PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/at-mestre-v%C3%A6rdibaseret-ledelse-kr%C3%A6ver-professionelle-redskaber-19235
ad

At mestre værdibaseret ledelse, kræver professionelle redskaber

Pressemeddelelse november 6, 2014 Probana Efteruddannelse Ledelse

Værdibaseret ledelse er med stor entusiasme blevet integreret i det danske erhvervsliv. Ifølge konsulent Søren Nymark, er værdibaseret ledelse særlig væsentlig, hvis organisationen er i konstant forandring og er baseret på viden som den primære ressource. Dermed kan værdibaseret ledelse tolkes, som at afspejle den samfundsmæssige udvikling i retning af et videnssamfund.

Værdibaseret ledelse sætter fokus på de moralske holdninger i organisationen. Værdierne anvendes således som parametre for, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og mindre godt. Dermed kommer ledelsens opgave til at bestå i at definere, skabe og kommunikere de værdier, som de ønsker, skal karakterisere organisationens kultur. Denne information fra ledelsen bruger medarbejderne til at nå frem til en forståelse af rammerne for, hvad der er acceptabel adfærd i henhold til ledelsens vision. 

Værdibaseret ledelse kan derfor, ifølge Nymark, betegnes som indirekte ledelse. Således kan et stærkt værdigrundlag i en organisation få medarbejderne til at udføre de rette arbejdsopgaver på eget initiativ uden at få direkte instrukser fra ledelsessiden. Ydermere vil et sådant værdigrundlag få medarbejderne til at arbejde sammen mod et fælles mål, igen uden eksplicit pres og magtudøvelse. Således er værdibaseret ledelse en slags anti-ledelse, idet værdibaseret ledelse i visse tilfælde helt kan erstatte den konventionelle, rationelle og regelbaserede styring og ledelse. Ved at skabe et stærkt, fælles værdigrundlag hos medarbejderne påvirker man altså handlinger, beslutninger og prioriteringer i hele virksomheden. 

Hos PROBANA Business School har vi specialiseret os i, at give lederen de mest brugbare og professionelle værktøjer, så man herved kan styre sig igennem en hektisk hverdag, og have kompetencer der ruster ens beslutningstagen. Danmarks største virksomheder har allerede tilmeldt sig af flere omgange på den landsanerkendte Mini MBA. Læs mere på www.probana.com/dip.asp

Kontakter


Emner


Probana Efteruddannelse Ledelse
ad