PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/16-millioner-kroner-til-alvorligt-syge-b%C3%B8rn-og-unge-19218

16 MILLIONER KRONER TIL ALVORLIGT SYGE BØRN OG UNGE

Pressemeddelelse november 3, 2014 Børn Sygdom Ungdommens Røde Kors Hospitaler Egmont Fonden

Egmont Fonden og Ungdommens Røde Kors har netop indgået et partnerskab, der skal hjælpe børn og unge, ramt af psykisk eller somatisk sygdom. Programmet Plads til livet skal sikre, at ingen alvorligt syge børn og unge føler sig alene midt i livskrisen.

Hvert år bliver omkring 82.000 børn og unge indlagt på de danske hospitaler med somatiske sygdomme. Omkring 1600 bliver indlagt i psykiatrien. Og herudover er et antal kronisk syge børn og unge gentagne gange i behandling i ambulante tilbud. Fælles for de alvorligt syge børn og unge er, at de risikerer at opleve store sociale konsekvenser af deres situation. De risikerer at miste muligheden for og overskuddet til at opretholde et almindeligt børne– og ungdomsliv, at blive ensomme, triste og miste kontakten til deres venner og skole.

Egmont Fonden vil i samarbejde med Ungdommens Røde Kors sikre, at alvorligt syge børn og unge får den støtte, de har behov for.

 ”Vi ved, at alvorlig sygdom har store sociale konsekvenser for børn og unge. Deres trivsel falder, de får stresssymptomer og er i risiko for at udvikle psykiske lidelser. Vi vil gerne give flere børn og unge, der bliver ramt af enten psykisk eller somatisk sygdom, mulighed for at være en del af sociale fællesskaber, hvor de får plads til at fokusere på andet end deres sygdom og være børn og unge med drømme og muligheder,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration.

Tal fra Egmont Fondens omsorgsmåling fra 2013, viser tydeligt, at børnene og de unge har behov for støtte. Således overvejer 30 procent af de syge børn at begå selvmord på grund af sygdommen, 47 procent føler sig stressede, 41 procent undlader at græde foran deres forældre for at beskytte dem og at 29 procent oplever, at deres venner undgår at tale med dem om deres sygdom. To ud af tre taler sjældent eller aldrig med nogen om, hvordan de har det.

Egmont Fonden har valgt Ungdommens Røde Kors som partner, fordi organisationens frivillige ung-til-ung-indsats og ung-til-barn-indsats giver adgang til en helt særlig form for støtte, som ikke kan opnås gennem voksne eller ansatte medarbejdere. I partnerskabet indgår en bevilling på 16 millioner kroner, der skal bruges på at udvikle seks aktivitetsområder hos Ungdommens Røde Kors: ungecaféer og børnecaféer på hospitaler, ungecaféer på danske ungdomspsykiatriske afdelinger, væresteder for psykisk syge og sårbare unge, børne- og ungdomslejre og en mentorindsats.

”Alle børn og unge har ret til at være netop børn og unge. Vi føler et stort ansvar for at hjælpe børn og unge til at opretholde følelsen af normalitet – også når de er i en unormal situation, som en livskrise er. Med aktiviteterne i Plads til livet har vi muligheden for at skabe et frirum, hvor de kan være sig selv og at udbrede de aktiviteter, vi ved virker," siger Anders Folmer Buhelt, sekretariatschef i Ungdommens Røde Kors.

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger eller interviews kontakt:

Programleder i Ungdommens Røde Kors Merete Røll Lærke, [email protected] // + 45 50 99 90 41

Programleder i Egmont Fonden Jakob Roepstorff, [email protected] // +45 20 21 33 23

Læs mere om Plads til livet på www.urk.dk/pladstillivet

Emner


Børn Sygdom Ungdommens Røde Kors Hospitaler Egmont Fonden