der skal selvfølgelig være en vurdering i foreningens regnskab, men det kan man få ved en ejendomsvurdering, og det er i virkeligheden bedre, fordi så bliver køberne ikke forvirret over en valuarvurdering, der er ude af trit med markedet.”

Fra politisk side er der umiddelbart ikke flertal for at afskaffe maksimalprisen.


Andelsportal.dk er drevet af AB Gruppen A/S, der driver nogle af Danmarks største boligsider, herunder Ejerportal.dk og Energihjem.dk. Andelsportal.dk er en af de eneste nyhedsportaler, der udelukkende skriver om andelsboligmarkedet. AB Gruppen A/S driver også 3byggetilbud.dk, der formidler håndværker- og byggeopgaver til hele Danmark.

Emner


Erhverv
ad