PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/bliv-diplomleder-10632
ad

Bliv diplomleder

Pressemeddelelse juli 9, 2010 Uddannelse

Aktiv Kurser / Probana har haft stor succes med ny lederuddannelse.

Aktivkurser

Som en af landets mest anerkendte udbydere af efteruddannelse har Aktiv Kurser / Probana med massiv succes for nylig lanceret en ny lederuddannelse, Diplomleder.

Modul 1: Personaleledelse & psykologi
Modulet personaleledelse & psykologi giver dig en solid teoretisk og praktisk viden om HR, personaleledelse, psykologi, kommunikation og kompetenceudvikling. Dermed udvikler du dine evner som personaleleder.

Herunder:
- Personalepolitik & HR, personaleplanlægning
- Kompetenceudvikling og - styring
- Medarbejderudvikling og lederudvikling
- Motivation og arbejdspsykologi
- Personaleudvikling & HRD
- Medarbejdernes adfærdsmønstre
- Konflikter og konflikthåndtering
- Organisation, HR & personaleledelse
- Samarbejdsrelationer og motivation
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder
- De nye medarbejderudviklingssamtaler
- Gennemførelse af det strukturerede interview
- Spørgeteknik
- Aktiv lytning, kropssprog, - Sprog
- Interviewøvelser
- Gruppeprocesser, teambuilding og kommunikation

Modul 2: Forandringsledelse
Bliv bedre til at angribe forandringer ud fra en praktisk tilgang. Dermed sikrer du, at forandringens momentum ikke løber ud i sandet. Bliv bevidst om din egen rolle som forandringsleder og få en forståelse for forandringers dynamik, psykologi og cyklus.

Modulet sætter fokus på de ledelsesmæssige, psykologiske og kommunikative mekanismer ifm. forandringer, herunder
- Business Process Reengineering
- Fusioner
- Forandringsprojekter
- Forandringsmål
- Forandringsledelsesværktøjer
- Forandringsledelse som strategi
- Forandringsledelse og -kommunikation
- Den strategiske forandringsproces
- Fusions- og sammenlægningsprocesser
- Modstand mod forandring
- Kobling af teori og modelgennemgang af forandringsprojekter
- Kotters model til forandringsledelse
- Forandringskommunikation: Sådan motiverer du
- Forskellige typer af reaktionsmønstre ved forandringer

Modul 3:  Forretningsudvikling og strategi
Modulet sætter fokus på moderne ledelsesteori og ledelse som selvstændig profession, herunder en overordnet forståelse af, hvordan du arbejder strategisk i den nuværende komplekse markedssituation.

Du får udvalgte analyseredskaber til at arbejde med operationel strategi i din hverdag som leder samt indblik i, hvordan du som leder aktivt kan koble din organisations strategi med dine daglige ledelsesopgaver. Herunder:
- Lederollen, opgaver og udfordringer
- Overordnet strategiarbejde som pejlemærke
- Den operationelle strategis ”håndtag”, analyseredskaber
- Strategisk overblik
- Medarbejder, kunde, bundlinie
- Implementering af forretningsstrategien
- Integreret forretningsledelse i et strategisk perspektiv
- Kundefokusering
- Ledelsesmetoder for den erfarne leder
- Engagement og motivation
- Evaluering af ledelsesindsatser
- Målsætnings strategier og -værkstøjer
- Succes som strateg og leder

Modul 4: Værdiskabende ledelse
Herunder:
- Excellence modellen
- Den værdiskabende leder
- Den nye økonomi
- Metodiske forståelser
- Strategisk personaleledelse
- Organisationens kultur, -klima &-struktur
- Lederens nye roller
- CMM-teori
- Kommunikation og samspil
- Kommunikation og koordinering
- Videndeling. Communities of practice
- Action Learning
- Team ledelse
- Systemisk organisationsforståelse
- Optimering af lederens handlerum
- Forståelse for HRM
- Gruppedynamik og konflikthåndtering
- Dilemmalæring og -forståelse

Modul 5: Resultatorienteret ledelse
Herunder:
- Belønningsledelse
- Karismatisk ledelse
- Situationsbestemt ledelse
- Værdibaseret ledelse
- Loyalitetsbaseret ledelse
- Anerkendende ledelse
- Transformationsledelse
- Holistisk ledelse
- Balanced Scorecard modellen
- Centralisering/decentralisering dilemma
- Kritiske succeskriterier
- Løbende implementering
- Effektivitet og lønsomhed

Modul 6: Udviklende ledelse
Herunder:
- Ledelse af organisatoriske forandringer.
- Målrettet organisationsudvikling.
- Den lærende organisation.
- Udvikling og implementering af videndelingsstrategier.
- Communities of practice.
- Coaching.
- Følelsesmæssig intelligens.
- Stærkere netværk.
- Kreativitet og innovation. R & D.
- Lederens udviklingspsykologi.
- Avanceret samtaleteknik.
- De skjulte kommandoer.
- Kriser og konflikter.
- Mediation og konfliktløsningsmetoder.
- Narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder.
- Verbal- og non-verbal kommunikationstræning.
- Opfølgning på forretningsstrategien.
- Den samlede virksomhedsstrategi.
- Personlig handlingsplan.

De kan læse mere og tilmelde Dem direkte her.

Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad