PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ambiti%C3%B8se-og-n%C3%B8dvendige-m%C3%A5l-frem-mod-2020-9165
ad

Ambitiøse og nødvendige mål frem mod 2020

Pressemeddelelse marts 3, 2010 Erhverv

Regeringen fremlagde i den forgangne uge sin plan ”Danmark 2020 – Viden, Vækst, Velstand, Velfærd”, der rummer en række mål for udviklingen i Danmark de kommende 10 år. Ambitiøse mål og nødvendige mål.

Regeringens overordnede mål er at Danmark skal være blandt verdens 10 rigeste lande i 2020 – og det er et mål, der skal nås gennem større dygtighed og flittighed, ved at satse på grøn vækst, ved at give alle lige muligheder for at bidrage til fællesskabet, ved at samfundet fungerer godt og er trygt og ved at den offentlige sektor fungerer effektivt.

- I Aalborg Industri- & Handelskammer kan vi kun være enige i, at Danmark har brug for globalt udsyn, for økonomisk ansvarlighed, for større viden, innovation og virkelyst, siger formand Anders Hjulmand. Og han fortsætter:

- I relation til erhvervslivets vilkår – og dermed blandt andet det nordjyske erhvervslivs evne til at yde det bedste i bestræbelserne på at nå regeringens mål – imødeser aih især realiseringen af forslagene om en pakke, der skal styrke konkurrenceevnen, forenkling og reduktion af administrative byrder og en strategi for styrket innovation i virksomhederne. Desuden ser vi frem til ikke mindst reduktion af barrierer for små og mellemstore virksomheders vækst, bedre adgang til risikovillig kapital og tiltrækning af investeringer, der skaber vækst. 

- Vi ser også med glæde, at det indgår i regeringens plan at det danske arbejdsudbud skal være blandt de højeste i verden, at danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden, at Danmark skal være blandt verdens tre mest energieffektive lande og at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske på kloden.

Anders Hjulmand mener, at der er nok at gå i gang med, og kommer med en klar opfordring til Folketingets politikere:

- Lad os komme fra vision til handling. Lad os få gang i en selvforstærkende positiv cirkel. Ny optimisme er blandt andet noget, der kommer i kraft af at der fokuseres på mål, tages modige initiativer og sættes aktiviteter i gang. Og skal de have effekt, er det nødvendigt, at der ikke dvæles for meget ved ordene. Det gælder også for regeringens udviklingsmål. Der skal så hurtigt som muligt sættes tilstrækkelige økonomiske ressourcer af, så visionen kan blive realiseret.

Kontakter


Steen Bjerre

Kommunikationschef
Par No 1 A/S
sb@pn**** Vis...
22204*** Vis...

Emner


Erhverv


ad