PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/bevidstheden-sidder-i-prag-23947

Bevidstheden sidder i Prag

Pressemeddelelse september 25, 2017 Psykologi Spiritualitet Paradigme Forskning Stanislav grof

Bevidstheden er måske noget andet end vi forestiller os. Meget af forskningen i den udfordrer vores verdensbillede, og der kan måske også åbnes for nye perspektiver i behandlingen af psykiske lidelser. På en konference i Prag præsenteres bl.a. Ph.d. Tanja Miller og psykolog Laila Nielsens interessante forskning.

- Har du problemer med dit temperament, ser det ud til, at der kan være nye muligheder for hjælp. Hvis vores resultater viser sig at holde stik, står vi med en medicinfri behandlingsmulighed, siger cand.psych. Laila Nielsen. Derfor er det værd at undersøge i en større undersøgelse.

- Vores temperament betragtes normalt som noget der er stabilt livet igennem, og det kan spille en rolle i flere psykiske lidelser, f.eks. ADHD, OCD, alkoholisme og stofmisbrug. Det påvirkes ikke nævneværdigt med psykoterapi og medicin, men her står vi måske med et brugbart alternativ.

Laila Nielsen har sammen med ekstern lektor ved Aalborg Universitet, ph.d. Tanja Miller, gennemført et mindre forskningsprojekt. Forskerne har undersøgt, hvordan terapiformen Holotropic Breathwork™ påvirkede tyve forsøgspersoner, og resultaterne viser tydelige positive ændringer i både temperament og karakter, hvilket kommer til udtryk i form af færre problemer og mindre aggression i samværet med andre.

Laila Nielsen skal fremlægge resultaterne ved International Transpersonal Conference, som har fokus på bevidsthedens natur. Forskere fra hele verden mødes i denne uge i Prag for at diskutere emner, man kun sjældent hører om.

- Transpersonlig psykologi, der er grundlagt af bl.a. Abraham Maslow og Stanislav Grof, har lige som andre grene af psykologien noget at byde på. Men Holotropic Breathworks potentialer og de øvrige emner på konferencen får desværre ikke megen opmærksomhed. Det er synd, for som forsker bør man være åben over for nye ting, også selv om de virker kontroversielle, siger Laila Nielsen. 

Konferencen indeholder temaer, som forsøger at dække emnet ”transpersonlig psykologi” så bredt som muligt, fx psykoterapi og kliniske studier, kollektiv psyke og social transformation. Temaet med titlen ”Mystisk spiritualitet som link mellem verdensreligionerne” vil undersøge potentialerne i de mystiske traditioner, når det gælder brobygning og gensidig forståelse mellem trossamfundene - et emne af kritisk betydning i vores stadig mere komplekse verden.

Blandt talerne er også den kendte ungarnske videnskabsfilosof Ervin László, samt den tjekkisk-amerikanske psykiater Stanislav Grof.

Formålet med konferencen er bl.a. at udforske og evaluere de fremskridt, der er gjort inden for psykologi, spiritualitet og bevidsthed, samt spørgsmålene om hvordan vi kan bruge videnskabelige data til at øge og opretholde livskvaliteten på Jorden.

Ideen med International Transpersonal Conference 2017 med titlen "Beyond Materialism -Towards Wholeness" er blandt andet at fejre 50-årsdagen for fødslen af den psykologiske retning ”transpersonlig psykologi”.  

Konferencen finder sted i Prag 28. september – 1. oktober. På hjemmesiden vil man nogen tid efter konferencen kunne læse mere om udbyttet af de fire dage.

Kontakter


Emner


Psykologi Spiritualitet Paradigme Forskning Stanislav grof