PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/arbejdspladsen-kan-spille-en-afg%C3%B8rende-rolle-n%C3%A5r-vold-mod-kvinder-skal-bek%C3%A6mpes-men-det-er-en-udfordring-at-f%C3%A5-budskabet-p%C3%A5-dagsordnen-i-danske-virksomheder-11340
ad

Arbejdspladsen kan spille en afgørende rolle, når vold mod kvinder skal bekæmpes - men det er en udfordring, at få budskabet på dagsordnen i danske virksomheder

Pressemeddelelse november 22, 2010 Erhverv

Den voldsramte er ofte en kollega og arbejdspladsen har en vigtig rolle at spille, når vold mod kvinder skal bekæmpes, viser et stort EU-projekt Abused Women At Work, som er gennemført i Danmark. Desværre er det de færreste virksomheder, der har fokus på at hjælpe voldsramte medarbejdere – selvom social ansvarlighed ellers er på mode i danske virksomheder. EU projektet afsluttes med en konference, der sætter fokus på problemet i København torsdag den 25. november kl. 10.00-17.00, 3F, Kampmannsgade 4. Der uddeles desuden en pris til en virksomhed, der har gjort noget for at hjælpe voldsramte medarbejdere.

FIU logo

EU projektet viser, at der er alt og vinde og intet at tabe ved at hjælpe voldsramte medarbejdere på arbejdspladsen, men vold i hjemmet er stadig tabu og skjult. Det er de færreste virksomheder der har fokus på problemet, eller mener det er relevant at fokusere på i virksomhedssammenhæng. På konferencen på torsdag vil denne udfordring blive diskuteret af repræsentanter fra erhvervslivet, krisecentre, fagbevægelsen, forskere, politikere og arbejdsgiverorganisationer samt aktører og interesserede indenfor området. Se programmet her.

På konferencen vil projektets europæiske partnere fra Spanien og Litauen desuden gøre rede for deres udbytte og erfaringer af projektdeltagelsen.

Projektet og konferencen er aktuel og i tråd med regeringens “National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer”, lancerede i juni 2010, hvor arbejdspladsen er nævnt som en hel central del af indsatsen mod vold i familien.

Hvis virksomheder tror, at partnervold er et privat anliggende, som ikke er relevant for arbejdslivet, så er det altså ikke forstået, i hvor høj grad det faktisk påvirker arbejdslivet, at være udsat for vold. Stine Skaarup, Projektleder, Abused Women At Work

 Om EU-projektet Abused Women At Work

En undersøgelse som LO har foretaget blandt tillidsvalgte, viser at håndtering af partnervold, er et af de emner, som et flertal af tillidsrepræsentanter ønsker at blive rustet til.

 • EU projektet har netop uddannet ca. 100 tillidsrepræsentanter til at sætte fokus på og håndtere voldsramte medarbejdere på danske virksomheder.
 • ·        I projektet er der udarbejdet en håndbog til brug på arbejdspladser”Den voldsramte kan også være din kollega – om håndtering af partnervold på arbejdspladser”af konsulent i voldsforebyggelse, Chris Poole.

Jeg finder det vigtigt, at det både er mænd og kvinder, der tager ansvar for, at der gøres noget ved problemet og i håndbogen her kan du finde inspiration til, hvordan DU kan handle på arbejdspladsen.JaneKorczak, næstformand i 3F og formand for AOF

 • I projektet er der desuden lavet undersøgelser af voldsramte kvinders arbejdsliv i Danmark, Spanien og Litauen.
 • Projektet har udviklet debatteaterforestillingen ”Hvis tårer var guld” i samarbejde med Rejsescenen. Debatteateret har været på turne i Danmark, som et led i at sætte fokus på problemet på arbejdspladserne. Teaterforestillingen vil blive vist på konferencen.
 • På konferencen vil der være Paneldebat om hvad der burde ske på arbejdspladser for både at hjælpe voldsramte væk fra volden og fastholde dem i arbejde. Deltagere i panelet:

Birgit Søderberg, Formand, LOKK
Mimi Bargejan, Næstformand i FOA-KLS
Margot Torp, Regionspolitiker i Region Syddanmark og ligestillingskonsulent
Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal og FIU Ligestilling
Bolette Christensen, Direktør, Dansk Industri
Kurt Holm Nielsen, Netværkschef for De Regionale Netværk af Virksomhedsledere
Finn Vestergaard, HR Chef, ISS


Skuespilleren, Anne Marie Helgerer konferencens konferencier og tovholder.

 

Kontakt:

Projektleder Stine Skaarup, 22 72 38 60

Chris Poole, konsulent i voldsforebyggelse og forfatteren til håndbogen, 30 51 97 77, chrispoole0@gmail.com

 

Fakta om partnervold og arbejdspladser

Cirka 28.000 kvinder og omkring 8.900 mænd udsættes hvert år for fysisk vold fra deres partner

Mindst 30.000 mænd udsætter deres partner for vold hvert år. Cirka 25.000 børn oplever årligt, vold i hjemmet. De reelle tal er sandsynligvis større end de officielle tal, da mange voldsramte ikke anmelder volden.

Vold i hjemmet har betydning for arbejdslivet. For eksempel i form af:

 • § Nedsat arbejdsevne
 • § Dårligt helbred
 • § Øget sygefravær
 • § Dårlig trivsel
 • § Lav performance
 • § Koncentrationsproblemer
 • § Samarbejdsproblemer

At være voldsramt påvirker fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. Voldsramte er udsatte også for risikoen for at blive fyret. Selvom netop arbejdet kan være afgørende, som et fast holdepunkt, for at komme fri af volden, forsørge sig selv og komme videre med sit liv.

Undersøgelser viser, at partnervold er tabuiseret, forbundet med fordomme og svært at takle. Der mangler viden om, hvordan man takler medarbejdere/kollegaer, der er ofre for partnervold på arbejdspladsen. Og det er det projektet Abused Women At Workhar gjort  noget ved.

”Vi skal og kan forvandle berøringsangst til handlekraft”,Chris Poole, konsulent i voldsforebyggelse og forfatter.

FAKTA om projektet

Projektet er finansieret med hjælp fra EU’s Daphne-program og udvikles og gennemføres i Danmark af AOF Danmark og FIU Ligestilling og med partnere i Litauen og Spanien.

Med som associeret partner er Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK).

Du kan læse mere på hjemmesiden www.awaw.dk.

Emner


Erhverv
ad