PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/boligejere-mister-tusinder-af-kroner-da-de-har-for-lidt-viden-om-deres-ejerskifteforsikring-23263
ad

Boligejere mister tusinder af kroner, da de har for lidt viden om deres ejerskifteforsikring

Pressemeddelelse december 13, 2016 Økonomi Forsikring

Boligejere er ikke kritiske nok, når det kommer til deres forsikringsselskaber. Det betyder, at boligejerne ender med selv at betale store omkostninger, der muligvis kunne være undgået.

I 2015 blev der indsendt 239 klager til Ankenævnet. Alle klager fra utilfredse boligejere, der brokkede sig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækkede et givent problem. 25 fik medhold, og 25 fik delvist medhold. 20 % af alle klager vandt altså mere eller mindre sagen over deres forsikringsselskab.

Forsikringsselskaberne vildleder forbrugerne

Desværre er det ikke en tendens, at boligejere vælger at gå videre med deres krav, hvis deres anmodning bliver afvist. Grunden til dette er, at boligejere ofte ikke kender til grundlaget for at afvise klagen, og at dette kan være baseret på ukorrekte forbehold. Nogle forsikringsselskaber vælger nemlig at formulere deres forbehold på en måde, der begrænser boligejernes dækning – en måde der ikke altid er gyldig:

”Jo mere generelt et forbehold er formuleret, jo større chance er der for, at Ankenævnet vil tilsidesætte forbeholdet som ugyldigt. Ved generelle forbehold er det nemlig svært at argumentere for en egentlig forbindelse mellem forbeholdet og tilstandsrapporten, og derfor kan det erklæres ugyldigt”, forklarer advokatfuldmægtig hos Boligadvokat24 Sandra Bagger.

De ugyldige forbehold kan give store konsekvenser for boligejerne

Når et forbehold er formuleret for generelt, kan det altså få store konsekvenser for boligejerne, der i værste fald selv kommer til at stå med samtlige udgifter til udbedring af skaden, medmindre de vælger at sende sagen videre til Ankenævnet. Dette kræver dog, at man som boligejer har indsigt i og viden om sin ejerskifteforsikring, så man reagerer, når problemet opstår fremfor blot at acceptere forsikringsselskabets dom, og det er der desværre mange boligejere, der ikke har.

Hvis du mangler nyttig viden, så giver advokatfuldmægtig Sandra Bagger dig her nogle gode råd om ejerskifteforsikring.

Selvom der ses flere kendelser, hvor de generelle forbehold er blevet kendt ugyldige, fremgår de stadig af ejerskifteforsikringstilbuddene. Dette er selvklart ikke optimalt i forhold til boligejernes forståelse af, hvad der anses som værende gyldigt og ugyldigt, og det anbefales derfor altid, at man i tvivlstilfælde drøfter en afvisning fra ejerskifteforsikringen med en advokat.

Hvis du har nogle spørgsmål til sagen, kan du kontakte advokatfuldmægtig Sandra Bagger på mail: [email protected] eller telefon: 71990024

Emner


Økonomi Forsikring
Zip og hent alle filer
ad