PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/beskyt-sm%C3%A5grisene-mod-luftvejsinfektioner-22745
ad

Beskyt smågrisene mod luftvejsinfektioner

Pressemeddelelse juni 30, 2016 Svin Smågrise

Udvidet godkendelse af Draxxin til kontrol af Smitsom kighoste hos svin

1163 1

Nu har danske svineproducenter en ekstra mulighed for at behandle smågrise, så de beskyttes mod luftvejslidelser. Draxxin er et kendt antibiotika i gruppen makrolider, som er godkendt til både svin og kvæg – og nu er godkendelsen udvidet til også at omfatte specifik anvendelse mod bakterien Bordetella bronchiseptica hos svin.

Denne bakterie kan forårsage Smitsom kighoste, der hovedsageligt rammer 6-8 uger gamle smågrise. Symptomerne er en kort og skarp, gøende hoste samt flåd fra næse og øjne. Diagnosen stilles bedst ved at indsende prøver til laboratorie undersøgelse.

Også metafylaktisk behandling af dyr med smitterisiko
Draxxin er målrettet til behandling af luftvejsinfek-tioner – også til metafylaktisk anvendelse, når diagnosen er stillet af laboratoriet og dyr-lægen. Dermed kan man behandle alle grise i en flok, som ellers kan forventes at udvikle sygdommen inden for 2–3 dage. Et vigtigt værktøj til at bryde en etableret smittegang i besætningen.

Smitsom kighoste hos svin ses ofte som en del af sygdomskomplekset SRD – Swine Respiratory Disease – hvor flere luftvejsbakterier er involveret: Mycoplasma hyopneumoniae, Ondartet lungesyge (Actinobacillus pleuropneumoniae), Glässer (Haemo-philus parasuis), Pasteurella multocida samt Bordetella bronchiseptica. Nu kan én enkelt injektion med Draxxin dække alle disse bakterier og dermed begrænse betydningen af sygdom.

Virkningstiden er lang i kraft af opkoncentration i lungerne. Smertereaktion og lokal hævelse på injektionsstedet ses kun sjældent – og tilbageholdelsestiden er kun 13 dage for svin.

Kendt præparat med dokumenteret effekt
Draxxin er et veldokumenteret præparat, der bruges i mange besætninger - både i Danmark og udlandet - og forhandles her i landet af Orion Pharma Animal Health. Medicinalfirmaet har markedsført produktet siden maj 2005 og gennem sit tætte samarbejde med praktiserende dyrlæger opnået solid erfaring på dette område.

I øvrigt er Draxxin et ’grønt’ antibiotikum på myndighedernes behandlingsvejledning. Dermed er det godkendt som en effektiv behandling til svin - uden negativ betydning for menneskers behandling med antibiotika.

Tilbyder udvidet sygdomskontrol på slagteriet
Er der behov for at udrede problemer ved luftvejsinfektioner, tilbyder Orion Pharma Animal Health at udarbejde USK – Udvidet Sygdoms Kontrol på slagteri. Dette sker i samarbejde med besætningsdyrlægen for at sikre den bedst mulige effekt af igangsatte tiltag.

Yderligere information på www.orionvet.dk

Emner


Svin Smågrise
ad