PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/beskyt-grisene-mod-b%C3%A5de-lungebet%C3%A6ndelse-og-transportsyge-22048
ad

Beskyt grisene mod både lungebetændelse og transportsyge

Pressemeddelelse januar 12, 2016

Suvaxyn M. hyo Parasuis vaccine mod både Mykoplasmer og Glässers syndrom

Suvaxyn Parasuis, som nu markedsføres af Orion Pharma Animal Health, er den eneste kombinerede vaccine på markedet mod både Mykoplasma lungesyge og Glässers syndrom (transportsyge) hos grise. Samtidig viser studier, at vaccinen sikrer immunitet i 26 uger efter den anden vaccination, hvor andre præparater beskytter i 14 uger.

Den efterspurgte og økonomisk konkurrencedygtige vaccine har været i restordre i lang tid, men er nu klar til levering gennem dyrlæger over hele landet.


Lungesyge kan give følgeinfektioner

Mykoplasma lungesyge, er en mildt forløbende lungebetændelse hos svin forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, der kun angriber svin. Der kan gå mindst tre uger fra grisen smittes, til der er symptomer i form af tør hoste.

Sygdommen er særdeles udbredt, og omkring hvert fjerde svin, der slagtes i Danmark, har en lungebetændelse forårsaget af Mycoplasma. Årsagen er – ud over den lange inkubationstid – at smitten er luftbåren og relativt nemt spredes med vinden. En Mycoplasma-infektion i lungerne baner ofte vejen for andre smitstoffer og følgeinfektioner, der kan øge sygeligheden og dødeligheden i besætningen.

Glässers syndrom kræver behandling

Glässers syndrom er en smitsom og behandlingskrævende sygdom, hvor grise inficeres med bakterien Haemophilus parasuis. Sygdommen ses for det meste hos svin i alderen 

10-20 uger og kaldes også Transportsyge, selv om den også kan forekomme uden, at grisene er blevet transporteret.

Blandt symptomerne på Glässers syndrom er, at grisene holder op med at æde, får høj feber på 41-42 °C, hoster, har vejrtrækningsbesvær og skriger. Der kan også opstå symptomer på hjernehindebetændelse og akutte dødsfald.


Kan hæmme tilvæksten

Glässers syndrom findes i mange tilfælde som en underliggende sygdom, der hæmmer grisenes vækst – og observationer ved slagtning viser, at infektioner siden kan føre til 

hjertesækbetændelse. Glässer giver ofte problemer ved polte, særligt i forbindelse med flytning. Her ses f.eks. så alvorlige ledbetændelser, at dyrene ikke kan indgå i so-holdet. Derfor vælger mange at beskytte poltene med vaccination før introduktion til so-holdet.

Er der problemer med pattegrisene, kan vaccinationen efterfølgende fastholdes før hver faringsrunde for at forebygge
infektion - i tiden lige efter fravænning, fordi smågrisene vil være beskyttede af råmælken fra vaccinerede søer.

Yderligere information samt produktresumé findes på www.orionvet.dk.ad