PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/30-000-positive-evalueringer-af-probana-23104

30.000 positive evalueringer af PROBANA

Pressemeddelelse november 7, 2016 Mini MBA Probana Business School Viden Efteruddannelse Ledelse

Når du vælger en uddannelse hos PROBANA, beder vi dig evaluere os 6-8 gange under dit uddannelsesforløb. Sådan har det været siden 2001 - og både vores undervisere, vores uddannelser og vores medarbejdere er blevet målt og vejet af samtlige af vores studerende flere end 30.000 gange alene i Danmark.

I PROBANA er vi stolte af vores gode og tilfredse kunder. Vi vælger at tro på vores mange tusinde kursister, som udelukkende udtrykker tilfredshed med både vores uddannelsers indhold og form. Man vokser af glade kunder – og det vælger vi at have fokus på. Vi skal ikke gøre alle tilfredse. Det kan vi ikke. Men vi er stolte af, at vi leverer de kurser og uddannelser, der er behov for i en tid, hvor modne erhvervsfolk i både den private- & offentlige sektor skriger på kompetencer. Derfor lader vi vores kunder fortælle om deres erfaringer med PROBANAs kurser og uddannelser til andre travle og modne erhvervsfolk, der ligeledes ønsker sig et værdifuldt kompetenceløft gennem fokuserede kursus- og uddannelsesforløb.
               
Tilfredsheden med det faglige niveau er høj blandt vores studerende. Meget høj. Vi måler på en skala fra 1-5 hvor fem er den bedste bedømmelse, vores kursister kan give. I 2016 er den generelle tilfredshed mere end 4,2 i gennemsnit, og tilfredsheden med det faglige niveau langt over middel. Det er en fortsættelse og en forbedring af den positive bedømmelse, vores studerende gav i 2015.  
               
Tilfredsheden med PROBANAs uddannelser varer ved: I en undersøgelse blandt studerende, der inden for de seneste 5 år har gennemført en uddannelse i PROBANA regi, svarer næsten 60 procent, at der er høj eller en vis grad af overensstemmelse mellem de problemstillinger, de lærte at løse på uddannelsen hos os, og de problemstillinger, de nu løser på arbejdspladsen. Næsten en tredjedel har delt den opnåede viden fra uddannelsen med kolleger på arbejdspladsen, og to tredjedele har allerede anbefalet andre at videreuddanne sig eller overvejer at gøre det. Det vidner om, at vi er lykkedes med vores mission: At løfte det danske arbejdsmarked til glæde for samfundet, virksomhederne og til glæde for den enkeltes muligheder på jobmarkedet.  

PROBANA er ikke og har aldrig været tænkt eller markedsført som en universitetsuddannelse med henblik på at uddanne forskere. Vi uddanner mennesker, der arbejder, og som er i færd med at løse problemstillinger og løfte arbejdsopgaver i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor. Vi uddanner mennesker, som har gavn af og behov for at omsætte ny tilegnet viden om metoder, modeller og teorier til problemløsning og opgavevaretagelse på deres nuværende eller kommende arbejdsplads.  
               
PROBANA har drevet kursus- og uddannelsesvirksomhed i mere end 24 år, og i løbet af de år har flere end 30.000 danskere suget ny viden til sig på en af vore mange uddannelser. Alle vores undervisere er dybt kompetente inden for deres fag- og undervisningsområde, og alle opgaver rettes af vores uddannelsesafdeling, der naturligvis er under en stærk faglig ledelse af akademikere. Det offentlige uddannelsessystem har bestemt styrker. Men fleksibilitet er ikke en af dem. Derfor har vi hos PROBANA brugt år og ressourcer på at etablere og videreudvikle en fleksibel uddannelsesform, der tager højde for virkeligheden.

Vi ved godt, at når man er så offensiv som PROBANA, er det let at blive skydeskive. Men vi tager vores del af ansvaret – og det gør vi blandt andet ved at give vores synspunkter spalteplads. Hvis en kursist har kritikpunkter eller savner svar, så sætter vi pris på at høre fra ham eller hende. Skriv til os her [email protected].

Kontakter


Emner


Mini MBA Probana Business School Viden Efteruddannelse Ledelse