PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/bim-equity-bliver-central-akt%C3%B8r-i-stort-eu-finansieret-forskningsprojekt-om-energirenovering-25267
ad

BIM Equity bliver central aktør i stort EU-finansieret forskningsprojekt om energirenovering

Pressemeddelelse februar 12, 2019 Renovering Encore BIM Energirenovering Digitalisering

ENCORE er et EU-finansieret forskningsprojekt, der skal udvikle nye metoder til dataindsamling til brug for energirenoveringer af eksisterende bygninger. BIM Equity er en del af et Pan-Europæisk konsortium, der gennem de næste tre år skal udvikle en ny dataindsamlingsmetode, der gør det muligt at optimere anvendelsen af BIM i forbindelse med renoveringsprojekter.

ENCORE BIM EQUITY 01

Klimaudfordringerne gør det nødvendigt at udvikle nye metoder til at minimere den globale CO2 udledning. Byggebranchen er et oplagt sted at sætte ind, idet hele 40% af EU’s samlede CO2 udledning og over 50% af EU’s elforbrug kommer fra vores bygninger. På trods af at der er gang i byggeriet herhjemme og i store dele af Europa, udgør 30 år gamle bygninger 90% af bygningsmassen i EU. Da nye og renoverede bygninger bruger 20% mindre energi sammenlignet med ældre bygninger, er der store klimamæssige og økonomiske gevinster ved at energirenovere eksisterende bygninger. Med de metoder og den hastighed, der renoveres med i dag, vil det tage over 50 år at renovere de eksisterende bygninger.

ENCORE optimerer anvendelsen af BIM til renovering
Det skal det EU-finansierede ENCORE-projekt ændre på. ENCORE står for ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context, og projektet gennemføres de næste tre år af et konsortium, der udover BIM Equity består af 10 andre private virksomheder, offentlige organisationer og universiteter fra 8 europæiske lande. EU støtter projektet med 41,7 millioner kroner, og målet er at udvikle en ny metode til at optimere dataindsamling omkring forskellige aspekter af bygningers energiforbrug, miljø- og klimaskærmmæssige sammensætning. Der skal indsamles data på aspekter som blandt andet det lokale vejrmiljø, bygningernes materialesammensætning, u-værdier og geometri samt deres aktuelle energiforbrug. Disse informationer skal sammenstilles og anvendes til at udvikle BIM-modeller, der simulerer bygningens fremtidige energiforbrug ved forskellige renoveringstiltag.

Projektets centrale fokus er at gøre selve dataindsamlings- og visualiseringsprocessen lettere at forstå for bygherrerne, samtidig med at alle de kritiske data er til rådighed for arkitekter og entreprenører. Nis Bolie Christensen er ansvarlig for digitalisering og FM hos BIM Equity og præciserer: ”Vi har i dag en masse teknologiske udfordringer, når vi skal indsamle relevante og nøjagtige data omkring eksisterende ejendomme forud for et renoveringsprojekt. ENCORE skal resultere i en drejebog for, hvordan man kan indsamle, sammenstille og visualisere bygningsdata på en let og tilgængelig måde.”

Turbo på europæiske renoveringsprojekter
Nis Boile Christensen forsætter: ”Der er et kæmpe økonomisk, socialt og ikke mindst klimamæssigt potentiale i at renovere den eksisterende bygningsmasse. Det er også helt oplagt at anvende BIM, inklusive opmålinger, generering af egenskabsdata og VR, til at sætte turbo på de mange renoveringsprojekter, der skal gennemføres i de kommende år. BIM Equity indgår i et stærkt konsortium med offentlige og private aktører fra blandt andet Tyskland, Schweiz, Italien, Spanien og Portugal, og vi glæder os til at bidrage med en ny BIM-baseret tilgang til renoveringsprojekter. I første omgang handler det om at optimere og udvikle nye metoder for dataindsamling, der efterfølgende danner grundlag for udviklingen af BIM-modeller.”  

BIM Equity bidrager med ekspertviden omkring opmåling og generering af punktskyer, BIM, åbne filformater (OpenBIM og IFC), egenskabsdata, Virtual Reality og Augmented Reality, samarbejdsløsninger i “skyen” og udformning af brugerfladen til det færdige renoveringsværktøj.


FAKTA
ENCORE — ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context— er et treårigt EU-finansieret forskningsprojekt, der skal udvikle en ny metode til at indsamle data på eksisterende bygninger.  BIM Equity er projektets danske partner, mens de øvrige deltagere er ATB: Institut für angewandte Systemtechnik, Università delle Marche, University of Zagreb, University of la Laguna, ISTI-CNR, ETH Zürich, Junta de Extremadura, Laurentia, SPA, SmartGateways og RTD Talos. ENCORE har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tildelingsaftale No 820434. ENCORE er indledt primo 2019 og forventes afsluttet februar 2022.

BILLEDTEKSTER
ENCORE BIM EQUITY 01:
ENCORE er et EU-finansieret forskningsprojekt, der skal udvikle nye metoder til dataindsamling til brug for energirenoveringer af eksisterende bygninger. BIM Equity er en del af et Pan-Europæisk konsortie.

 
ENCORE BIM EQUITY 02: ”Der er et kæmpe økonomisk, socialt og ikke mindst klimamæssigt potentiale i at renovere den eksisterende bygningsmasse”,udtaler Nis Boile Christensen, ansvarlig for digitalisering og FM hos BIM Equity.

Kontakter


Nis Boile Christensen

Ansvarlig for digitalisering og FM, Cand.Scient.Techn. i Bygningsinformatik
BIM Equity A/S
[email protected]******** Vis...
2893****** Vis...

Emner


Renovering Encore BIM Energirenovering Digitalisering
ad