PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/behov-for-forandringsledelse-12412
ad

Behov for forandringsledelse

Pressemeddelelse september 19, 2011 Uddannelse

I økonomisk ustabile tider er det vigtigt, at virksomheder hele tiden er forandringsparate og derved kan formå at styre skuden sikkert i havn på den anden side af forandringens til tider høje bølger.

Aktivkurser 1
Logo

Der findes utallige måder, hvorpå man som leder kan få en virksomhed sikkert og trygt gennem forandringer. Ét er sikkert - for at skabe de bedste forudsætninger for forandring er det vigtigt, at man er opmærksom på den helt unikke kontekst, som virksomheden befinder sig i. Dette angår både virksomheds- og medarbejdertype, organisationsstruktur og andre faktorer, som kan tænkes at differentiere virksomheder imellem.

Probana afholder netop nu en konferencedag, som sætter fokus på strategisk forandringsledelse.

Konferencen vil primært omhandle fire forskellige emner, som alle er væsentlige at have kendskab til både inden forandringen står for døren, og mens den står på.

1. Strategisk forandringsledelse

Konferencen vil først og fremmest omhandle forskellige metoder, hvorpå forandring kan gribes an. Derudover understreges vigtigheden af, at forandringsprocessen er koblet op til den overordnede virksomhedsstrategi.

2. Kommunikation af forandringer

Denne del af konferencen sætter fokus på, hvorledes kommunikation af forandringer kan have vitale konsekvenser for måden, hvorpå forandringen modtages - både internt i organisationen, men ligeledes hos de eksterne interessenter.

3. Modstand mod forandring

Et omdiskuteret emne inden for forandringsledelsesteorien er den modstand mod forandring, som kan opstå blandt medarbejderne. Denne del af konferencen sætter fokus på, hvordan eventuel modstand kan overkommes og giver dig konkrete værktøjer til, hvorledes modstanden kan vendes til noget positivt for virksomheden.

4. Implementering af forandringer

Et af forandringsprocessens væsentligste trin er implementeringsfasen. Dette er imidlertid en fase, som overses af mange, men korrekt implementering af forandring kan skabe de bedste forudsætninger for, at forandringen rent faktisk tages imod af medarbejderne og ikke forbliver en forkromet idé fra ledelsens side, som medarbejderne aldrig til fulde har taget til sig.

Du kan læse mere om programmet på konferencedagen samt tilmelde dig på følgende link: http://www.probana.com/invitation.forandringsledelse.htm

Kontakter


Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad