PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/bestyrelsesposter-er-h%C3%A6derstegnet-blandt-erhvervsfolk-22527
ad

Bestyrelsesposter er hæderstegnet blandt erhvervsfolk

Pressemeddelelse maj 2, 2016 Ledelse Bestyrelsesarbejde Ansvar Probana Business School Viden

I de seneste år er der kommet fokus på de danske bestyrelser og dermed de danske bestyrelsesmedlemmers kompetencer. Moderne virksomheder er færdige med bestyrelsesmedlemmer, der kun vil hapse buffet og salonsnak. En plads i rundkredsen kræver tid og indsigt, og det indebærer et offentligt ansvar, som de fleste bør sove på, før de siger ja. Ønsker du dig en bestyrelsespost (eller flere)?

Bestyrelsesposter er hæderstegnet blandt erhvervsfolk. I de seneste år er der kommet fokus på de danske bestyrelser og dermed de danske bestyrelsesmedlemmers kompetencer. I samarbejde med en række af landets mest anerkendte bestyrelsesformænd, -erhvervsledere & dygtige advokater, har vi udviklet den kompetencegivende bestyrelsesuddannelse, der dækker samtlige discipliner inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk. Læs med her...

Hver gang der opstår et større virksomhedssammenbrud med tab til følge, er det efterhånden mere reglen end undtagelsen, at der diskuteres stramninger af reglerne for bestyrelses – og direktionsansvar... Læs med her...

Såfremt man valgte at anlægge en strengere ansvarsbedømmelse ved dispositioner truffet af selskabets bestyrelse, ville følgen antagelig være, at mange beslutninger, som i øvrigt måtte anses som værende sunde og hensigtsmæssige, ikke ville blive truffet... Læs med her...

Stort set enhver beslutning, der træffes i selskabsregi, er forbundet med risici, og dette faktum må man som lovgiver have for øje, når der skal fastlægges fremtidige ansvarsregler for ledelsen. Det skal i den forbindelse også bemærkes, at mange forretningsmæssige beslutninger ofte træffes under tidspres eller tidsmæssige begrænsninger, mens den efterfølgende vurdering af, om beslutningen var den rigtige eller ej, finder sted helt uden tidspres, og først når det i øvrigt står helt klart, hvilke konsekvenser beslutningen har ført til, og hvilke alternativer, der forelå på beslutningstidspunktet... Læs med her...

Reglerne om bestyrelsesansvaret i selskabsloven bygger som udgangspunkt på de almindelige danske erstatningsretlige regler. Det medfører at bestyrelsesmedlemmer som under deres gerning, enten forsætligt eller uagtsomt, har tilføjet selskabet, selskabets kapitalejere eller tredjemand skade, er forpligtet til at erstatte denne skade. MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB), som er blevet mange danskers foretrukne bestyrelsesuddannelse certificerer fremover deltagerne i Selskabslovens erstatningsregler & Reglerne om bestyrelsesansvar. Læs med her...

Tantebestyrelser?

Knap halvdelen af landets mindre virksomheder har en bestyrelse helt uden eksterne medlemmer - en såkaldt tantebestyrelse - og et flertal af disse virksomheder finder det ikke nødvendigt at hyre folk udefra. Blot én procent overvejer at ansætte et professionelt bestyrelsesmedlem, viser en undersøgelse fra advokatkæden Advodan. Tallene vækker bekymring i advokatbranchen, der mener, at virksomhederne forsømmer at hæve sig op over den daglige drift og se forretningen i et større perspektiv. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Livsfarligt at sidde i en bestyrelse uden erfaring?

Bestyrelsen har et ansvar for at sørge for, at selskabets afrapportering er korrekt. Det virker ganske umuligt at hævde, at man er blevet ført bag lyset, når man sidder som bestyrelsesformand - hvor man som selvfølge har været i bestyrelsen længe - og samtidig står for kommunikationen med revisor. Og der er mange, som er kommet galt af sted i de forgangne år. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

I kølvandet på finanskrise og mere komplekse regler er der kommet et skærpet fokus på kompetencer, og der bliver stillet større krav til bestyrelserne rundt om i landets virksomheder. Det har affødt en række såkaldte bestyrelsesuddannelser - og det kan være en god idé at efteruddanne bestyrelsen. Se http://www.probana.com/mcb.asp

MasterClass i Bestyrelsesarbejde giver dig værktøjskassen med alle de vigtige redskaber inden for bestyrelsesarbejde.
Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen/certificering. Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau og indeholder følgende: Læs med her...

---

Skulle du mod forventning modtage denne artikel uønsket, så skriv til [email protected]. Probana er ikke et statsstøttet foretagende – vi lever af tilfredse kunder, der gerne vil vide mere.

------------------------------------------------------------------------

PROBANA lader kunderne fortælle om succesen

I PROBANA er vi stolte af vores glade og tilfredse kunder. Vi er stolte af, at vi leverer præcis de uddannelser, der er behov for i en verden, der skriger på kompetencer. Derfor lader vi nu vores kunder fortælle om deres succesfulde erfaringer med PROBANAs uddannelser til andre travle og erfarne ledere, der ønsker et værdifuldt kompetenceløft gennem fokuserede uddannelsesforløb.

Vi har valgt at lade vores kunder fortælle om deres oplevelser - Se deres video-anbefalinger klik her 

Kontakter


Emner


Ledelse Bestyrelsesarbejde Ansvar Probana Business School Viden
ad