PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/25-%C3%A5rs-kamp-mod-sk%C3%B8re-knogler-nu-kr%C3%A6ver-patientforening-handling-23614
ad

25 års kamp mod skøre knogler: Nu kræver patientforening handling!

Pressemeddelelse april 24, 2017 Osteoporose National handleplan Underskriftsindsamling Knogleskørhed Ulla knappe Osteoporoseforeningen Kronisk sygdom Kroniker Lars løkke rasmussen

Osteoporoseforeningen bruger jubilæumsår til at pege på Lars Løkke Rasmussens fejlslagne sundhedsprogram og rejse et folkekrav om en national handleplan.

Landsformand Ulla Knappe 1
"Vi er kun alt for bevidste om, at der er tale om en uendelig lille luns i forhold til behovet og i forhold til, hvad andre fra politisk side højere prioriterede områder får tildelt”, siger Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe.

Der er sket meget, siden Osteoporoseforeningen blev stiftet for 25 år siden. Kendskabet til knogleskørhed (osteoporose) er øget, behandlingsmulighederne er blevet flere og mere effektive, og hvis alle, der havde behov for det, rent faktisk kom i behandling, ville man kunne halvere antallet af de nuværende cirka 35.000 årlige brud som direkte kan relateres til sygdommen. Og spare halvdelen af de 11, 6 milliarder kroner, som sygdommen og dens følgevirkninger hvert år koster regioner og kommuner.

Ikke mindst derfor er det ifølge Osteoporoseforeningens landsformand Ulla Knappe ubegribeligt, at der fra politisk hold ikke gøres mere for at sikre en bedre opsporing af knogleskørhed.

- Knogleskørhed er en folkesygdom, og da sygdommen først og fremmest rammer mænd og kvinder over 50 år, er den i kraftig stigning, eftersom der bliver flere og flere ældre. Det lumske er, at man kan leve med knogleskørhed i årevis, uden at være klar over det. 550.000 danskere går rundt med sygdommen, men 2/3 af dem er ikke diagnosticeret. Derfor brækker tusindvis af danskere hvert år helt unødvendigt deres håndled, underarm, lårben, hofte og ryghvirvler – ofte med nedsat livskvalitet til følge. Men det vil en national handleplan kunne medvirke til at forhindre, siger Ulla Knappe.

Hun har været Osteoporoseforeningens landsformand siden år 2000 og husker begejstringen, da sygdommen for 15 år siden – dengang statsminister Lars Løkke Rasmussen var indenrigs- og sundhedsminister - blev klassificeret som en af de otte folkesygdomme som led i det forebyggelsespolitiske program ”Sund hele livet”.

- Hele ideen med at udråbe nogle sygdomme til folkesygdomme var at sikre, at forebyggelsen blev styrket og integreret i sundhedsvæsenets behandlingsindsats. Lars Løkke Rasmussen udtrykte direkte, at det var et sundhedspolitisk mål, at væksten i antallet af personer med knogleskørhed skulle nedbringes og sygdomsudviklingen forebygges. Det var fantastisk nyt. Og klogt. For ikke alene vil en øget indsats forbedre livskvaliteten for tusinder af danskere. Den vil også nedbringe de offentlige milliardomkostninger, der er forbundet med knogleskørhed og dens følgevirkninger, som med en uændret indsats vil stige markant i de kommende år, fortsætter Ulla Knappe.

Der skulle vise sig at være langt fra ord til handling. Siden 2002 er der intet sket fra politisk side, og der mangler fortsat en strategi for, hvordan det sundhedspolitiske mål skal nås. Derfor vil foreningen bruge jubilæumsåret til at råbe politikerne op og kræve en national handleplan på området.

Underskrifter skal presse politikerne til handling

- Vi har startet en underskriftsindsamling og vil gøre det til et folkekrav at få vedtaget en national handleplan, så alle med knogleskørhed stilles lige – og lige godt. I dag er opsporing og behandling tilfældig og afhængig af, hvor i landet, man bor, hvilken læge man har, eller hvilket sygehus, man hører ind under. En national handlingsplan kan sætte forebyggelse og behandling i system. Flere vil få sygdommen opdaget i tide, og tusinder vil få en bedre livskvalitet. Samtidig bremses den eksplosive vækst i de offentlige udgifter til behandling af sygdommen og dens følgevirkninger. Så vi håber på danskernes opbakning til at råbe politikerne op, så de kan skride til handling, slutter Ulla Knappe, der opfordrer alle til at støtte initiativet på kampagnesiden www.kæmpforknoglerne.dk.

I ugerne op til 25-års jubilæet den 7. maj bakker foreningen underskriftsindsamlingen op med en stor oplysningskampagne, der blandt andet omfatter sociale medier og TV-spots med danseinstruktør og ”Vild med dans”-dommer Anne Laxholm, der er en af foreningens ambassadører. Kampagnen bruger dans som et symbol på et liv med bevægelse – et liv, som knogleskørhed kan forandre for altid.

Læs mere om knogleskørhed på foreningens hjemmeside:www.osteoporose-f.dk

FAKTA: Værd at vide om knogleskørhed (osteoporose)

 • Omkring 550.000 danskere har knogleskørhed. Langt de fleste dog uden at vide det, og kun omkring er 132.000 diagnosticeret og i behandling. Kilde: Sundhedsstyrelsen.
 • 41 % af alle danske kvinder og 18 % af alle danske mænd over 50 år har knogleskørhed. Det svarer til henholdsvis 388.000 og 145.000 personer. Kilde: Sundhedsstyrelsen
 • Mænd udvikler knogleskørhed 10 år senere end kvinder.
 • Man mærker ikke, man har knogleskørhed. Knoglerne svækkes indefra og bliver skøre og dermed lettere brækker – selv ved beskeden belastning.
 • Sygdommen har mindst 35.000 knoglebrud på samvittigheden hvert eneste år. Hertil kommer anslået 11.500-13.500 rygbrud, som ikke registreres. Halvdelen af alle osteoporotiske brud kan forebygges med medicinsk behandling.
 • Hvert andet brud, der rammer et menneske over 50 år, skyldes knogleskørhed.
 • Et osteoporotisk knoglebrud kan nedsætte arbejds- og bevægeevne og reducere livskvaliteten
 • Har man først fået et osteoporotisk brud, er der markant øget risiko for at få endnu et brud inden for en kort periode, hvis man ikke er i forebyggende behandling.
 • Selvom knogleskørhed i 2002 blev klassificeret som en folkesygdom på linje med bl.a. kræft og hjerte-karsygdomme, er der ikke udarbejdet en handleplan, der kan sikre, at flere diagnosticeres og tilbydes behandling, og at alle tilbydes samme gode behandling uanset bopæl.
 • Manglende diagnosticering og behandling kan ikke alene have alvorlige invaliderende konsekvenser for den, der er ramt af sygdommen, men koster også samfundet mange penge. Knogleskørhed og dens følgevirkninger (som fx behandling af brud, genoptræning, behov for pleje i hjemmet eller henvisning til plejehjem) kostede alene i 2011 det danske samfund 11,6 milliarder kroner. 

Kilder:

Sundhedsstyrelsen:http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SUU/spm/795/svar/909744/1163617/index.htm samthttps://www.sst.dk/da/kampagner/knas-med-knoglerne/fakta)

Professor, overlæge Peter Vestergaard fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital samt cand.scient. med speciale i sundhedsøkonomi, PhD-studerende Louise Hansen, Danish Centre for Healthcare improvements (DCHI), Aalborg Universitet

 CHECK: Er du selv i risikogruppen for knogleskørhed?

