PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/b%C3%B8rn-%C3%B8nsker-ikke-at-skulle-v%C3%A6lge-mellem-mor-og-far-9290
ad

Børn ønsker ikke at skulle vælge mellem mor og far

Pressemeddelelse marts 17, 2010 Familie

Det viser en undersøgelse foretaget af skilsmisseraad.dk, lavet på baggrund af interviews af skilsmisseberørte børn og unge. Skilsmissebørn presses i stigende grad til at vælge mellem mor og far, når de ikke kan blive enige om samværsreglerne. Det er et alt for stort pres at lægge på børnene og det kan have store konsekvenser for dem at blive inddraget i de voksnes konflikter.

Portræt Camilla Holst

Ud af de godt 14.000 par der årligt rammes af skilsmisse, er der børn i de godt 9.000. Forældreansvarsloven fra 2007 ligger op til at børnene skal vælge, hvor de vil bo, når forældrene ikke kan blive enige om samværsreglerne. Det kan have store konsekvenser for børnene siger en af eksperterne bag skilsmisseraad.dk.

Skilsmisseraad.dk´s psykolog, Camilla Holst fortæller:
”Vi ser et stigende antal af klemte voksne der kommer hos os. Voksne som ved, at deres børn er klemt i skilsmissen og som har det meget svært, fordi de føler skyld over at have bragt børnene i denne situtation. Forældrene føler sig splittede, har dårlig samvittighed, har svært ved at tale med deres børn om, hvordan de har det og føler, at de tvinger deres børn til at vælge mellem mor og far. Konsekvenserne af, at børnene bliver spillebrikker kan være, at børnene har svært ved at klare sig i skolen, bliver indesluttede, får svært ved at begå sig socialt, får somatiske reaktioner med ondt i maven, koncentrationsbesvær og i værste fald bliver isolerede fra andre børn. Og så har vi slet ikke været omkring de store konsekvenser det kan have i forholdet til mor og far”.” 

Som skilsmisseramte med børn er det vigtigt at tænke på, at det er børnene der er de store tabere, når forældrene ikke kan blive enige om samværsreglerne. Usikkerheden omkring fremtiden og ikke mindst forældrenes bekymringer, gør børnenes sorg større. De kan have svært ved at udtrykke deres bekymring overfor forældrene og det er derfor vigtigt at være opmærksomme på, om børnene har voksne omkring sig, som de har tillid til, eksempelvis en bedsteforælder, en lærer eller en pædagog, en som de kan tale med om deres tanker og bekymringer. 

Skilsmisseraad.dk´s direktør Mette Haulund fortsætter:
”Vi har talt med en lang række børn omkring det at være skilsmissebarn og det vi helt entydigt kan konkludere er, at børn ikke ønsker at blive inddraget i forældrenes konflikter og at de har det svært når forældrene ikke kan enes. Samtidig er det vigtigt at understrege, at børnene alt for ofte hører dårlig omtale af deres forældre, både fra forældrene, men også fra pårørende.

Psykolog Camilla Holst afslutter:
Forældrene glemmer, at børn er børn og at de elsker begge deres forældre ubetinget. Mange forældre kan komme ud for, at de må søge skilsmisse og det er vigtigt at sørge for, at børnene ikke tager skade af skilsmissen. En god dialog og respektabel opførsel overfor hinanden, i skilsmissen, er det bedste for alle parter og ikke mindst for børnene. Det er aldrig nemt at være skilsmissebarn, men det er vores pligt som voksne, at gøre skilsmissen så ubesværet som muligt for alle parter. På den lange bane kan børnene være de største tabere i en skilsmisse, hvis den ikke bliver håndteret med omsorg for barnets tarv.

Vil du vide mere? Kontakt Camilla Holst på tlf. 31 45 00 40 eller pr. mail ch@skilsmisseraad.dk eller Mette Haulund på tlf. 21 26 67 90 eller pr. mail mh@institutforkrisehaandtering.dk

Kontakter


Emner


Familie
ad