PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/biobaseret-pvc-g%C3%B8r-b%C3%B8rnehave-b%C3%A6redygtig-26434
ad

Biobaseret PVC gør børnehave bæredygtig

Pressemeddelelse september 30, 2020 Klima Klima og miljø Byggeri Genanvendelse Genbrug Plast Plastik

Göteborg Kommune bygger første fossilfri børnehave, der er klar til leg og læring i 2021. Børnehavens rørsystemer bliver produceret i klimavenlig, biobaseret og genanvendelig PVC, hvilket giver en CO2-besparelse på 90% i forhold til traditionelle rørmaterialer.

Rorstak

I Göteborg har man sat sig som mål at blive en klimaneutral by i 2050. Som model for hvordan bygninger kan blive klimaneutrale, har man i første omgang besluttet sig for at bygge en fossilfri børnehave. ‘Håbet’, som bliver navnet på børnehaven, åbner i 2021.

Maria Perzon fra rådgivningsfirmaet Bengt Dahlgren, der leder projektet, udtalte ved projektets start: “Vi har brug for hjælp fra byggebranchen og materialeproducenterne til at nå vores mål, og vi har brug for de mest innovative produkter og løsninger på markedet.” Øvrige krav til byggeprodukterne var, at de skulle være genanvendelige og vurderes ud fra en livscyklusbetragtning, herunder transport til byggepladsen.

Når det gælder rørsystemerne, som er centrale for ethvert byggeri, kom hjælpen i form af bæredygtige, biobaserede PVC-rør. Rørene er udviklet af rørproducenten Pipelife i samarbejde med Europas største PVC-producent INOVYN. INOVYN har i flere år arbejdet på at erstatte fossile råvarer med fornybare ressourcer. Det er nu lykkedes, idet affald fra træindustrien erstatter olie i det nye produkt BIOVYN, som er certificeret afThe Roundtable of Sustainable Materials.

PVC er den mest anvendte plast i byggeriet, hvor den bruges til en lang række produkter som rør, vinduer, gulve, kabler, tagbelægninger og tagrender. Langtidsholdbarhed, genanvendelighed og lethed er kendetegn ved PVC. Et PVC-kloakrør forventes fx at kunne holde i mindst 100 år, og forsøg viser, at det kan genanvendes mindst ti gange. Ingen andre plastmaterialer har vist sig at kunne matche en sådan levetid og genanvendelsesevne.

Ud fra en livscyklusbetragtning har de lette PVC-rør også en klar fordel i forhold til traditionelle materialer som metal og beton. Klimabelastningen ved transporten mindskes, når man vælger PVC.

PVC-industrien i Europa har investeret massivt i indsamling og genanvendelse gennem de seneste to årtier. I Europa er der siden 2000 indsamlet og genanvendt over 5 millioner tons PVC gennem VinylPlus.

IfølgeMiljøstyrelseneksisterer der allerede i dag i Danmark en velfungerende indsamlingsordning for hårdt PVC-byggeaffald, nemligWUPPI-ordningen. WUPPI-ordningen sikrer, at den hårde PVC fra bygge- og genbrugspladser kan blive indsamlet til genanvendelse.

Det skal understreges, at den biobaserede PVC, som anvendes i børnehaven, er bio-BASERET og ikke bio-NEDBRYDELIG. Var rørene bionedbrygelige ville de forgå, og derved miste deres funktion inden for kort tid.

Læs mere om projektet:

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hoppet-ett-innovationsprojekt-for-fossilfri-byggnation

https://en.bengtdahlgren.se/projects/hoppet-en-fossilfri-forskola/

https://www.inovyn.com/news/next-generation-of-sustainable-pvc-to-the-hope-project/

https://doi.org/10.1088/1755-1315/323/1/012159

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
[email protected]***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


Klima Klima og miljø Byggeri Genanvendelse Genbrug Plast Plastik
ad