Både mænd og kvinder får knogleskørhed, men nogle har højere risiko for at få sygdommen end andre. Nedenfor er listet de hyppigste risikofaktorer. Passer en eller flere på dig, bør du kontakte din praktiserende læge med henblik på en udredning:

 • Arvelig disposition (forældre, søskende eller børn har knogleskørhed)
 • Tidligere brud efter mindre uheld eller spontant opståede
 • Tidligere langtidsbehandling med binyrebarkhormon som fx Prednison (mere end 5 mg dagligt i minimum 3 mdr.)
 • Overgangsalder før 45 år
 • Lav kropsvægt
 • Lav fysisk aktivitet
 • Begrænset indtagelse af kalcium og D-vitamin
 • Rygning og/eller stort alkoholforbrug
 • Højdetab: Mere end 4 cm over 10 år
 • Høj alder
 • Osteogenesis Imperfecta (hypermobilitet)
 • Andre sygdomme, der øger risikoen for knogleskørhed: Forhøjet stofskifte, øget biskjoldbruskkirtelfunktion, nyresygdomme, nervøs spisevægring og visse bindevæv- og blodsygdomme

HJÆLP OG RÅDGIVNING: Osteoporoseforeningen er til for patienterne

Osteoporoseforeningen – Landsforeningen mod knogleskørhed – blev etableret i 1992 og har i dag lokalforeninger i 22 byer over hele landet.

Foreningen tilbyder hjælp og rådgivning af mennesker med knogleskørhed og tilbyder bl.a. læge- og diætisttelefon, patienttelefon foruden kvartalsvis udgivelse af medlemsbladet ”knogleskør”, der bl.a. formidler ny viden på området, oplyser om behandlingsmuligheder og anbefalinger til kost og motion samt om andres erfaringer med sygdommen. Herudover holder Osteoporoseforeningen en lang række stormøder for medlemmer og andre med interesse i knogleskørhed.

Osteoporoseforeningens lokalforeninger arrangerer desuden en lang række aktiviteter og netværksmøder, hvor man kan møde og udveksle erfaringer med ligesindede.

Læs mere om Osteoporoseforeningen på www.osteoporose-f.dk

Emner


Osteoporose National handleplan Underskriftsindsamling Knogleskørhed Ulla knappe Osteoporoseforeningen Kronisk sygdom Kroniker Lars løkke rasmussen
Landsformand Ulla Knappe 1
"Vi er kun alt for bevidste om, at der er tale om en uendelig lille luns i forhold til behovet og i forhold til, hvad andre fra politisk side højere prioriterede områder får tildelt”, siger Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe.
Hent | 2,03 MB | 2658 x 1772 | .jpg

Landsformand Ulla Knappe 2
"Vi er kun alt for bevidste om, at der er tale om en uendelig lille luns i forhold til behovet og i forhold til, hvad andre fra politisk side højere prioriterede områder får tildelt”, siger Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe.
Hent | 2,03 MB | 2658 x 1772 | .jpg

Yrsa Knudsen har knogleskørhed
Allerede som 51-årig fik Yrsa Knudsen at vide, at hun havde knogleskørhed. Sygdommen havde hun arvet efter sin mor, og der er stor sandsynlighed for, at den også vil gå i arv til Yrsa Knudsens egen datter og børnebørn.
Hent | 0,46 MB | 1353 x 900 | .jpg

Anne Laxholm magasintryk
Hent | 1,61 MB | 1969 x 1391 | .jpg

Anne Laxholm spot
Danser og "Vild-med-dans-dommer" Anne Laxholm er ansigtet udadtil i Osteoporoseforeningens nye oplysningskampagne.
Hent | 0,64 MB | 1076 x 1918 | .jpg

Anne Laxholm bred[2]
Danser og "Vild-med-dans-dommer" Anne Laxholm er ansigtet udadtil i Osteoporoseforeningens nye oplysningskampagne.
Hent | 2,61 MB | 2274 x 3031 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad